0351 3588 588

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, đánh giá kết quả công tác quý III/2019

15/10/2019 14:51
Sáng 15/10, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 157, thảo luận, đánh giá kết quả công tác quý III, tình hình 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2019. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Quý III/2019, BTV, Thường trực Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quán triệt, thực hiện kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, trọng tâm là công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể có nhiều đổi mới. Công tác tổ chức cán bộ, dân vận, kiểm tra, giám sát được chú trọng.

 

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị
 
Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định, phát triển so với cùng kỳ. Hầu hết các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng trưởng 11,4% so với cùng kỳ. GRDP bình quân đầu người ước đạt 45,2 triệu đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh phát triển theo hướng công nghiệp hóa, sản xuất sản phẩm sạch ứng dụng công nghệ cao. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17,1%. Thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 6.869,9 tỷ đồng, đạt 88% dự toán địa phương và 89% dự toán trung ương giao… Văn hóa, xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi, tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn của tỉnh. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân được ổn định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, góp ý, đề xuất một số nội dung nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm như, các cấp, ngành tập trung chỉ đạo, giải quyết tốt hơn ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC), nhất là KNTC liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tạo sự chủ động cho các địa phương trong công tác chuẩn bị, tiến hành đại hội đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025; gắn thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung nâng cao và giữ vững chất lượng, hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM); tiếp tục triển khai nghiêm túc Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…
 

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Quý IV/2019, các cấp, ngành trong tỉnh tiếp tục xác định nội dung xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm then chốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Theo đó, tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chuẩn bị kỹ các nội dung về báo cáo, văn kiện cho đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt, chú ý công tác xử lý các vấn đề về kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh mạng, an ninh thông tin, chuẩn bị tốt văn kiện đại hội Đảng các cấp.
 
Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhân dân gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, rà soát, sắp xếp, bố trí, kiện toàn, chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những cán bộ không đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Trong lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp trọng tâm, trọng điểm, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2019, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tiếp tục thúc đẩy, duy trì phát triển kinh tế bền vững, quan tâm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; khuyến khích, động viên doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách. Thực hiện có hiệu quả, chất lượng các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách; rà soát, đôn đốc các công trình, dự án đã, đang thực hiện đảm bảo đúng tiến độ; phấn đấu đến Đại hội Đảng bộ tỉnh 6/6 huyện, thành phố hoàn thành Chương trình, mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Đồng chí cũng đề nghị các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, ứng dụng thành tựu khoa học vào công tác quản lý, điều hành, hướng đến xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh.
 
PV
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Tel: (84 - 0351) 3588 588
Email:lienhe@hanamtv.vn
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam