0867.238.238

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch và hướng dẫn đại hội Đảng các cấp

15/09/2014 22:33
Thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của TW về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai Đại hội Đảng bộ các cấp của tỉnh.
DSC_0507.jpg

       Quán triệt sâu sắc và đầy đủ các yêu cầu, nội dung đã nêu trong Chỉ thị 36, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp phải được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật đảng, đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng. Lãnh đạo và tổ chức tốt việc thảo luận các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu trong các dự thảo văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 và Đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp. Báo cáo chính trị cần đánh giá đúng tình hình, làm rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, xác định rõ phương hướng, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu vào cấp uỷ phải thực hiện đúng nguyên tắc, quy chế của đảng, bảo đảm phát huy dân chủ, công tâm, khách quan trong việc lựa chọn; việc giới thiệu nhân sự cấp uỷ phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ, tiến hành đồng thời với chuẩn bị nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Cấp uỷ nhiệm kỳ 2015 – 2020 phải đảm bảo chất lượng, tính kế thừa, phát triển, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội phải lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác tư tưởng trong Đảng bộ.

DSC_0517.jpg

    Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch triển khai đại hội Đảng bộ các cấp và dự thảo hướng dẫn công tác nhân sự cấp uỷ, công tác kiểm tra. giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp tập trung vào các nội dung: Tổ chức quán triệt Chỉ thị, các văn bản hướng dẫn của TW và cấp uỷ cấp trên, thành lập các tiểu ban phục vụ, Số lượng và phân bổ số lượng đại biểu dự đại hội Đảng bộ tỉnh, độ tuổi và cơ cấu độ tuổi bầu vào nhân sự cấp uỷ, nhất là tỷ lệ trẻ, tỷ lệ cán bộ nữ. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Xuân Lộc, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh trong kế hoạch triển khai cần bổ sung nội dung đánh giá tình hình, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho đại hội Đảng các cấp; thống nhất cách thức tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở là Đại hội toàn thể đảng viên hay Đại hội đại biểu Đảng bộ; quan tâm đến công tác xây dựng văn kiện và Nghi quyết của Đại hội … Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ sẽ chỉnh sửa dự thảo để Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành kế hoạch triển khai Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam