0351 3588 588

Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Hà Nam: Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp

30/06/2020 14:32
Với phương châm hành động”Đoàn kết – sáng tạo- phát triển”, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh sẽ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thực sự là hạt nhân lãnh đạo tổ chức đảng, đảng viên và người lao động. Tăng cường đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả SXKD của doanh nghiệp, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hóa, đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực vào tăng trưởng, phát triển KT - XH của địa phương.
Sáng 30/6/2020, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh long trọng tổ chức khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dự Đại hội có đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối DN tỉnh qua các thời kỳ cùng 164 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 2.400 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2015 -2020, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các doanh nghiệp, đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ NQ Đại hội lần thứ II đề ra.
 
Công tác xây dựng Đảng được coi trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng bộ khối DN đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác tổ chức xây dựng Đảng, chất lượng cơ sở đảng và đảng viên được nâng cao. Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên bảo đảm chặt chẽ, khách quan, thực chất.
 
5 năm qua, cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ đã kết nạp 622 đảng viên mới, thành lập 21 tổ chức đảng trong DN. Toàn Đảng bộ đã xây dựng được 125 mô hình điểm về học tập và làm theo Bác, trong đó có 17 mô hình cấp khối và hơn 100 mô hình cấp cơ sở. Hằng năm có 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân trong 5 năm đạt 90,5% (vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội).

 

Đoàn chủ tịch Đại hội
 
Trong lãnh đạo hoạt động của doanh nghiệp, BTV Đảng ủy khối DN tỉnh đã kịp thời định hướng cấp ủy cơ sở chủ động cùng lãnh đạo các doanh nghiệp đổi mới phương pháp quản trị, điều hành; hiện đại hóa công nghệ, thiết bị; tăng cường liên doanh liên kết, đa dạng hóa sản phẩm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường. Thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT trong doanh nghiệp, không để xảy ra đình công, bãi công…
 
Đến nay, các doanh nghiệp trong khối không ngừng phát triển về số lượng, đa dạng về loại hình và lĩnh vực kinh doanh. Tổng vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong khối tăng bình quân 10%/năm, năm 2019 đạt trên 1.200 tỷ đồng. Tổng doanh thu bình quân hàng năm đạt trên 22 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 12,2%/năm. Đóng góp của các DN trong khối cho ngân sách nhà nước mỗi năm  gần 2.000 tỷ đồng. Giải quyết việc làm cho trên 27 nghìn lao động, mức thu nhập bình quân 7,5 triệu đồng/người/tháng.
 
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong khối còn tích cực tham gia ủng hộ các phong trào, chương trình phát triển KT-XH cũng như các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội của địa phương như xây dựng NTM, liên kết trong sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ  xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, người có công…

 

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội
 
Với phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, phát triển” nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ khối các DN tỉnh tâp trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức... Phấn đấu hàng năm có từ 85 % tổ chức đảng và đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát triển từ 3 tổ chức đảng trở lên trong doanh nghiệp, kết nạp từ 120 đảng viên mới, các tổ chức đoàn thể, vững mạnh. 100% DN thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; nộp ngân sách tăng từ 10% trở lên; 100% các DN tích cực tham gia các hoạt động an sinh XH, bảo vệ môi trường, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động...

Ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, đảng viên và đội ngũ doanh nhân, người lao động trong Đảng bộ khối DN tỉnh đã đạt được nhiệm kỳ qua, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: 5 năm tới, tình hình kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình trong nước, trong đó có hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN. Đặc biệt là cuộc CM công nghiệp lần thứ 4 không chỉ mang đến những cơ hội mới, mà còn đặt ra không ít khó khăn, thách thức. Chính vì vậy để thích ứng với những yêu cầu trong tình hình mới, đòi hỏi các DN phải tích cực chủ động hơn nữa để tái cơ cấu DN, phát huy những thành tựu, kết quả đạt được; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh, bền vững.

Đồng tình với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Đảng bộ khối DN tỉnh cần tiếp tục chú trọng, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong DN. Chủ động, sáng tạo thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, NQ của TW, của tỉnh, nhất là NQ TW 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối, thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình hoạt động của các DN; kịp thời đề xuất cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của các DN, góp phần cải thiện và xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho DN.

Tăng cường liên kết, đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của DN. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý, trước hết là Bí thư cấp ủy, người đứng đầu DN có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm; đổi mới tư duy lãnh đạo và tư duy quản lý, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 06 của Tỉnh ủy về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình DN, đặc biệt là Doanh nghiệp FDI; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, đảm bảo việc làm, thu nhập, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

 Đại hội tiến hành các bước bầu BCH  Đảng bộ khối DN tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Tại đại hội, các đại biểu đã tiến hành các bước bầu BCH  Đảng bộ khối DN tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX.

 
PV
 
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam