Thời sự
 
 
BCH Đảng bộ tỉnh Hà Nam: Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX
Sáng 10/8, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Chủ trì hội nghị có các đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 IMG_7977.JPG

Trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Đại hội Đảng bộ tỉnh hội lần thứ XIX, Hà Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. 14/28 chỉ tiêu KT-XH chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Đáng chú ý là kinh tế duy trì ổn định, tốc độ tăng trưởng cao (bình quân 11,43%/năm). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách vượt mục tiêu ĐH trước 2 năm. Kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh, huy động vốn đầu tư đạt kết quả tốt. Một số chỉ tiêu thuộc lĩnh vực xã hội cũng đạt kết quả tích cực như tỷ lệ dân số có BHYT, tỷ lệ đô thị hóa, diện tích nhà ở bình quân, giải quyết việc làm mới…

Cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế- xã hội. Nhờ đó, sản xuất nông nghiệp chuyển biến rõ nét, nhất là trong ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, giá trị sản xuất nông nghiệp 3 năm ước đạt 23.288 tỷ đồng(tăng bình quân 1,1%/năm); chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, đạt kết quả tích cực. Toàn tỉnh hiện có 78/98 xã và 2/6 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, bảo vệ tài nguyên môi trường được chú trọng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi, phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu xã hội; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống người dân được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, thế trận quốc phòng toàn dân được giữ vững.

DSC_2626.JPG
Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo tại hội nghị

Việc triển khai thực hiện 3 khâu đột phá, 5 NQ chuyên đề đạt kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hình thành; Cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, ngành, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, ngày càng vững mạnh, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX phù hợp với tình hình thực tiễn. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền có nhiều đổi mới, theo hướng sâu sát cơ sở, chú trọng đến chất lượng, hiệu quả.

Nội dung tham luận tại Hội nghị của lãnh đạo các sở, ngành và đại diện các địa phương trong tỉnh đã minh họa sinh động, cụ thể hơn kết quả thực hiện Nghị quyết tại các địa phương và trên các lĩnh vực: kinh tế; văn hóa - xã hội; an ninh trật tự; nội chính, phòng chống tham nhũng; công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể của Đảng bộ; làm rõ những mặt hạn chế, tồn tại trên từng lĩnh vực như: KT –XH phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh; kết quả thực hiện 3 khâu đột phá chưa thực sự rõ nét; một số nghị quyết chuyên đề, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, một số chương trình, đề án trọng tâm chưa đạt kết quả theo mục tiêu đề ra, tiến độ chậm; công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng đề án vị trí việc làm các cấp tiến độ chưa đáp ứng yêu cầu; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là công tác phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp, vấn đề bức xúc của nhân dân hiệu quả còn thấp, thiếu kịp thời...

Về phương hướng, mục tiêu thời gian tới, BCH Đảng bộ tỉnh xác định: Tập trung đẩy mạnh thực hiện 5 nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; đổi mới định hướng đầu tư, mô hình tăng trưởng, trọng tâm là công nghiệp hóa nông nghiệp; mở rộng liên kết, tích cực hội nhập quốc tế; phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đảm bảo môi trường, an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.


DSC_2628.JPG
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đặc biệt, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả 3 khâu đột phá, các nhóm nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu từ nay đến năm 2020, nhất là một số chỉ tiêu đạt thấp, những khâu yếu đã chỉ ra trong nửa đầu nhiệm kỳ.

Về phát triển kinh tế, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các cơ chế chính sách trên cơ sở cụ thể hóa và vận dụng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào điều kiện cụ thể của địa phương để tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao ngành công nghiệp, cụ thể hóa Quy hoạch phát triển nông nghiệp của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm về thương mại, dịch vụ; khai thác hiệu quả nguồn thu; phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa…

Về phát triển văn hóa, xã hội: Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng văn hóa, con người Hà Nam đáp ứng các yêu cầu phát triển; quan tâm phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; giữ vững và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục, chất lượng giáo dục toàn diện. Duy trì  tốt các chính sách an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho người có công, hồ nghèo; mở rộng diện bao phủ BHYT, BHXH…

Cùng đó, tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể trong sạch vững mạnh, xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn Đảng bộ, tạo động lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

UNG-HO-3.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai

Cũng trong sáng nay, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào trong và ngoài tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai. Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đình Khang đã kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sính sinh viên toàn tỉnh phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, chia sẻ, giúp đỡ đồng bào trong và ngoài tỉnh đang chịu ảnh hưởng của cơn bão số 2, số 3 sớm ổn định cuộc sống. 

Hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đại biểu đã đóng góp vào quỹ ủng hộ với tổng số tiền hơn 110 triệu đồng.

Cùng với lễ phát động, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tham mưu với lãnh đạo UBND tỉnh ban hành văn bản vận động các cấp, ngành, đoàn thể tỉnh về việc tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào trong và ngoài tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai năm 2018. Thời gian tham gia quyên góp ủng hộ từ ngày 10/8 đến hết ngày 30/9/2018.

Thu Thảo

Tag: BCH Đảng bộ tỉnh Hà Nam: Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Ý kiến bạn đọc
TIN NỔI BẬT
Nói chuyện chuyên đề chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên
Sáng 17/12, tại Trường THPT Chuyên Biên Hòa, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề cung cấp thông tin về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên. Đây là hoạt động dưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số và kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12/ 2018 với chủ đề “ Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên vì tương lai giống nòi”.
Hương sắc Hà Nam
Liên kết website
Trang thông tin điện tử Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nam - 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017 - Tel: (84 - 0351) 3588 588 - Email:lienhe@hanamtv.vn
Ghi rõ nguồn "hanamtv.vn" khi sử dụng lại thông tin từ website này.