Thời sự
 
 
Khai mạc kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh Hà Nam khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Sáng ngày 5.12, tại hội trường UBND tỉnh, kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021) đã chính thức khai mạc. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố…bac-loi-sua.jpg

 Khai mạc Kỳ họp, đ/c Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đây là kỳ họp có nội dung công việc khá lớn, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các lĩnh vực KTXH và đời sống dân sinh. Do đó, các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo điều hành cần quyết liệt, sâu sát hơn nữa để Hà Nam phát triển nhanh và bền vững theo định hướng Đại hội Đảng bộ tỉnh  lần thứ 19 đề ra. Đ/c Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hữu quan tham gia đầy đủ các phiên họp, nhất là phiên chất vấn, trả lời chất vấn để trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của các đại biểu. Việc trả lời phải được chuẩn bị kỹ, đi thẳng vào vấn đề cử tri quan tâm và các đại biểu có ý kiến; các giải pháp khắc phục đưa ra phải rõ ràng, có lộ trình thực hiện để đại biểu, cử tri giám sát…

bac-dong-sua.jpg


Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh,
đ/c Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Trong năm 2017, với sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm. Tổng sản phẩm trong tỉnh ước đạt trên 32 nghìn tỷ đồng, tăng 10,84% so với năm 2016; GDP bình quân đầu người ước đạt 48,6 triệu đồng, tăng 8,5% so với năm 2016; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt trên 7.600 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 78.613 tỷ đồng, tăng 14,28 % so với năm 2016; giải quyết việc làm mới cho khoảng 16.050 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,44% giảm 0,8% so với năm 2016.Thu hút đầu tư đạt kết quả tốt. Kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng khung từng bước được cải thiện. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả. Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi. An sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

 Năm 2018, tỉnh Hà Nam tiếp tục thực hiện đề án đổi mới định hướng đầu tư phát triển của tỉnh giai đoạn đến 2020 và những năm tiếp theo; tập trung triển khai các đề án, kế hoạch thực hiện 05 nghị quyết chuyên đề trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, dịch vụ phát triển, đặc biệt là đối với các dự án mới hoàn thành đi vào sản xuất kinh doanh, các dự án trọng tâm, trọng điểm của tỉnh; thực hiện các cơ chế đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, xây dựng hoàn thiện và nhân rộng các đề án, mô hình có hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp gắn với công tác bảo vệ môi trường và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường quản lý thu, quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng, chống thất thu, chuyển giá, hạn chế nợ đọng ngân sách; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

     Chương trình hoạt động của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay có nhiều đổi mới với việc tổ chức tốt các kỳ họp, xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh. Chất lượng hoạt động của các Ban HĐND tỉnh như thẩm tra, giám sát theo chuyên đề được nâng lên, tập trung vào những vấn đề bức xúc, được cử tri quan tâm. Tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC được chú trọng.

Công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng được phát huy dân chủ rộng rãi và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh được triển khai thực hiện theo đúng quy định, tạo niềm tin trong cử tri và nhân dân.

bac-khang-sua.jpg


Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Năm 2017, dù đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, song trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội còn một số tồn tại, hạn chế.Đó là việc chậm giải quyết những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm, kiến nghị; chậm triển khai, giải quyết, thực hiện các nội dung mà BTV Tỉnh uỷ đã kết luận, chỉ đạo như việc thu hút đầu tư đạt thấp… Đây là những vấn đề mà các vị đại biểu HĐND tỉnh cần tập trung thảo luận, làm rõ trách nhiệm của cấp, ngành để tìm ra giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.Về nhiệm vụ năm 2018, đây là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, do vậy, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị HĐND tỉnh, các cấp, ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm điểm, đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; kết quả thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy. Từ đó có các giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc thực hiện trong thời gian còn lại.

Về một số nội dung chủ yếu của các tờ trình, báo cáo trình tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ lưu ý đây đều là những nội dung quan trọng,đề nghị đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận và quyết nghị, trong đó cần đảm bảo quán triệt đầy đủ các quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các nghị quyết chuyên đề và các kết luận có liên quan của Tỉnh ủy; Thường vụ Tỉnh uỷ; đảm bảo phù hợp với định hướng đầu tư phát triển của tỉnh và sự lãnh đạo của các cấp ủy.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của HĐND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của HĐND tỉnh trong thời gian qua. Nâng cao chất lượng kỳ họp, nhất là nâng cao chất lượng thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn theo hướng tập trung vào những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, những vấn đề lớn, khó và bàn giải pháp tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2018, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong cả giai đoạn 2016-2020.Những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy được HĐND tỉnh tiếp thu , tổ chức thực hiện, đổi mới, nâng cao trách nhiệm và chất lượng kỳ họp, đóng góp vai trò quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh năm 2018

Kỳ họp cũng nghe các thành viên UBND tỉnh trình bày các báo cáo về: tình hình thực hiện dự toán Ngân sách Nhà nước, kết quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017, nhiệm vụ năm 2018; nghe lãnh đạo UBND tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa 18; nghe lãnh đạo HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa 18; nghe báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết giao biên chế công chức và tổng biên chế sự nghiệp năm 2017, phương án dự kiến giao biên chế năm 2018.

Buổi chiều cùng ngày, Kỳ họp tiếp tục làm việc tại hội trường nghe các thành viên UBND tỉnh trình bày tiếp các tờ trình về việc ban hành Nghị quyết tại kỳ họp; nghe các Ban của HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra của Ban đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thuộc các lĩnh vực: kinh tế, ngân sách, pháp chế và lĩnh vực văn hóa xã hội và thảo luận tại hội trường về một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nước sạch nông thôn, quản lý đô thị.

Về ngày làm việc thứ 2 của Kỳ họp, chúng tôi tiếp tục chuyển đến QV và CB trong những bản tin tiếp theo./.

Đoan Bích

Tag: Khai mạc kỳ họp thứ năm , HĐND tỉnh Hà Nam khoá XVIII , nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ý kiến bạn đọc
TIN NỔI BẬT
Văn phòng Tỉnh ủy Hà Nam: Kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Chiều 18/10, Văn Phòng Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930-18/10/2018) và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất.
Hương sắc Hà Nam
Liên kết website
Trang thông tin điện tử Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nam - 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017 - Tel: (84 - 0351) 3588 588 - Email:lienhe@hanamtv.vn
Ghi rõ nguồn "hanamtv.vn" khi sử dụng lại thông tin từ website này.