0867.238.238

Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hà Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025

29/10/2020 13:41
Trong hai ngày 28 và 29/10, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hà Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam chúc mừng Đại hội Liên minh HTX tỉnh Hà Nam lần thứ V

 
Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Đức Vượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX (HTX) Việt Nam; Trương Minh Hiến, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phát triển Kinh tế tập thể (KTTT) tỉnh; lãnh đạo các sở ngành, huyện, thành phố, thị xã và trên 250 đại biểu đại diện các HTX thành viên trên toàn tỉnh.
 

Các đại biểu dự Đại hội

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, định hướng của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trực tiếp, sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Liên minh HTX tỉnh đã củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đặt ra. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã thành lập mới được 22 tổ hợp tác (THT), chuyển đổi 18 THT thành HTX, toàn tỉnh hiện có 1.233 THT với khoảng 6.272 thành viên.

Về HTX, toàn tỉnh thành lập mới 80 đơn vị, trong đó 61 HTX thuộc lĩnh vực nông nghiệp, 16 HTX thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp và 03 quỹ tín dụng nhân dân (QTDND). Các HTX thành lập mới tạo việc làm cho hơn 500 thành viên, thu hút tổng vốn góp trên 400 tỷ đồng cho phát triển sản xuất, kinh doanh.

 
 

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Hà Nam Đỗ Xuân Trường khai mạc đại hội

 
Trong tổng số 332 HTX của toàn tỉnh, hiện có khoảng 56% số HTX hoạt động khá trở lên, 36,6% đạt mức trung bình. Kinh tế tập thể của tỉnh những năm qua đã từng bước được củng cố, hoạt động của các HTX dần ổn định so với những năm đầu chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, trên địa bàn đã xuất hiện nhiều mô hình HTX liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Ước tính doanh thu và nộp ngân sách Nhà nước của các HTX đạt xấp xỉ 6% so với tổng thu ngân sách, năm sau cao hơn năm trước.

Sự phát triển của các THT, HTX đóng góp hiệu quả vào việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong nông nghiệp, nông thôn, ổn định tình hình chính trị, an ninh - quốc phòng, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo đà thúc đẩy nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Với chủ đề "Đoàn kết - Hợp tác – Sáng tạo - Đổi mới - Hiệu quả”, Đại hội lần thứ V Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định các chỉ tiêu chủ yếu: Mỗi năm phấn đấu thành lập mới từ 15-20 HTX; Đến cuối nhiệm kỳ xây dựng 10-15 HTX điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực nông sản sạch, sản xuất theo chuỗi giá trị; Đến năm 2025 có ít nhất 60% số HTX đạt khá, giỏi; Tốc độ tăng trưởng bình quân của các HTX từ 7-8%; Toàn tỉnh có ít nhất 2 mô hình Liên hiệp HTX; Trên 50% số cán bộ chủ chốt HTX được đào tạo, trong đó 70% có trình độ cao đẳng, đại học; Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 100% số HTX trong tỉnh là thành viên của Liên minh HTX tỉnh; Phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch hằng năm về công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản lý chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ HTX, tổ hợp tác.

 
Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Văn Thịnh phát biểu tại Đại hội
 
Chúc mừng những thành tích, kết quả mà các HTX và Liên minh HTX tỉnh Hà Nam đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cũng định hướng: trong những năm tới Liên minh HTX tỉnh Hà Nam cần năng động, huy động các nguồn lực để đầu tư theo kịp sự thay đổi của công nghệ, thị trường, kinh doanh có lãi, có khả năng cạnh tranh, phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển KTTT, HTX của địa phương, hình thành chuỗi cung ứng sản phẩm của khu vực KKTT, HTX đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước, nhất là thị trường Hà Nội và xuất khẩu.
 
Liên minh HTX tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX, củng cố, đổi mới tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động theo hướng tinh gọn và hiệu quả; tăng cường kết nối, tư vấn, cung ứng dịch vụ cho thành viên. Tập trung tháo gỡ 5 nút thắt trong phát triển KTTT, HTX hiện nay là “Vốn, thị trường, đất đai, công nghệ và nhân lực”.

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển KTTT, HTX; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên; nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn hỗ trợ, cung ứng dịch vụ công cho HTX; tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình phát triển KTTT, HTX của tỉnh.

 
Phó chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam tặng Liên minh HTX tỉnh Hà Nam bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà khu vực KTTT, HTX đóng góp vào sự phát triển KT-XH của tỉnh trong thời gian qua.

Để khu vực KTTT tỉnh có những bước phát triển vững chắc trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Liên minh HTX tỉnh với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo KTTT tỉnh cần củng cố và phát triển đa dạng các loại hình HTX ở nhiều lĩnh vực trên địa bàn có khả năng và điều kiện; Tập trung rà soát, đánh giá và có giải pháp tổ chức lại, đổi mới, củng cố các HTX yếu kém, hướng dẫn trợ giúp các HTX hiện có, tăng cường cở sở vật chất, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động, cung cấp các dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống của thành viên và cộng đồng dân cư; mở rộng sản xuất kinh doanh; khuyến khích phát triển HTX ở các lĩnh vực mà tỉnh chưa có.


 Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội
 
Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các chủ trương, cơ chế chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho KTTT, HTX phát triển.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phát triển KTTT, nhất là HTX kiểu mới, tổ hợp tác; tăng cường công tác hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, xây dựng mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh, nhất là các sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Quan tâm đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, thành viên và người lao động, phát huy thế mạnh của tỉnh, xây dựng nhân rộng các mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị, quy mô hoạt động đa dạng, phong phú.

Làm tốt vai trò tập hợp và bảo đảm lợi ích chính đáng của các thành viên. Các HTX, THT cần tiếp tục đổi mới, nỗ lực vươn lên góp phần thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển; khẳng định vai trò, vị trí KTTT, HTX trong thời kỳ mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh xác định phát triển KTTT là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; vì vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong thời gian tới cần quan tâm, chú trọng hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KTTT, HTX.

 

Lãnh đạo tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh Hà Nam khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã nhất trí bầu 35 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Hà Nam khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Đỗ Xuân Trường - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khoá IV tái đắc cử Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khoá V. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Liên minh HTX Việt Nam gồm 6 đại biểu.

 

Các cá nhân được tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển Kinh tế tập thể"


Các cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh
 
Tại Đại hội, 8 cá nhân đã được Liên minh HTX Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển kinh tế tập thể”; 32 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển KTTT giai đoạn 2016 – 2020 đã được nhận bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam và UBND tỉnh Hà Nam./.
 
Hoa Hiên
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam