0867.238.238

Bế mạc ĐHĐB Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ XXX: Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

08/07/2020 13:14
Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Trong phiên bế mạc sáng ngày 8/7, Đại hội đã báo cáo kết quả bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Liêm khóa mới gồm 37 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, năng lực và kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Quy trình bầu Ban Chấp hành được thực hiện theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng, bảo đảm yêu cầu hợp lý về cơ cấu, chú trọng nâng cao chất lượng cấp ủy; xây dựng cấp ủy khóa mới là tập thể thực sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động.
 


Phiên bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Liêm đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí, và bầu các chức danh Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 

BCH Đảng bộ huyện Thanh Liêm khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 37 đồng chí

 
Trên tinh thần tập trung, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 -2025 với 31 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; biểu quyết thông qua Nghị quyết và chương trình hành động của Đại hội.
 


Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX

 
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Thanh Liêm đề ra mục tiêu tổng quát, đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường; tập trung nguồn lực xây dựng đô thị, phấn đấu đến năm 2030 Thanh Liêm cơ bản đạt tiêu chí thị xã.

Đại hội cũng đã thông qua nghị quyết với 17 chỉ tiêu cụ thể: phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người (theo tiêu chí NTM) đạt trên 75 triệu đồng; Thu ngân sách tăng bình quân 10%/năm, đến năm 2025 đạt 726 tỷ đồng; đến năm 2025, toàn huyện giảm 50% số hộ nghèo so với năm 2020; 
Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 35%; Số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đến năm 2025 đạt từ 5 xã trở lên; hàng năm 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Kết nạp đảng viên mới từ 600 đảng viên trở lên…
 


Đồng chí Lê Hoàng Thuyên, Bí thư Huyện ủy Thanh Liêm khóa XXIX, được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

 
Thành công của Đại hội Đại biểu đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ XXX là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch đề ra.

Ngay sau Đại hội, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở sẽ tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng bộ, Chi bộ sát thực và phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương mình, biến những nội dung của Nghị quyết thành hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo ra những bước tiến mới trong việc tổ chức triển khai thực hiện. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để đưa Nghị quyết Đại hội nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ, có hiệu quả trên mọi lĩnh vực ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Thanh Liêm phát triển nhanh, bền vững, đến năm 2030 cơ bản đạt tiêu chí thị xã.
 
Hoa Hiên
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam