0867.238.238

BTV Tỉnh ủy thảo luận về dự thảo các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

30/07/2021 17:30
Chiều 30/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tiếp tục chương trình làm việc của hội nghị lần thứ 25 thảo luận về dự thảo các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh.
Dự hội nghị có đồng chí: Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan.
 

 Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị


Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đối với 02 dự thảo Nghị quyết (NQ) của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2021-2025; và dự thảo NQ về đẩy mạnh phát triển thương mại- dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ logistics tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Về cơ bản, các đồng chí trong BTV nhất trí cao với các nội dung của dự thảo NQ do Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình. Đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện thêm về kết cấu, bố cục dự thảo NQ, các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cũng như trách nhiệm phối hợp, đôn đốc tổ chức thực hiện của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị…

 

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị

Cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2021-2025, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý: Về kết cấu, bố cục dự thảo NQ phải đảm bảo cân đối, thể hiện rõ từng nội dung. Trong đó, phần đánh giá tình hình cần phải sát thực, đầy đủ, ngắn gọn, chia thành các mục nhỏ: kết quả đạt được, tồn tại hạn chế, nguyên nhân.
 
Bên cạnh đó, dự thảo NQ cần bám sát chủ trương, định hướng của Trung ương, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và tình hình thực tế địa phương để xây dựng các mục tiêu chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tổ chức thực hiện.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý một số giải pháp cụ thể để triển khai hiệu quả dự thảo NQ như: Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC, cắt giảm thời gian giải quyết đối với tất cả các lĩnh vực, tập trung vào những thủ tục liên quan nhiều đến người dân và doanh nghiệp; cải cách chế độ công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị;  tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh ứng dụng CNTT tối ưu hóa quy trình giải quyết công việc…

 

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị
 
Đối với Dự thảo NQ về đẩy mạnh phát triển thương mại- dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ logistics tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất cao với 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm do Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình. Đồng chí đề nghị cân đối lại bố cục của dự thảo NQ cho phù hợp; rà soát, bổ sung, làm rõ thêm về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu NQ cũng như nội dung cụ thể trong từng nhóm nhiệm vụ đã nêu.
 
Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các dự thảo NQ để báo cáo, xin ý kiến BTV Tỉnh ủy trước khi trình BCH Đảng bộ tỉnh.

 
 
Thu Thảo
 
 
 
 
 
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam