0867.238.238

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc và các dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025

09/09/2021 13:52
Ngày 9/9, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề mở rộng để thảo luận, quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thông qua 5 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương...
 

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã gợi mở một số vấn đề để các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận. Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy: Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh đã tập trung xây dựng, thảo luận và quyết định ban hành Quy chế làm việc của Tỉnh ủy. Tuy nhiên, để kịp thời cụ thể hóa quy định của Điều lệ Đảng, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII thành nguyên tắc, quy định hoạt động của BCH, BTV nhằm thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm vai trò lãnh đạo của tập thể cấp ủy; phát huy tốt trách nhiệm cá nhân cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu và giải quyết tốt các mối quan hệ công tác, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định 221 (ngày 20/7/2021) về việc thành lập Ban Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX. Trên cơ sở kết quả rà soát, nghiên cứu, đề xuất của Ban Chỉ đạo về các nội dung cần sửa đổi, bổ sung, Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã thảo luận, thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung vào dự thảo Quy chế làm việc để báo cáo BCH Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ các nội dung, quy định về: trách nhiệm, quyền hạn của tập thể, của từng cấp ủy viên, nhất là vai trò lãnh đạo của cấp uỷ trong các lĩnh vực KT-XH, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng; mối quan hệ công tác của BCH, BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy với các Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, cấp ủy, đảng ủy trực thuộc… bảo đảm tính khoa học, tuân thủ nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ quan quản lý nhà nước, quyền làm chủ của nhân dân thông qua MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội.

 Các đại biểu dự hội nghị

Đối với dự thảo 05 nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy - Đây là những nghị quyết rất quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX: “Xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc bộ”.

Trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực, quyết liệt chống dịch bệnh Covid-19, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng việc ban hành các nghị quyết phải đảm bảo dự báo chính xác những khó khăn, thách thức, phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển, tình hình thực tế địa phương, bảo đảm nghị quyết phát huy hiệu quả, đi vào cuộc sống. Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận một số vấn đề: đánh giá kết quả, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; quan điểm, mục tiêu trong các nghị quyết đảm bảo cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và thực tế của tỉnh, đảm bảo tính phù hợp, khả thi; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của từng lĩnh vực trong các nghị quyết đảm bảo thể hiện được nội dung trọng tâm, đột phá; đề xuất những vấn đề mới, nội dung cần bổ sung, điều chỉnh vào nhiệm vụ, giải pháp; trong tổ chức thực hiện, cần lưu ý vấn đề về nguồn lực, phân công rõ trách nhiệm, thời gian thực hiện của các cấp, ngành…bảo đảm thực hiện thắng lợi nghị quyết.

Nhấn mạnh các nội dung trình BCH Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định ban hành tại kỳ họp này là những vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, tham gia ý kiến sâu sắc, chất lượng để hội nghị hoàn thành tốt chương trình đề ra.

 

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung trong Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 -2025 để BCH Đảng bộ tỉnh xem xét, thảo luận

Theo chương trình làm việc buổi sáng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa đã báo cáo, giải trình các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung trong Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Thay mặt Ban cán sự đảng UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày 05 dự thảo Nghị quyết  chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XX, gồm NQ về: đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; đẩy mạnh phát triển thương mại- dịch vụ, trọng tâm là du lịch và logistics tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2021-2025.

 

Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh chia thành 3 tổ để thảo luận

 

Các đại biểu tiến hành thảo luận tại các tổ


Với sự đổi mới về cách thức tổ chức, điều hành hội nghị đã góp phần phát huy cao nhất tinh thần dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của từng đồng chí Tỉnh ủy viên và các đại biểu dự hội nghị 

Trên cơ sở gợi ý thảo luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các nội dung báo cáo, trình bày tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chia thành 3 tổ để tiến hành thảo luận về các nội dung. Theo chương trình làm việc buổi chiều, BCH Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục thảo luận tại các tổ. BTV Tỉnh ủy sẽ tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia thảo luận tại tổ của BCH Đảng bộ tỉnh.

 
Thảo Vũ
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam