0351 3588 588

7 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019

22/01/2019 13:27
Sáng 22/1, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh (GDQPAN) tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Năm 2018, hội đồng GDQPAN các cấp thường xuyên quán triệt nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác GDQPAN; bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác GDQPAN sát với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương.

Đồng chí Bùi Quang Cẩm – Tỉnh ủy viên, PCT UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng GDQPAN tỉnh chủ trì hội nghị

Công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho người dân được quan tâm thường xuyên gắn với các sinh hoạt chính trị tại địa phương, cơ sở cũng như phối hợp tốt trong tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Công tác GDQPAN cho học sinh, sinh viên tiếp tục được thực hiện nền nếp.

Trong năm, Hội đồng GDQPAN đã tham mưu cho Tỉnh ủy,UBND tỉnh cử 03 đồng chí cán bộ đối tượng 1 và 832 đồng chí đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức QPAN theo quyết định của cấp trên.

Hội đồng GDQPAN từ tỉnh đến cơ sở đã mở 16 lớp bồi dưỡng KTQPAN cho 2.346 đồng chí cán bộ đối tượng 4; 1 lớp cho 135 người là chủ nhà trọ của công nhân địa bàn huyện Duy Tiên. Tiếp tục tổ chức thực hiện chương trình GDQPAN cho gần 34.200 học sinh, sinh viên năm học 2017-2018; chỉ đạo tổ chức 2 lớp “ Học kỳ quân đội” và “Học làm chiến sỹ Công an” cho 182 học sinh tiểu học, THCS đạt hiệu quả thiết thực.
 
Tại hội nghị, các thành viên trong Hội đồng GDQPAN tỉnh tập trung thảo luận, thống nhất 7 nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp tổ chức thực hiện công tác GDQPAN năm 2019. Theo đó, tiếp tục quán triệt, phổ biến sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về QPAN, Luật GDQPAN; thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật GDQPAN cho các đối tượng theo đúng quy định; tăng cường hơn nữa liên kết công tác GDQPAN của các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề, đồng thời làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác giáo dục QPAN đối với các đơn vị, địa phương theo kế hoạch. Phát huy hơn nữa vai trò của các thành viên trong hội đồng, tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các đối tượng cũng như mọi tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

 

Đồng chí Bùi Quang Cẩm – Tỉnh ủy viên, PCT UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng GDQPAN tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Quang Cẩm – Tỉnh ủy viên, PCT UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2019, Hội đồng GDQPAN các cấp thường xuyên kiện toàn thành viên, đảm bảo đủ số lượng, duy trì nề nếp, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động cho phù hợp yêu cầu nhiệm vụ.

Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy cử cán bộ đối tượng 1,2 đối tượng chức sắc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo trên địa bàn đi bồi dưỡng kiến thức QPAN theo kế hoạch. Chủ động phối hợp tổ chức bồi dưỡng KTQPAN cho cán bộ đối tượng 4 và tương đương, các đối tượng đặc thù.

Đặc biệt, trong năm 2019, phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng KTQPAN cho số cán bộ, các đối tượng chưa được bồi dưỡng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức QPAN  tại các nhà trường. Sẵn sàng thanh, kiểm tra đột xuất với các cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác GDQPAN.
Thảo Vũ
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam