0867.238.238

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Bảng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp: Hướng đến mục tiêu phát triển Kim Bảng trở thành vùng kinh tế xanh của tỉnh Hà Nam

16/07/2020 10:38
Với định hướng phát triển huyện Kim Bảng là trung tâm dịch vụ, du lịch và công nghiệp trọng điểm của tỉnh và Quốc gia, là vùng kinh tế xanh, phát triển bền vững phía Tây Bắc tỉnh Hà Nam, trong phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Bảng khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội gồm 16 chỉ tiêu chủ yếu. Đảng bộ huyện cũng xác định 3 khâu đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển KTXH trong 5 năm tới.
Trong phiên bế mạc, Đại hội đã báo cáo kết quả bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kim Bảng khóa mới gồm 37 đồng chí.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới đảm bảo tính liên tục, tính kế thừa, quyết tâm đổi mới, hợp lý về cơ cấu, chú trọng nâng cao chất lượng cấp ủy; là các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, năng lực và kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; xây dựng cấp ủy khóa mới là tập thể thực sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động.

 


Ban chấp hành Đảng bộ huyện Kim Bảng khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí, và bầu các chức danh Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy. Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khóa XXV được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XXVI; Bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 7 đồng chí, bầu các chức danh Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX gồm 31 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

 


Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với tinh thần Đoàn kết - Đổi mới – Phát triển, các đại biểu tại Đại hội đã thể hiện quyết tâm chính trị, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, và Chương trình hành động, cụ thể hóa Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện khóa XXVI.

Trên cơ sở định hướng phát triển huyện Kim Bảng là trung tâm dịch vụ, du lịch và công nghiệp trọng điểm của tỉnh và Quốc gia, là vùng kinh tế xanh, phát triển bền vững phía Tây Bắc tỉnh Hà Nam, Đảng bộ huyện Kim Bảng đã đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó phấn đấu: GRDP bình quân đầu người đạt 138 triệu đồng/người/năm; Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 1,0%/năm. Giá trị sản xuất ngành CN - TTCN trên địa bàn tăng bình quân 13,5%/năm, đến năm 2025 đạt 26.000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách huyện quản lý tăng bình quân 10%/năm, đến năm 2025 đạt 1.100 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 còn 35% so với năm đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85% trở lên; kết nạp đảng viên mới bình quân 120 đảng viên/năm.

3 khâu đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo được Ban chấp hành Đảng bộ huyện xác định trong nhiệm kỳ tới là: Tập trung làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ các dự án hạ tầng kinh tế -xã hội. Củng cố, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới theo hướng đô thị hóa. Tập trung cải cách hành chính, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

 
Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Phạm Hồng Sơn, Bí thư Huyện ủy khóa XXVI đã khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Bảng lần thứ XXVI là quyết tâm to lớn của Đảng bộ, đồng thời cũng là mong ước của nhân dân trong toàn huyện phấn đấu xây dựng Kim Bảng phát triển theo hướng “Phát triển du lịch, dịch vụ, đô thị và công nghiệp, phấn đấu huyện trở thành Thị xã trước năm 2025”.
 


Bí thư Huyện ủy Kim Bảng Phạm Hồng Sơn bế mạc Đại hội

Thành công của Đại hội thể hiện ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện; là sự đoàn kết thống nhất của cấp ủy, chính quyền, là kết quả thành công của đại hội các chi, đảng bộ cơ sở; của tinh thân thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của 232 đại biểu tiêu biểu của Đảng bộ về dự Đại hội.

 


Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Bảng lần thứ XXVI là tiền đề để Kim Bảng bước vào thời kỳ phát triển mới.
 
Thành công này là điều kiện quan trọng để Kim Bảng bước vào thời kỳ phát triển mới, trở thành vùng kinh tế xanh, phát triển bền vững phía Tây Bắc tỉnh Hà Nam, là trung tâm dịch vụ, du lịch và công nghiệp trọng điểm của tỉnh và Quốc gia./.
 
CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN KIM BẢNG GIAI ĐOẠN 2020 - 2025
 
1. Cơ cấu kinh tế đến năm 2025:
- Nông, lâm thủy sản:         4,9%.
          - Công nghiệp - xây dựng:  61,8%.
          - Dịch vụ:                           33,3%

2. Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt 138 triệu đồng/người/năm; theo điều tra mức sống: 95 triệu đồng/người/năm.

3. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 1,0%/năm.

4. Giá trị sản xuất ngành CN - TTCN trên địa bàn tăng bình quân 13,5%/năm, đến năm 2025 đạt 26.000 tỷ đồng.

5. Tổng thu ngân sách huyện quản lý (không tính bổ sung từ ngân sách cấp trên) tăng bình quân 10%/năm, đến năm 2025 đạt 1.100 tỷ đồng.

6. Số lao động được giải quyết việc làm mới bình quân 3.600 lao động/năm, trong đó xuất khẩu 300 lao động/năm.

7. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 76%, trong đó có chứng chỉ, bằng cấp đạt 65%.

8. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đến năm 2025 đạt 86%/tổng lao động xã hội.
9. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 còn 35% so với năm đầu nhiệm kỳ.

10. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể cân nặng đến năm 2025 còn 8,5%, thể thấp còi 19%.

11. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 95%.

12. Tỷ lệ dân cư sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh đến năm 2025: 100%, trong đó nước sạch từ nhà máy 95%.

13. Tỷ lệ rác thải được thu gom đến năm 2025 đạt 98%.

14. Hàng năm, tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa trên 91%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa trên 85%.

15. Số xã đạt tiêu chí lên phường và nông thôn mới kiểu mẫu:
- Số xã đạt tiêu chí lên phường: 10 xã.
- Số xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2025: 05 xã.

16. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85% trở lên; kết nạp đảng viên mới bình quân 120 đảng viên/năm.

 
Hoa Hiên
Ý kiến bạn đọc
Tin bài đã đăng

Đảng bộ huyện Kim Bảng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025: Phấn đấu huyện trở thành Thị xã trước năm 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Lục lần thứ XXVIII thành công tốt đẹp: Đặt mục tiêu xây dựng Bình Lục đạt đô thị loại IV trước năm 2030

Hà Nam: Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy

Bế mạc ĐHĐB Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ XXX: Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tiếp tục phát huy truyền thống “Đoàn kết – Chủ động –Sáng tạo – Quyết thắng” thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2020 -2025

Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Hà Nam: Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp

Tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đóng góp thiết thực vào thành công của Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Đổi mới tư duy, hành động, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã Duy Tiên đi vào cuộc sống

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam