Thời sự
 
 
Hà Nam: Khai mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Sáng 11/7, tại Hội trường UBND tỉnh, kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021) đã chính thức khai mạc. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố…

Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ tập trung đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình kinh tế-xã hội; cân đối ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2018; xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo hoạt động các cơ quan theo quy định của pháp luật; thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn và nghiên cứu, thông qua 12 nghị quyết chuyên đề về KT-XH; 6 nghị quyết về việc sáp nhập và đặt tên thôn, tổ dân phố; các nghị quyết về công tác cán bộ, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh ta trong thời gian tới.

DSC_2094.JPG
Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

DSC_2099.JPG

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 6 có khối lượng công việc lớn, thông qua và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng. Do đó, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết, tích cực đóng góp ý kiến thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nội dung chương trình kỳ họp, đề xuất những giải pháp cụ thể, có tính khả thi để thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND. Đồng thời, UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành chuẩn bị ý kiến, giải trình làm rõ những nội dung chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh, căn cứ chức năng nhiệm vụ để đưa ra những cam kết và có lộ trình thực hiện để đại biểu, cử tri giám sát.

DSC_2104.JPG
Đồng chí Nguyễn Xuân Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tại kỳ họp

Báo cáo tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm, đồng chí Nguyễn Xuân Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết:  6 tháng đầu năm tình hình KT-XH của tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng trưởng 9,64%. Sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng công nghiệp hóa, sản xuất sản phẩm sạch, ứng dụng công nghệ cao. Sản xuất CN, thu hút đầu tư, xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ (chỉ số sản xuất CN tăng 12,1%; kim ngạch xuất khẩu tăng 29% ; tổng vốn đầu tư phát triển thu hút tăng 19,8%); thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 3.517,2 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, đạt 53% dự toán TW giao; bằng 52% dự toán địa phương.  

Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện đáng kể. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa thể thao, khoa học công nghệ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội được thành phố quan tâm thiết thực. Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới. An ninh quốc phòng được tăng cường, trật tự trị an xã hội có nhiều tiến bộ. Đời sống của nhân dân được cải thiện, niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền ngày càng được củng cố.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt 50% kế hoạch năm; nông nghiệp giảm so với cùng kỳ; một số doanh nghiệp tiến độ đầu tư chậm, hiệu quả hoạt động thấp; số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động và giải thể còn cao. Việc tích tụ ruộng đất làm vệ tinh sản xuất nông sản sạch theo chuỗi còn chậm; thu hút đầu tư của các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp còn hạn chế; tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi; Cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh chưa đáp ứng được yêu cầu. Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực: đất đai, khoáng sản, môi trường, xử lý xe quá tải trọng; đầu tư XDCB ở một số địa phương chưa chặt chẽ, việc giải quyết những vấn đề tồn tại gây bức xúc trong nhân dân có lúc, có nơi còn chậm…

Để hoàn thành kế hoạch năm 2018, tỉnh  xác định tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả 5 nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. 

Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, triển khai thực hiện, xây dựng các chương trình, đề án sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư; phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hoạt động các khu công nghiệp; đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ các dự án trung tâm thương mại, khu du lịch, khu y tế chất lượng cao…

Thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển đô thị, hoàn thành các thủ tục đề nghị công nhận thành phố Phủ Lý là đô thị loại II. Phát triển toàn diện văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và bảo vệ môi trường, trật tự đô thị. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội...

DSC_2106.JPG
Chủ tọa kỳ họp

Cũng trong phiên khai mạc, kỳ họp đã nghe, xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018; thông báo của UBMTTQ tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII và từ kỳ họp thứ 5 đến trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII; kết quả giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh; báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tình hình an ninh trật tự, quốc phòng địa phương 6 tháng đàu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng thời nghe và xem xét các tờ trình về việc ban hành các nghị quyết.

DSC_2135.JPG
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những  két quả, thành tích mà các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Đồng thời, gợi ý một số nội dung về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm cũng như những tồn tại hạn chế cần khắc để các vị đại biểu có thêm cơ sở thảo luận, làm rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, từ đó tìm ra các giải pháp hữu hiệu để sớm khắc phục trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các cấp, ngành tích cực triển khai thực hiện các kết luận của BTV Tỉnh ủy, nhất là các kết luận về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ; đánh giá thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, khắc phục có hiệu quả những tồn tại, hạn chế; tập trung triển khai cụ thể hóa Quy hoạch phát triển nông nghiệp vào thực tiễn của từng địa phương, nhân rộng các mô hình phát triển nông nghiệp hiệu quả.

Giải quyết các vướng mắc, đôn đốc, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư các dự án, nhất là các dự án lớn; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư, thực hiện kế hoạch phát triển đô thị trên địa bàn. Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội. Tích cực thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị TW 6 (Khóa XII), trọng tâm là Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp  công lập. Xây dựng và triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị TW 7 (Khóa XII) về xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, về chính sách tiền lương và chính sách BHXH; tăng cường giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị…

Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh có nhiều nội dung quan trọng, tác động lớn đến kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ nội dung các Nghị quyết HĐND tỉnh dự kiến ban hành, trong đó tuân thủ các quy định của pháp luật; cân nhắc đến tính khả thi, nhất là đảm bảo các điều kiện nguồn lực để thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn.

Tại phiên làm việc buổi chiều, kỳ họp tiếp tục nghe các tờ trình về việc ban hành Nghị quyết; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, đồng thời tiến hành tham luận tại hội trường.

Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày 11/7 đến hết buổi sáng ngày 13/7. Các phiên khai mạc, chất vấn, trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và phiên bế mạc được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PTTH tỉnh.

Thông tin về kỳ họp sẽ được Hanamtv.vn tiếp tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn.

 Thu Thảo

 

Tag: Khai mạc Kỳ họp thứ 6 , HĐND tỉnh khóa XVIII

Ý kiến bạn đọc
TIN NỔI BẬT
Thị trấn Ba Sao đón nhận danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân”
Sáng 15/12, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Thị trấn Ba Sao (Kim Bảng) long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
Hương sắc Hà Nam
Liên kết website
Trang thông tin điện tử Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nam - 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017 - Tel: (84 - 0351) 3588 588 - Email:lienhe@hanamtv.vn
Ghi rõ nguồn "hanamtv.vn" khi sử dụng lại thông tin từ website này.