0867.238.238

Đảng bộ huyện Kim Bảng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025: Phấn đấu huyện trở thành Thị xã trước năm 2025

15/07/2020 11:00
Với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển”, sáng nay (15/7), Đảng bộ huyện Kim Bảng đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 232 đại biểu đại diện cho trên 6000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tại Đại hội đã tập trung trí tuệ, phát huy trách nhiệm đóng góp xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025, mục tiêu phấn đấu xây dựng Kim Bảng trở thành Thị xã trước năm 2025.
Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh qua các thời kỳ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể và Thường trực các huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh.
 


Lễ chào cờ tại phiên khai mạc Đại hội
 
5 năm qua, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Kim Bảng đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của địa phương để tạo nên những bước phát triển đột phá trên các lĩnh vực.

Minh chứng rõ nét nhất chính là việc huyện đã hoàn thành khá toàn diện, ở mức cao các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã đề ra.

 


Bí thư Huyện ủy Kim Bảng Phạm Hồng Sơn đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13,4%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch rõ rệt: Công nghiệp - xây dựng 67%; dịch vụ 25%; nông, lâm nghiệp, thủy sản 8,0%. Thu nhập bình quân đầu người (GRDP) đạt 87 triệu đồng/người/năm, cao hơn bình quân chung toàn tỉnh. Thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện quản lý tăng bình quân 35,1%/năm. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng bình quân 25,1%, đến năm 2020 đạt 5.970 tỷ đồng,...

Phong trào xây dựng NTM được triển khai đồng bộ, 16/16 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; huyện được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2017, về đích trước 03 năm so mục tiêu Đại hội.

Thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch giai đoạn 2016 – 2025, Kim Bảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quy hoạch phát triển du lịch đã được phê duyệt; thu hút, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai thực hiện nhiều dự án lớn trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ; nhiều công trình, dự án lớn đưa vào hoạt động như: sân golf Kim Bảng, Khu văn hóa tâm linh Tam Chúc, đưa vào khai thác đón khách, phục vụ Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019. Nâng cấp, đầu tư cơ sở hạ tầng các điểm du lịch, di tích lịch sử, thắng cảnh trên địa bàn, phát triển các sản phẩm du lịch, cơ sở dịch vụ lưu trú, nhà hàng, cơ bản phục vụ tốt nhu cầu của du khách. Góp phần tăng trưởng kinh tế và doanh thu ngành du lịch của tỉnh.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,06%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; quốc phòng địa phương được tăng cường; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy; đời sống nhân dân được cải thiện. 

Nhiệm kỳ qua cũng đánh dấu sự đổi mới cả về nội dung và hình thức trong công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị của Kim Bảng; cũng như nâng cao chất lượng tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Huyện triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Toàn Đảng bộ xây dựng 209 mô hình điểm; trên 98% cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo, gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết các phát sinh ở địa phương, cơ quan, đơn vị,...góp phần đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Kim Bảng đề ra mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng du lịch, dịch vụ, công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền huyện và cơ sở trên các lĩnh vực. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12%/năm; huyện trở thành Thị xã trước năm 2025.

 


Toàn cảnh Đại hội

Ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Kim Bảng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, những kết quả trên đã góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, quân và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ để Đại hội thảo luận và quyết định, đó là: Đảng bộ Huyện tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, chống những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục thực hiện 3 nghị quyết của Trung ương về đổi mới, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

 


Đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tăng cường công tác Kiểm tra giám sát, phát hiện và xử lý các vi phạm, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế trên cơ sở tận dụng thời cơ, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của huyện.

Đẩy mạnh CNH nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao; Xây dựng NTM kiểu mẫu gắn với đô thị hóa, phấn đấu huyện đạt đô thị loại 4 và trở thành thị xã trước năm 2025. Phát huy tốt thế mạnh về vị trí để phát triển du lịch, trọng tâm là du lịch quốc gia Tam Chúc, tăng cường liên kết phát triển du lịch vùng.

Cùng với phát triển kinh tế phải chú trọng phát triển văn hóa - xã hội; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ để thảo luận, đóng góp những ý kiến sát thực từ cơ sở vào các dự thảo văn kiện; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới. Đại hội quán triệt sâu sắc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác nhân sự; các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, sáng suốt lựa chọn để bầu Ban Chấp hành Đảng bộ các đồng chí đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, thực sự là trung tâm đoàn kết, có năng lực và sức chiến đấu cao, có cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính liên tục, kế thừa và sự lãnh đạo toàn diện cấp ủy đối với những địa bàn, lĩnh vực quan trọng để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội, nhất là các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ qua, các khâu đột phá để hoàn thành mục tiêu phát triển KTXH 5 năm tới. Đồng thời đã tiến hành các bước bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Kim Bảng khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 


Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Kim Bảng khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo chương trình làm việc, ngày 16/7, Đại hội tiếp tục làm việc để hoàn thành các nội dung: bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, thông qua Nghị quyết, chương trình hành động và Bế mạc Đại hội./.
 
Hoa Hiên
Ý kiến bạn đọc
Tin bài đã đăng

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Lục lần thứ XXVIII thành công tốt đẹp: Đặt mục tiêu xây dựng Bình Lục đạt đô thị loại IV trước năm 2030

Hà Nam: Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy

Bế mạc ĐHĐB Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ XXX: Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tiếp tục phát huy truyền thống “Đoàn kết – Chủ động –Sáng tạo – Quyết thắng” thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2020 -2025

Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Hà Nam: Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp

Tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đóng góp thiết thực vào thành công của Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Đổi mới tư duy, hành động, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã Duy Tiên đi vào cuộc sống

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Xây dựng thị xã Duy Tiên thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ của Hà Nam

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam