0867.238.238

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo Đề án đổi mới định hướng đầu tư phát triển

14/07/2015 15:33
"Đổi mới định hướng đầu tư phát triển có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của tỉnh giai đoạn tới" là khẳng định của đồng chí Mai Tiến Dũng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy nghe Ban cán sự (BCS) Đảng UBND tỉnh báo cáo Đề án đổi mới định hướng đầu tư phát triển giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 diễn ra vào sáng ngày 14/7.

DSC_2302.gif
Đ/c Phạm Sỹ Lợi, UV BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo Đề án

Đề án đổi mới định hướng đầu tư phát triển giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 xác định mục tiêu tổng quát: tăng trưởng cả giai đoạn 2016 - 2020 đạt 10% (giá SS 2010); đến năm 2020 cơ bản hoàn thành hạ tầng khung, phục vụ phát triển các lĩnh vực chủ lực tiến tới hoàn thành đồng bộ kết cấu hạ tầng để tạo đà cho các bước phát triển giai đoạn 2021- 2030. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2016- 2020 khoảng trên 177 nghìn tỷ đồng; giai đoạn 2021- 2030 khoảng 750- 800 nghìn tỷ đồng.

Định hướng chung: Thực hiện đầu tư để hình thành những ngành, lĩnh vực chủ lực và tạo ra vùng động lực phát triển; điều chỉnh phân bố không gian phát triển các ngành, lĩnh vực hợp lý nhằm phát huy sức mạnh liên kết ngành, vùng để tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, trong đó chú trọng đầu tư hạ tầng khung, hạ tầng phát triển lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp nông thôn.

DSC_2315.gif
Đ/c Đỗ Văn Sáng, Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Về định hướng các ngành, lĩnh vực trọng điểm: Đối với nông nghiệp, mục tiêu giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân 4%/năm trở lên; giai đoạn 2021-2030 tăng 4-5% trở lên, toàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025. Tập trung tích tụ ruộng đất, thu hút doanh nghiệp đầu tư chăn nuôi, sản xuất sản phẩm sạch giá trị cao; đẩy mạnh mô hình liên kết theo chuỗi giá trị với vai trò chủ yếu của doanh nghiệp; phát triển mạnh chăn nuôi hộ gia đình gắn với các đề án ứng dụng công nghệ tiên tiến xử lý môi trường. Đối với công nghiệp, giai đoạn 2016-2020, mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 15-16%, giai đoạn 2021-2030 đạt trên 16%. Lĩnh vực ưu tiên phát triển: các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có ưu thế cạnh tranh trên thị trường và thân thiện với môi trường; đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, dược phẩm; tập trung công nghiệp hóa nông nghiệp. Địa bàn phát triển công nghiệp tập trung 2 huyện Thanh Liêm, Duy Tiên. Về dịch vụ, tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2016-2020 đạt 10-11%, 2021-2030 khoảng 13-15%. Quan tâm đẩy mạnh phát triển dịch vụ y tế, đào tạo, du lịch và dịch vụ hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiến tới xây dựng tỉnh trở thành trung tâm cấp vùng về đào tạo nguồn nhân lực, dịch vụ y tế chất lượng cao và du lịch.

DSC_2322.gif
 Đ/c Mai Tiến Dũng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Mai Tiến Dũng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  nhấn mạnh: Đề án đổi mới định hướng đầu tư phát triển giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của tỉnh giai đoạn tới, do vậy quá trình triển khai thực hiện phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nguồn lực xã hội cùng tham gia. Đồng thời, phải gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và con người Hà Nam. Tập trung thu hút các dự án có khả năng làm tăng dân số cơ học, vốn đầu tư phát triển và ứng dụng công nghệ cao. Trong định hướng phát triển vùng, cần chú trọng đến vùng lõm, vùng khó khăn. Về giải pháp thực hiện cần có nhiều giải pháp huy động nguồn lực đầu tư phát triển, ưu tiên doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư; lập các dự án tranh thủ vốn trái phiếu Chính phủ; tiết kiệm chi. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đề nghị BCS Đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến thảo luận, đóng góp của các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy bổ sung, xin ý kiến Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và thông qua trước kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh.

Như Quỳnh

Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam