0867.238.238

Bế giảng lớp Cao cấp Lý luận Chính trị hệ không tập trung khóa học 2018 – 2020

22/07/2020 08:57
Ngày 21/7, Ban chỉ đạo lớp Cao cấp Lý luận Chính trị tỉnh tổ chức Lễ tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại tỉnh Hà Nam, khóa học 2018 - 2020.
Trong thời gian gần 2 năm, 88 học viên được nghiên cứu, học tập theo chương trình đổi mới, thống nhất trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; gồm các khối kiến thức cơ bản: Lý luận về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối, chủ trương của Đảng ta; những vấn đề cơ bản của khoa học hành chính cùng các chuyên đề bắt buộc và tự chọn...
 

Các học viên được trao bằng tốt nghiệp Cao cấp Lý luận chính trị

Trên cơ sở nền tảng kiến thức đã được trang bị, các học viên tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của từng địa phương, đơn vị, từng lĩnh vực công tác cụ thể; tạo nên sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, đưa các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng thời rèn luyện phẩm chất đạo đức, phong cách công tác của mỗi cá nhân.

Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp Bằng tốt nghiệp Cao cấp Lý luận chính trị; trong đó có 10 học viên đạt loại giỏi và 78 học viên đạt loại khá../.

 
PV Thời sự
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam