0867.238.238

Ban Dân vận Trung ương: quán triệt, triển khai Chỉ thị 43-CT/TW

09/07/2015 14:29
Sáng ngày 9/7, Ban Dân vận Trung ương (TW) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai Chỉ thị 43-CT/TW về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam"; sơ kết công tác Dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm.

Đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có đồng chí Lê Văn Tân, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Hồng Anh quán triệt những nội dung cơ bản trong Chỉ thị số 43
của Ban Bí thư TW Đảng về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt
Nam". Theo đó, Ban Bí thư TW Đảng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, thực hiện đầy đủ chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin; Tiếp tục vận động, đấu tranh phù hợp với đường lối, chủ trương đối ngoại của đảng, nhà nước ta trong việc giải quyết hậu quả chất độc da cam/dioxin; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế và các nước trên thế giới hiểu rõ thảm họa chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; tích cực hưởng ứng phong trào, các cuộc vận động giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam; Củng cố, kiện toàn tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

DSC_2098.jpg

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận 6 tháng đầu năm cho thấy: Hệ thống dân vận từ TW đến địa phương đã tập trung tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng. Đặc biệt, ban dân vận các cấp đã tập trung phối hợp với các cấp, ngành, điạ phương nắm tình hình tư tưởng đời sống quần chúng nhân dân, nhất là tâm tư nguyện vọng, ý kiến góp ý của các tầng lớn nhân dân trong quá trình tổ chức đại hội Đảng các cấp để phản ánh và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời. Đồng thời, phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân đạt chất lượng, hiệu quả.

6 tháng cuối năm, Ban Dân vận các cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác theo dõi, nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo", nhất là trong xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Thực hiện tốt việc theo dõi, nắm bắt, báo cáo và phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong quá trình tiến hành đại hội Đảng các cấp, tổng hợp ý kiến của nhân dân góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

DSC_2101.jpg
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Phát biểu chỉ đạo sau Hội nghị, đồng chí Lê Văn Tân, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết Tỉnh ủy sẽ sớm ra Thông tri hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW. Đồng thời, yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, Hội NNCĐDC tổ chức rà soát, thực hiện chi trả đầy đủ các chế độ chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin một cách công khai, minh bạch và nghiêm cấm việc lợi dụng chính sách để trục lợi. 

 

Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam