0867.238.238
[Infographics] TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA ĐỒNG CHÍ PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH TRẦN XUÂN DƯỠNG - ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH HÀ NAM KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2021 – 2026
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Trần Xuân Dưỡng- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
[Infographics] TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA ĐỒNG CHÍ PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG - ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH HÀ NAM KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2021 – 2026
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Nguyễn Đức Vượng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
[Infographics] TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA ĐỒNG CHÍ PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH NGUYỄN ANH CHỨC - ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH HÀ NAM KHÓA XIX
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
[Infographics] TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA ĐỒNG CHÍ TRẦN THỊ NGÂN, CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ TỈNH, ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH HÀ NAM KHÓA XIX
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Trần Thị Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam, Ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 -2026.
[Infographics] TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA ĐỒNG CHÍ ĐÀO ĐÌNH TÙNG, TRƯỞNG BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY, ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH HÀ NAM KHÓA XIX
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Đào Đình Tùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 -2026.
[Infographics] TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA ĐỒNG CHÍ LÊ HỒNG QUÂN – CHỦ NHIỆM ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY, ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH HÀ NAM KHÓA XIX
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Lê Hồng Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 -2026.
[Infographics] TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA ĐỒNG CHÍ ĐINH VĂN AN - TRƯỞNG BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY, ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH HÀ NAM KHÓA XIX
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Đinh Văn An - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam, Ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 -2026.
[Infographics] TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ THÀNH ỦY PHỦ LÝ NGUYỄN ĐỨC TOÀN - ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH HÀ NAM KHÓA XIX
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý - Ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
[Infographics] TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA ĐẠI TÁ NGUYỄN QUỐC HÙNG - GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH HÀ NAM, ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam - Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV; Ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026.
[Infographics] TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA ĐỒNG CHÍ ĐẶNG THANH SƠN – PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH HÀ NAM, ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH HÀ NAM KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Đặng Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam, Ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 -2026.
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH HÀ NAM KHÓA XIX CỦA ĐỒNG CHÍ PHẠM HỒNG SƠN – BÍ THƯ HUYỆN ỦY, CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN KIM BẢNG
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam đăng tải chương trình hành động ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của đồng chí Phạm Hồng Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kim Bảng.
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH HÀ NAM KHÓA XIX CỦA ĐỒNG CHÍ GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NGUYỄN VĂN LƯỢNG
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam đăng tải chương trình hành động ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam.
1 2 3 4 »
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam