0867.238.238

Công tác bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa

24/06/2015 14:40
Trên địa bàn tỉnh Hà Nam hiện nay có hơn 1780 di tích. Những năm qua ngành văn hóa TTDL và các địa phương đã có nhiều giải pháp để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích. Tuy nhiên trên thực tế cũng có không ít di tích LSVH đang xuống cấp một cách trầm trọng. Làm thế nào để bảo tồn những di tích văn hóa, lịch sử là vấn đề đang đặt ra cho các cấp, ngành và toàn xã hội...
1.jpg

Đình Hòa Ngãi xã Thanh Hà, huyn Thanh Liêm có lch s lâu đời, th Thánh Lôi Công, người đã có công trong kháng chiến chng gic Lương và được triu đình nhà Lý  ban sc phong. Năm 2000, đình được B Văn hóa Thông tin (nay là B văn hóa th thao và du lch) cp bng công nhn di tích lch s văn hóa cp quc gia. Tri qua nhng năm tháng chiến tranh, nhiu hng mc ca ngôi đình đã b hư hng. Đáp ng nguyn vng tâm linh ca nhân dân địa phương, năm 2010, ngôi đình được đầu tư trùng tu, tôn to vi kinh phí là 11 t đồng t ngun vn ngân sách Nhà nước.

2.jpg

3.jpg

Tuy nhiên đây ch là mt trong s rt ít các ngôi đình được quan tâm đầu tư trùng tu, tôn to. Trên trc tế địa bàn Hà Nam hin nay có rt nhiu di tích lch s văn hóa b xung cp mt cách nghiêm trng. Đình làng Ngò xã Đức Lý, huyn Lý Nhân là mt ví d. Vi lch s hàng trăm năm, hin nay nhng chiếc ct b mt ăn mòn, trng rng,  mái ngói cong vênh, xô lch, tt c đều có th rơi xung bt c lúc nào. Ngôi đình làng Ngò không ch là nơi sinh hot tâm linh ca nhân dân mà nó còn là nơi hi hp ca các t chc đoàn th địa phương vì nơi đây vn chưa có nhà văn hóa. Mc dù là di tích lch s được xếp hng cp quc gia t năm 2001 nhưng đến nay ngôi đình này vn chưa được quan tâm bo tn mt cách xng đáng đúng vi danh hiu và giá tr ca nó.

5.jpg

Hin nay toàn tnh có 1780 di tích lch s. Tuy nhiên công tác bo tn các di tích  gp nhng khó khăn nht định do ngân sách nhà nước cp cho công tác bo tn hn hp. Để khc phc tình trng này, nhiu địa phương đã ch động ngun xã hi hóa nhưng do thiếu đội ngũ cán b giám sát, thi công chuyên nghip trong công tác qun lý di tích dn ti mt s di tích chưa bo đảm cht lượng, thm chí b xâm hi nghiêm trng. Vì vy, để công tác bo tn các di tích lch s văn hóa được bn vng, ngành Văn hóa cn sm xây dng kế hoch nghiên cu kho sát, đánh giá đúng thc trng các di tích, trên cơ s đó lp quy hoch tng th bo tn đối vi tng di tích. Đồng thi, s dng có hiu qu ngun kinh phí đầu tư ca Nhà nước và đóng góp ca nhân dân nhm tng bước tu b, tôn to các di tích, góp phn thc hin tt công tác bo tn và phát huy giá tr ca di tích lch s văn hóa gn vi phát trin du lch bn vng, phc v tt nhim v phát trin kinh tế - xã hi ca địa phương.

Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam