0867.238.238

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2020, thông qua các nội dung trình Kỳ họp lần thứ 18 của HĐND tỉnh khóa XVIII

30/11/2020 17:27
Ngày 30/11, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị lần thứ 5 đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận thông qua các nội dung trình Kỳ họp lần thứ 18 của HĐND tỉnh khóa XVIII.
Các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.
 

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị
 
Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 do đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình xin ý kiến tại hội nghị bày cho thấy: trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 song BCH, BTV Tỉnh ủy Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tích cực: KTXH của tỉnh cơ bản giữ được ổn định và phát triển. Tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh đạt 4,6% (dù thấp nhất trong 10 năm trở lại đây nhưng là tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao thứ 5 vùng Đồng bằng sông Hồng, thứ 8 toàn quốc). Sản xuất nông nghiệp duy trì tăng trưởng: giá trị tăng 3,26% so với năm 2019. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 5,3% so với cùng kỳ. Hiện Hà Nam có 1.020 dự án đầu tư còn hiện lực với vốn đăng ký trên 4.200 triệu USD và hơn 135.300 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt dịch Covid-19. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực, đời sống nhân dân ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên.
 

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy trình bày dự thảo báo cáo đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2020
 
Nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021, Hà Nam tập trung thực hiện quán triệt sâu rộng, tổ thức thực hiện Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của TW, của tỉnh đảm bảo cụ thể, thiết thực, hiệu quả; lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; tập trung phục hồi và phát triển KT-XH; chủ động phòng chống thiên tai, đẩy mạnh CCHC củng cố Quốc phòng, giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 

Thường trực HĐND tỉnh trình bày chủ trương tổ chức Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XVIII
 
Hội nghị nghe Đảng đoàn HĐND tỉnh trình bày chủ trương tổ chức Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020): dự kiến tổ chức từ 7-8/12/2020 tại Hội trường UBND tỉnh. Kỳ họp sẽ xem xét 12 báo cáo gồm: báo cáo của UBND tỉnh; báo cáo của HĐND tỉnh, văn bản của Ủy ban MTTQ tỉnh và các ngành trình bày tại Kỳ họp. Kỳ họp cũng xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh trình (dự kiến gồm 19 Nghị quyết). Kỳ họp tiếp tục được Phát thanh và truyền hình trực tiếp các nội dung: Khai mạc, thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và bế mạc Kỳ họp; duy trì số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp.
 

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh điều hành nội dung thảo luận nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021

Đại diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cũng trình bày, làm rõ các báo cáo trình bày tại Kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2020 như: báo cáo kết quả thực hiện KT-XH năm 2020, phương hướng năm 2021; công tác tiếp công dân, khiếu nại tố cáo của công dân; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn; quy hoạch sử dụng đất và một số báo cáo về dự toán Ngân sách Nhà nước; an ninh trật tư, quốc phòng địa phương, Thi hành án dân sự; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử trị với Kỳ họp thường lệ cuối năm, báo cáo tài chính và một số tờ trình, dự thảo Nghị quyết. Đặc biệt làm rõ kết quả đạt được các chỉ tiêu KT-XH chủ yếu của năm 2020, phương hướng năm 2021.

 Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh thảo luận, đóng góp ý kiến vào nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và phát triển KT-XH năm 2021
 
Thảo luận tại hội nghị, các ý kiến đã tập trung đánh giá kết quả cũng như tồn tại trong lãnh đạo nhiệm vụ phát triển KT-XH của BCH Đảng bộ tỉnh, nút thắt tháo gỡ về: cơ chế chính sách, phối hợp liên quan cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là vai trò người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm, giải pháp thực hiện trong năm 2021 và thời gian tiếp theo như: cho ý kiến về cơ chế, chính sách phân cấp, phân quyền thúc đẩy sự sáng tạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; phát huy tiềm năng, lợi thế; các giải pháp đẩy mạnh giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án của tỉnh; tăng thu Ngân sách, chống thất thu; giải pháp cải cách hành chính, tập trung nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; giải pháp thu hút nguồn lao động; bảo đảm hài hòa giữa kinh tế với văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững; các giải pháp liên quan công tác xây dựng Đảng. Các ý kiến cũng cụ thể hóa vào công tác quy hoạch, xử lý nước thải, cung cấp nước sạch; giải pháp tăng thu Ngân sách; chú trọng quy hoạch các KCN; quan tâm nhà ở xã hội; rà soát quỹ đất của khu vực động lực phát triển KT-XH; biện pháp cải thiện môi trường Tây Đáy. Riêng báo cáo công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Hà Nam: các ý kiến góp ý trực tiếp bằng văn bản.

 

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận hội nghị
 
Cho ý kiến kết luận các nội dung trình tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: đối với báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng cần thể hiện được 10 nội dung về xây dựng Đảng. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2020: đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid -19 song Hà Nam vẫn đạt được những kết quả ổn định, tăng trưởng dương. Mặc dù vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các địa phương trong tỉnh cần nỗ lực, quyết tâm cao chú trọng giải pháp khắc phục các chỉ tiêu chưa đạt của năm 2020 liên quan đến lĩnh vực kinh tế, thực hiện kết luận sau thanh tra.
 

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2021, nhiệm vụ hết sức nặng nề, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: các cấp ủy cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, đưa Nghị quyết vào các tháng đầu của nhiệm kỳ; tiếp tục thực hiện tốt 10 nhiệm vụ về xây dựng Đảng; chỉ đạo đánh giá, kiểm điểm đối với tổ chức Đảng, đảng viên; thực hiện các chỉ tiêu về nhiệm vụ KTXH, quốc phòng an ninh, nhất là những nội dung liên quan kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021 như: Quy hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2026; có cơ chế mạnh mẽ đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, thực hiện an toàn sinh học trong chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh; củng cố, nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu; nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ phát triển KT-XH; ưu tiên thực hiện các dự án cấp bách, có giải pháp và lộ trình trong chuyển đổi từ nền kinh tế truyền thống sang kinh tế số; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, nhất là các dự án động lực của tỉnh; tiếp tục nuôi dưỡng, tạo nguồn thu, chống thất thu và nợ đọng thuế; naangcao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường; tập trung xử lý ô nhiễm môi trường; tập trung phòng chống dịch bệnh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và trách nhiệm của cán bộ, công chức viên chức thu hút nguồn lao động chất lượng cao; thực hiện hài hòa phát triển KT-XH với bảo vệ môi trường; chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Về các nội dung trình Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XVIII, BCH thống nhất chủ trương Đảng đoàn HĐND tỉnh trình về thời gian, nội dung Kỳ họp; thống nhất ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ KT-XH năm 2021. Đối với các nội dung Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo: trong đó xác định phương án trả nợ xây dựng cơ bản năm 2020, cân đối nguồn vốn cho thực hiện các dự án dở dang, không làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Về các nội dung khác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu rà soát, xem xét lại, chỉ đạo, điều hành thực hiện cho phù hợp điều kiện thực tế của tỉnh. BCH Đảng bộ tỉnh giao BTV Tỉnh ủy hoàn thiện bác báo tổng kết công tác xây dựng Đảng và báo cáo tổng kết Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 để thực hiện.

 
Hoa Hiên
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam