Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Nam: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng

13/10/2020 10:49
Sáng nay (13/10), Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng (14/10/1930- 14/10/2020).
Tới dự có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên, nguyên ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng, các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị, địa phương.
 

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhân 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng
 
Tại buổi gặp mặt, thay mặt các thế hệ cán bộ Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng của tỉnh qua các thời kỳ đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày diễn văn thể hiện sự phấn khởi, tự hào khi đã và đang thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Nêu bối cảnh lịch sử dẫn tới sự ra đời của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, đồng thời khẳng định 90 năm qua, Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng luôn gắn liền với quá trình đấu tranh anh dũng, kiên cường, đầy hy sinh gian khổ của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trên con đường cách mạng, đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng ngày càng lớn mạnh và trưởng thành, thể hiện rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân; vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, củng cố, phát triển các tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng ngày càng lớn mạnh, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng tổ quốc Việt Nam ngày càng giầu mạnh.

 

Đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng
 
Từ khi tái lập tỉnh Hà Nam (năm 1997), công tác tổ chức xây dựng Đảng luôn được Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng các cấp có phẩm chất năng lực, trình độ, tham mưu, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Phát huy 90 năm truyền thống của ngành với chức năng là cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ, những năm qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và cơ quan tổ chức xây dựng xây dựng Đảng các cấp luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, đổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành, kịp thời giải quyết những vấn đề phục vụ công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, chạy chức, chạy quyền; đẩy mạnh kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước…, góp phần giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới.

Với những cống hiến vì sự nghiệp trong những năm qua, nhiều tập thể, cá nhân ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã được Ban Tổ chức Trung ương và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam khen thưởng. Năm 2015, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Nam được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì.
 
Phát huy truyền thống vẻ vang, đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh xác định: không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng và giữ gìn phẩm chất đạo đức, ra sức học tập về mọi mặt, nhất là chuyên môn, nghiệp vụ, chủ động nhạy bén, sáng tạo, trách nhiệm, xáng đáng là Người cán bộ Tổ chức với các tiêu chí “Đoàn kết- Trung thành- Trung thực- Gương mẫu- Trong sáng- Tinh thông- Chuyên nghiệp” xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ và nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam ngày càng giầu đẹp, văn minh.
 
Cũng tại hội nghị đại diện các thế hệ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng đã phát biểu thể hiện sự vinh dự, tự hào và quyết tâm tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, tham mưu, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

 

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt
 
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng của tỉnh đạt được trong những năm qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới cán bộ, chuyên viên của ngành tiếp tục phát huy truyền thống kiên định giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện quy chế, quy trình, nội dung, phương pháp công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Tiếp tục tham mưu củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở và các chi bộ thôn, xóm tổ dân phố. Nắm chắc tình hình cán bộ trong tỉnh tham mưu ban hành các văn bản quy định về công tác cán bộ theo đúng quy định với tinh thần đổi mới. Chú trọng củng cố những địa phương, đơn vị có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ; đề xuất các giải pháp phát triển đảng viên ở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước, đảng viên là người có đạo, đảng viên trẻ đảm bảo số lượng, chất lượng; thực hiện tốt công tác sàng lọc đảng viên, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, có vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đổi mới công tác tuyển dụng, thu hút nhân tài, nhân lực chất lượng cao để thực hiện tốt một trong các khâu đột phát mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra; nâng cao chất lương công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, quan tâm luân chuyển cán bộ, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, tham mưu thực hiện tốt các nghị quyết Trung ương khóa XII về công tác cán bộ. Mặt khác, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng hướng dẫn của Trung ương; tham mưu triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về công tác tổ chức xây dựng Đảng; kiện toàn sắp xếp cán bộ sau đại hội, đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, tận tụy, trung thành với Đảng, nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới.

 
 Các đồng chí được Ban Tổ chức Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác Tổ chức xây dựng Đảng”


Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Nam được tặng Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương
 
Nhân dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Nam công bố quyết định và trao tặng Kỷ niệm chương cho 9 đồng chí có những đóng góp “Vì sự nghiệp công tác Tổ chức xây dựng Đảng”.
 

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển của ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đã được Ban Tổ chức Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cách làm hay, mô hình mới” đã được nhận Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương, Giấy khen của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
 
 Hoa Hiên (Hanamtv)
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam