Hà Nội và Nghệ An không lọt vào danh sách này.

 

 
Dưới đây là những địa phương có điểm trung bình từng môn thi cao:

 

 

 

 
 

 


 
 
 
 
 
 
 

 

Theo vietnamnet.vn