Thời sự
 
 
TOÀN CẢNH: Khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Sáng 5/12, tại Hội trường UBND tỉnh, Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã chính thức khai mạc.

cac-dai-bieu-sua.jpg
Các đại biểu dự kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
 
Dự phiên khai mạc kỳ họp có đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh; các đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố…

Đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân

Đúng 8.00', Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII chính thức khai mạc. Sau khi thực hiện nghi thức chào cờ, đồng chí Phạm Sỹ Lợi – Phó Bí thư  thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

DSC_6850.JPG
Chủ tọa kỳ họp

Đồng chí nêu rõ: Năm 2018, là năm giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Với sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình KT-XH của Hà Nam tiếp tục ổn định và đạt được nhiều kết quả tích cực. Những thành tựu đạt được trong thời gian qua sẽ góp phần quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, cụ thể là:

Thứ nhất, cùng với việc xem xét, thảo luận các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân và Viện KSND tỉnh, HĐND tỉnh sẽ nghiên cứu, thảo luận và thông qua hơn  20 Nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tài chính – ngân sách, nội vụ, quy hoạch và các cơ chế chính sách có liên quan. Đây đều là những nội dung quan trọng được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm để tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, các chính sách của Nhà nước, các chủ trương, Chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao đời sống dân sinh; đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Thứ hai, HĐND tỉnh nghe Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh thông báo về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh; nghe UBND tỉnh và các cơ quan chức năng báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND tỉnh.

Thứ ba, HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND đối với các thành viên UBND tỉnh, tập trung vào nội dung được đông đảo cử tri, nhân dân trong tỉnh quan tâm. Trong đó có việc thiết lập số điện thoại để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp.

Thứ tư, Ngoài những nội dung của kỳ họp thường lệ, căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương, các văn bản pháp luật có liên quan và thực hiện chủ trương của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành kiện toàn một số chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đặc biệt, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thực hiện nội dung giám sát quan trọng, đó là tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVIII bầu để thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND tỉnh đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Để góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận dân chủ, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển KT-XH được giao

Báo cáo do đồng chí Nguyễn Xuân Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày trước HĐND tỉnh khẳng định: Mặc dù còn những hạn chế, khó khăn, song dưới sự chỉ đạo tập trung của Tỉnh ủy, sự giám sát hiệu quả của HĐND tỉnh, sự điều hành sâu sát, quyết liệt của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình KT- XH của tỉnh tiếp tục giữ ổn định và phát triển so với cùng kỳ.

DSC_6827.JPG
Đồng chí Nguyễn Xuân Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tại kỳ họp

Tổng sản phẩm trong tỉnh năm 2018 dự kiến tăng 11,5% so với năm 2017. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 1,5% so với cùng kỳ.  Các chương trình, đề án tích tụ ruộng đất phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất nông sản sạch làm vệ tinh, liên kết chuỗi các cơ sở, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm được đẩy mạnh. Chương trình xây dựng NTM tiếp tục được triển khai hiệu quả. Dự kiến hết năm 2018, toàn tỉnh có 91/98 xã đạt chuẩn NTM, 3/5 huyện đạt chuẩn NTM và TP Phủ Lý hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM

Công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 90.260 tỷ đồng, tăng 14,8% so với năm 2017.

Đến hết tháng 11/2018, tỉnh đã thu hút được 105 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh tăng vốn đạt trên 417,4 triệu USD và trên 4.500 tỷ đồng.

Thu cân đối ngân sách Nhà nước ước đạt 7.601 tỷ đồng, tăng 21,6 % so với năm 2017, đạt 114,6 % dự toán TW giao.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt nhiều kết quả quan trọng. An ninh chính trị, trật tự ATXH được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định.

Dự kiến cả năm 2018 Hà Nam sẽ đạt và vượt 28 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt.
 

Mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng (GRDP) khoảng 11% năm 2019

Năm 2019, UBND tỉnh đặt mục tiêu đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực gắn với thực hiện đề án đổi mới định hướng đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển văn hóa, nâng cao đời sống vật chất va tinh thần của người dân. Chủ động phòng, chống thiên tai, nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cụ thể, về kinh tế: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng khoảng11%; GRDP bình quân đầu người 62,1 triệu đồng, tăng 12,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng 8,1%; thu cân đối ngân sách trên địa bàn đạt 7.816 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng khoảng 11,1% .

Về xã hội: Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 0,2%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%; Số giường bệnh/một vạn dân đạt 21,7 giường; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 89%; tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 88,2%

Về môi trường: Tỷ lệ hộ dân nông thôn được dùng nước sạch, nước hợp vệ sinh theo tiêu chí mới đạt 94,8%; tỷ lệ rác thải đô thị được thu gom đạt 100%, nông thôn đạt 98%.

Về nông nghiệp, xây dựng NTM: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản  tăng 3,1 %. Hết năm 2019, 100% số xã đạt chuẩn NTM.

 IMG_7127.JPG
Đồng chí Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, PCT thường trực HĐND tỉnh trình bày báo cáo tại kỳ họp

Năm 2018, HĐND tỉnh chỉ đạo, thực hiện toàn diện các chương trình, nhiệm vụ đề ra

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, chương trình hoạt động năm 2019 của HĐND tỉnh, đồng chí Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, PCT thường trực HĐND tỉnh cho biết: Trong năm 2018, HĐND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, thực hiện toàn diện các chương trình, nhiệm vụ đề ra. Tổ chức tốt các kỳ họp HĐND tỉnh theo tinh thần đổi mới, chất lượng, hiệu quả. Xem xét thông qua các NQ và ban hành kịp thời, đúng quy định, phù hợp với thực tiễn địa phương. Thường xuyên giám sát, đôn đốc việc triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh, kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện. Hoạt động giám sát chuyên đề đảm bảo chương trình, kế hoạch, chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc giám sát. Phối hợp tốt với các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là viêc chuẩn bị cho các kỳ họp, phiên họp thường trực HĐND tháng; giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, xem xét cho ý kiến đối với các tờ trình của UBND tỉnh… Công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp được thực hiện nghiêm túc, tăng số điểm tiếp xúc ở các thôn, xóm, tổ dân phố.

Năm 2019, HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai hiệu quả các NQ của TW, địa phương, phấn đầu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán ngân sách năm 2019; triển khai kịp thời, đảm bảo kế hoạch các cuộc giám sát theo chương trình giám sát năm; tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, tăng cường số lượng các điểm tiếp xúc cử tri tại các thôn, xóm, tổ dân phố để lắng nghe ý kiến trực tiếp của người dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh...

 DSC_6857.JPG
Đồng chí Trương Minh Hiến -Ủy viên BTV Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến thời điểm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7

Cũng tại phiên khai mạc, đồng chí Hà Thị Minh Tâm - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2018 và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh với kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII. Lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến thời điểm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7. Lãnh đạo HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6…

Bên cạnh đó, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo các ngành liên quan báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; tình hình thực hiện giao biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định 68 trong các cơ quan hành chính nhà nước và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018, phương hướng năm 2019; công tác của Viện Kiểm soát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

DSC_6858.JPG
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo kỳ họp

Đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm trong đánh giá tín nhiệm

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những  kết quả, thành tích mà các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã đạt được trong năm 2018. Đồng thời, gợi ý một số nội dung về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 cũng như những tồn tại hạn chế cần khắc để các vị đại biểu có thêm cơ sở thảo luận, làm rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, từ đó tìm ra các giải pháp hữu hiệu để sớm khắc phục trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các cấp, ngành tập trung chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019. Đẩy mạnh thu hút đầu tư và thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển chuỗi liên kết giá trị trong lĩnh vực nông nghiệp. Tập trung rà soát, thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ để đảm bảo mục tiêu 100% các xã trong tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản và triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu theo kế hoạch. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, đồng hành tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện doanh nghiệp phát triển ổn định. Đôn đc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, quyết liệt chỉ đạo hoàn thành các hạng mục cần thiết của Khu du lịch Tam Chúc đảm bảo các điều kiện tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hợp quốc năm 2019.

Cùng với phát triển kinh tế, cần chú trọng tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, xã hội, nhiệm vụ giáo dục, y tế, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đồng thời, đẩy mạnh CCHC, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình hành động của  Tỉnh ủy về thực hiện các NQ Hội nghị TW 6,7 khóa XII…

Về một số nội dung, chương trình kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, thảo luận, quyết nghị. Đối với nội dung lấy phiếu tín nhiệm, đề nghị các đại biểu trên cơ sở lắng nghe ý kiến cử tri và từ thực tiễn theo dõi, giám sát để đánh giá tín nhiệm với tinh thần trách nhiệm, đảm bảo dân chủ, công tâm và khách quan.

Tại phiên làm việc buổi chiều, kỳ họp tiếp tục nghe các tờ trình về việc ban hành Nghị quyết; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, đồng thời tiến hành tham luận tại hội trường.

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày 5/12 đến hết buổi sáng ngày 7/12. Các phiên khai mạc, chất vấn, trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và phiên bế mạc được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PTTH Hà Nam.

Hanamtv.vn sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về kỳ họp để gửi tới quý vị và các bạn.

 Thu Thảo

Tag: TOÀN CẢNH: Khai mạc Kỳ họp thứ 7 , HĐND tỉnh khóa XVIII

Ý kiến bạn đọc
TIN NỔI BẬT
Nói chuyện chuyên đề chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên
Sáng 17/12, tại Trường THPT Chuyên Biên Hòa, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề cung cấp thông tin về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên. Đây là hoạt động dưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số và kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12/ 2018 với chủ đề “ Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên vì tương lai giống nòi”.
Hương sắc Hà Nam
Liên kết website
Trang thông tin điện tử Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nam - 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017 - Tel: (84 - 0351) 3588 588 - Email:lienhe@hanamtv.vn
Ghi rõ nguồn "hanamtv.vn" khi sử dụng lại thông tin từ website này.