0351 3588 588

BCH Đảng bộ tỉnh thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo chính trị (lần 1) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

20/02/2020 14:28
Sáng 20/2, BCH Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo chính trị (lần 1) và dự thảo các báo cáo chuyên đề; dự thảo đề cương Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020.
Dự, chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành…
 

Các đồng chí thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị
 
Tại hội nghị, đã có nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị (lần 1) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Các đại biểu tập trung vào một số vấn đề trọng tâm như: Chủ đề của Đại hội; kết cấu, nội dung của Báo cáo chính trị. Trong đó, tập trung đóng góp vào phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX cần làm nổi bật những thành tựu đã đạt được; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và  nguyên nhân; những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, các khâu đột phá trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX  bảo đảm Báo cáo chính trị có kết cấu hợp lý, khoa học, chặt chẽ. Một số đại biểu cho rằng trong Báo cáo chính trị cần đánh giá đầy đủ, toàn diện hơn những hạn chế, yếu kém, những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhất là trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; trong phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ tới, các đại biểu đề xuất cần bổ sung một số giải pháp ở một số lĩnh vực; điều chỉnh, bổ sung, xem xét tính khả thi của một số chỉ tiêu, nhất là chỉ tiêu về: phát triển đô thị, tỷ lệ hộ nghèo, môi trường, lao động qua đào tạo…
 

Các đại biểu dự hội nghị
 
Về dự thảo các báo cáo chuyên đề và dự thảo đề cương Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020 các đại biểu nghiên cứu cho ý kiến cụ thể bằng văn bản.
 
Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cơ bản thống nhất về nội dung cơ bản chủ đề của Đại hội, kết cấu, những nội dung chủ yếu của dự thảo Báo cáo chính trị. Trong đó, về kết cấu của Báo cáo chính trị vẫn xây dựng theo lối truyền thống gồm 2 phần: phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
 
Đồng chí đề nghị BCH Đảng bộ tỉnh, thành viên Tiểu ban Văn kiện, Tổ biên tập, tổ giúp việc Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể nghiêm túc phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, tiếp tục chủ động đề xuất sát thực những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đột phá, giải pháp trọng tâm trên từng lĩnh vực cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới cũng như câu chữ, khái niệm, chỉ tiêu… nhằm hoàn thiện hơn nữa dự thảo Báo cáo chính trị, các báo cáo chuyên đề, báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.
 

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh: Trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện, xây dựng, thực hiện các chỉ tiêu cho báo cáo thuộc ban, ngành, lĩnh vực, đơn vị nào thì ban, ngành, đơn vị đó phải chủ động chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện, nghiên cứu, đề xuất giải pháp đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ đề ra. Cùng với tập trung đánh giá đúng nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, các ban, ngành, đơn vị cần chủ động bổ sung, rà soát lại các chỉ tiêu, tham khảo các chỉ tiêu, ảnh hưởng chung của toàn quốc, sớm tổng kết, đánh giá thực chất những nghị quyết chuyên đề để có căn cứ điều chỉnh phù hợp, chính xác cho dự thảo đề cương và các báo cáo. 

Nhiệm vụ đặt ra nặng nề, yêu cầu gấp rút, do vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ban, ngành, đoàn thể phải phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành sớm dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo các báo cáo chuyên đề, dự thảo đề cương Báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020...
 
TT
 
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam