BTV Tỉnh ủy nghe báo cáo nội dung trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh
Sáng 22/11, BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 và công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
BTV Tỉnh ủy nghe báo cáo kết quả thực hiện chương trình hành động số 54 và 62 của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6,7 (Khóa XII)
Sáng 15/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 129 nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và BTV các huyện, thành ủy báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình hành động 54 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (Khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập và tình hình thực hiện Chương trình hành động 62 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
BTV Tỉnh ủy nghe báo cáo tiến độ đầu tư xây dựng Khu du lịch Tam Chúc, chuẩn bị cho Đại lễ Phật đản Vesak 2019
Sáng 9/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo tiến độ đầu tư xây dựng Khu du lịch Tam Chúc, các điều kiện chuẩn bị cho Đại lễ Phật đản Vesak 2019 và đề xuất các cơ chế thu hút đầu tư vào phân khu chức năng thuộc Khu du lịch Tam Chúc.
BTV Tỉnh ủy nghe báo cáo kết quả rà soát, đề xuất điều chỉnh Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo
Chiều 2/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị lần thứ 126 nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, BTV các huyện, thành ủy báo cáo kết quả rà soát, đề xuất điều chỉnh Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) của các huyện, thành phố và của tỉnh.
BTV Tỉnh ủy nghe báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ về phát triển thương mại - dịch vụ
Sáng 10/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe Bán cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ 07 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch giai đoạn 2016 - 2025.
BTV tỉnh ủy nghe báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Phủ Lý đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030
Sáng 15/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe Thành ủy Phủ Lý báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Phủ Lý đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
BTV Tỉnh ủy nghe báo cáo, đánh giá tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng các dự án phát triển đô thị trên địa bàn các huyện: Lý Nhân, Thanh Liêm, Bình Lục
Sáng 10/4, BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 105 thảo luận, đánh giá kết quả công tác quý I, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2018; nghe báo cáo đánh giá tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng các dự án phát triển đô thị trên địa bàn các huyện: Lý Nhân, Thanh Liêm, Bình Lục.
BTV Tỉnh uỷ nghe báo cáo các đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể
Sáng 4/4, BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 104 nghe báo cáo dự thảo Đề án sắp xếp tinh giản đầu mối các cơ quan tham mưu, giúp việc; Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập khối Đảng, MTTQ, các đoàn thể tỉnh; thông qua rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh nhiệm kỳ 2015-2020, phê duyệt quy hoạch BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; 2020-2025.
BTV Tỉnh ủy nghe báo cáo tình hình công tác quản lý khai thác khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng vùng Tây Đáy gắn với việc bảo vệ môi trường và kết cấu hạ tầng giao thông
Sáng 25/8, BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo tình hình công tác quản lý khai thác khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng vùng Tây Đáy gắn với việc bảo vệ môi trường và kết cấu hạ tầng giao thông. Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
BTV Tỉnh ủy nghe báo cáo Quy hoạch phát triển Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hà Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2050
Sáng 17/2, BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 21 nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo quy hoạch phát triển Khu nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Hà Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. Đồng chí Mai Tiến Dũng - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
BTV Tỉnh ủy nghe báo cáo kết luận thanh tra các dự án trong các khu công nghiệp của tỉnh
Cũng trong sáng nay(10/11), BTV Tỉnh ủy đã nghe Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo về kết luận thanh tra dự án trong các KCN tỉnh để nắm bắt tình hình và đưa ra các chủ trương nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý hoạt động của Doanh nghiệp trong KCN.
BTV Tỉnh ủy nghe báo cáo quy hoạch chung xây dựng thành phố Phủ Lý
Sáng ngày 15/9/2015, BTV Tỉnh ủy Hà Nam đã tổ chức hội nghị nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo quy hoạch chung xây dựng thành phố Phủ Lý đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Mai Tiến Dũng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
BTV Tỉnh ủy nghe báo cáo quy hoạch Trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm
Cũng trong sáng ngày 27/8/2015, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam đã tổ chức nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo quy hoạch Trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm. Đồng chí Mai Tiến Dũng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.
BTV Tỉnh ủy nghe báo cáo đề xuất phương án sắp xếp các công ty KT CTTL trên địa bàn tỉnh
Sáng ngày 11/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị nghe Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo đề xuất phương án sắp xếp các công ty khai thác công trình thủy lợi (KT CTTL) trên địa bàn tỉnh; Đề án bán toàn bộ phần vốn Nhà nước tại Công ty CP quản lý và xây dựng công trình giao thông Hà Nam và Công ty CP nước sạch và vệ sinh nông thôn Hà Nam. Đồng chí Mai Tiến Dũng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.
BTV Tỉnh ủy nghe báo cáo kế hoạch thực hiện Đề án bán phần vốn nhà nước tại các DN và tư nhân hóa các dịch vụ công
Sáng ngày 14/5/2015, BTV Tỉnh ủy Hà Nam đã tổ chức Hội nghị nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể bán phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, tư nhân hóa các dịch vụ công nhà nước không cần nắm giữ, chi phối; Đề án lựa chọn nhà đầu tư tiếp nhận, quản lý, khai thác Bến xe trung tâm tỉnh và tình hình thực hiện Đề án tư nhân hóa Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Đồng Văn I.
TIN NỔI BẬT
Thị trấn Ba Sao đón nhận danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân”
Sáng 15/12, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Thị trấn Ba Sao (Kim Bảng) long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
Hương sắc Hà Nam
Liên kết website
Trang thông tin điện tử Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nam - 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017 - Tel: (84 - 0351) 3588 588 - Email:lienhe@hanamtv.vn
Ghi rõ nguồn "hanamtv.vn" khi sử dụng lại thông tin từ website này.