0351 3588 588

Cục Thống kê tỉnh: Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

10/01/2020 10:26
Năm 2019, Cục Thống kê tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị triển khai, thực hiện 100% các cuộc điều tra thống kê theo kế hoạch, đảm bảo tốt thông tin thống kê, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đánh giá, dự báo tính hình và xây dựng chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành và lãnh đạo tỉnh.
Trong năm, Cục thống kê tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện 24 cuộc điều tra với 151 kỳ điều tra theo kế hoạch thuộc các lĩnh vực nông, lâm, nghiệp và thủy sản; công nghiệp – xây dựng- vốn đầu tư; thương mại; dịch vụ - giá- vận tải; dân số; lao động; xã hội; môi trường đảm bảo đúng yêu cầu, quy định đầy đủ các nội dung của phương án điều tra.

Việc xử lý số liệu điều tra, đảm bảo nguyên tắc tính toán thống kê,  có kiểm tra, đánh giá, phúc tra, đối chiếu với số liệu thông tin trước, đảm bảo thông tin các cuộc điều tra để xử lý minh bạch, đầy đủ, chính xác, khách quan, đảm bảo độ tin cậy số liệu thống kê.

Thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch về tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh; phân chia địa bàn điều tra, tổ chức các lớp tập huấn về công tác quản lý, vẽ sơ đồ lập bảng kê cũng như tập huấn nghiệp vụ và sử dụng CAPI…Đặc biệt, nhờ ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn, nhất là công đoạn thu thập thông tin tại địa bàn với hình thức thu thập thông tin chủ yếu điều tra bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động nên đã rút ngắn thời gian điều tra, tiết kiệm nguồn lực so với phương pháp điều tra truyền thống bằng phiếu giấy, và nâng cao chất lượng số liệu, minh bạch quá trình sản xuất thông tin thống kê. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh  là cơ sở quan trọng giúp các cấp, ngành, địa phương, cơ quan quản lý nhà nước phân tích, dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước. Đồng thời, phục vụ đánh giá kết quả thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển KT-XH các giai đoạn 2011 - 2020, 2016 - 2020 và xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển KT-XH các giai đoạn 2021 - 2030, 2021 - 2025 của tỉnh cũng như của cả nước.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính đầu tư, quản lý điều hành thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng cơ quan đơn vị...tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt.

 Các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 được khen thưởng tại hội nghị

Năm 2020, toàn ngành Thống kê tỉnh ra sức thi đua hoàn thành toàn diện chương trình công tác được Tổng cục Thống kê giao với tỷ lệ hoàn thành đạt trên 98%. Đảm bảo tốt thông tin thống kê KT- XH định kỳ và đột xuất đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Nâng cao chất lượng biên soạn các ấn phẩm thống kê.

Thực hiện tốt các cuộc điều tra định kỳ, chuẩn bị và thực hiện tốt cuộc điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 và chuẩn bị cho tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thu thập, xử lý thông tin thống kê.

 Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, trọng tâm tập trung vào sắp xếp bộ máy theo mô hình tổ chức và chức năng nhiệm vụ mới. Đẩy mạnh CCHC, xây dựng cơ quan đoàn kết, ổn định, phát triển.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 đã được biểu dương, khen thưởng.
TT
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam