0351 3588 588

BCH Đảng bộ tỉnh cho ý kiến về các nội dung trình kỳ họp bất thường HĐND tỉnh

17/03/2020 14:18
Sáng 17/3, dưới sự chủ trì của các đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, BCH đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị nghe Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo chương trình và các nội dung trình tại kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 và một số nội dung quan trọng khác.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã báo cáo chương trình nội dung kỳ họp bất thường (kỳ họp thứ 13) HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra vào sáng ngày 25/3/2020 để xem xét thông qua một số nội dung cấp bách liên quan đến phát triển KT-XH của tỉnh. 

 

Các đại biểu dự hội nghị

Hội nghị cũng nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo tóm tắc nội dung các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp (gồm: Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Châu Giang đoạn từ đập Vĩnh Trụ đến trạm bơm Quan Trung tỉnh Hà Nam; nghị quyết về chủ trương đầu tư; nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách cống và âu thuyền Tắc Giang tại K129+420 đê Hữu Hồng; nghị quyết đầu tư dự án cấp bách sạt lở và nâng cấp tuyến đê bối Đinh Xá, thành phố Phủ Lý do ảnh hưởng của bão số 3, đợt mưa lũ tháng 7/2018; nghị quyết về chủ trương cải tạo, nâng cấp kiên cố hóa kênh CG2, CG4 huyện Lý Nhân; nghị quyết về đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối QL38B đến đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đoạn từ đường ĐT491 đến đường nối 02 cao tốc, qua KCN Thái Hà; nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng và xây dựng các công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung các cụm CN trên địa bàn tỉnh; nghị quyết về thay đổi quy mô, địa điểm công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hà Nam; nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa bổ sung, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 20ha đất rừng phòng hộ, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 50ha đất rừng sản xuất năm 2020 trên địa bàn tỉnh).

Thảo luận các nội dung trên, cơ bản các đại biểu đều nhất trí với dự thảo do Đảng đoàn HĐND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình. Ngoài ra, các ý kiến cũng tập trung phân tích, làm rõ các nội dung về căn cứ pháp lý, sự cần thiết ban hành các NQ; những nội dung chính của từng NQ như: cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư, nâng cấp  hoàn thiện hạ tầng và xây dựng các công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung các cụm công nghiệp; điều chỉnh và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; danh mục các dự án thu hồi đất...;

 

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Về cơ bản, BCH Đảng bộ tỉnh nhất trí với báo cáo của Đảng đoàn HĐND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Đồng thời, BCH cũng lưu ý một số vấn đề cụ thể liên quan đến các nội dung các tờ trình, dự thảo NQ của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

Cụ thể, liên quan đến tờ trình về chủ trương đầu tư dự án xử lý khẩn cấp khẩn cấp sạt lở bờ sông Châu Giang đoạn từ đập Vĩnh Trụ đến trạm bơm Quan Trung, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh rà soát để đảm bảo không trùng lặp về dự án.

BCH cũng đồng ý đối với 2 tờ trình về chủ trương đầu tư 2 dự án làm căn cứ để tổng hợp xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Hà Nam và báo cáo Chính phủ, Bộ kế hoạch đầu tư cân đối, bố trí nguồn vốn cho dự án trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025, gồm dự án cải tạo, nâng cấp kiên cố hóa kênh CG2,CG4 huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối QL.38B đến đường nối cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (đoạn từ đường ĐT.491 đến đường nối 2 cao tốc qua KCN Thái Hà). Ngoài 2 dự án trên, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo rà soát để trình, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án cần thiết khác tại các kỳ họp tiếp theo.

Đối với tờ trình về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, BCH đồng ý trình tại kỳ họp HĐND sắp tới làm căn cứ pháp lý để giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2020 đối với phần vốn bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, hoàn thiện căn cứ pháp lý đối với các DA đầu tư đã được UBND tỉnh bổ sung vốn đầu tư từ nguồn vượt thu, kết dư ngân sách. Đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo,  chỉ đạo UBND tỉnh rà soát, đảm bảo không trùng lặp các dự án trong danh mục với các dự án  đã và đang thực hiện. Đối với các dự án thuộc danh mục bổ sung mới phải có đầy đủ hồ sơ, thủ tục  theo quy định. Việc bổ sung danh mục và mức vốn đối với các dự án đã có trong danh mục phải đảm bảo nguyên tắc theo các NQ của HĐND tỉnh. Quan tâm bố trí vốn cho những dự án đã hoàn thành đầu tư, đưa vào sử dụng, đảm bảo các thủ tục thanh quyết toán đúng quy định. Đồng thời, tiếp tục rà soát, đánh giá  tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản, tính khả thi của nguồn vốn gắn với đề xuất phương án xử lý các nguồn nợ đọng xây dựng cơ bản.

Về quy định chính sách hỗ trợ đầu tư, nâng cấp  hoàn thiện hạ tầng và xây dựng các công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung các cụm công nghiệp, BCH lưu ý Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh nghiên cứu mức hỗ trợ phù hợp để thu hút các doanh nghiệp có năng lực tham gia đầu tư nâng cấp hạ tầng cùng với đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các CCN; đảm bảo hỗ trợ và thực hiện sau đầu tư tiết kiệm, hiệu quả, không lãng phí ngân sách nhà nước…

BCH giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh hoàn thiện nội dung các tờ trình theo quy định; Đảng đoàn HĐND lãnh đạo, chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh thẩm định trình HĐND theo đúng quy định của pháp luật.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh 2 nhiệm vụ trọng tâm và 1 nhiệm vụ cấp bách: Lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2020, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, MTTQ, các đoàn thể thực hiện khẩn trương, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, không để dịch lây lan trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Cũng trong sáng nay, BCH Đảng bộ tỉnh đã tiến hành một số nội dung về công tác cán bộ.
 
 Thảo Vũ
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam