0867.238.238

Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam kỷ niệm ngày truyền thống các ngành tham mưu xây dựng Đảng

15/10/2020 22:00
Sáng 15/10, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo, Tổ chức xây dựng Đảng, Dân vận của Đảng, Văn phòng cấp ủy và 72 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Dự, chúc mừng buổi gặp mặt có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại diện Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ...
 
Trải qua quá trình hoạt động phấn đấu, trưởng thành, tuy còn đối mặt với những khó khăn, thách thức, song đội ngũ làm công tác tham mưu xây dựng Đảng của Đảng bộ Công an tỉnh luôn giữ vững lập trường, tư tưởng, đoàn kết, tận tụy, thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, BTV Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác. Tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của cấp ủy cấp trên; chủ động tuyên truyền, đấu tranh, phản bác kịp thời thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", " tự chuyển hóa" trong nội bộ. Công tác Văn phòng cấp ủy ngày càng được nâng cao về chất lượng, làm tốt vai trò trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, BTV Đảng ủy Công an tỉnh. Công tác tổ chức được quan tâm chú trọng với nhiều giải pháp đổi mới, đột phá đem lại hiệu quả thiết thực. Tổ chức triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, cấp ủy cấp trên, ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ; tập trung chỉ đạo quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác quy hoạch, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ được tiến hành dân chủ, công khai, đúng quy định. Công tác dân vận được triển khai đồng bộ với nhiều nội dung, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao; tham mưu xây dựng, nhân rộng 85 mô hình "Dân vận khéo", trong đó nhiều mô hình phát huy hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng, được các cấp biểu dương ghi nhận, đánh giá cao. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được tiến hành thường xuyên có trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả suy thoái về tư tưởng chính trj, đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
 

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy trao Kỷ niệm chương cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng
 
Nhân dịp này đã có 5 cá nhân được Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Dân vận Trung ương, Ủy Ban kiểm tra trung ương tặng Kỷ niệm Chương; 66 tập thể, cá nhân được Đảng ủy Công an tỉnh tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng.
 

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị
 
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà đội ngũ cán bộ thực hiện công tác tham mưu xây dựng Đảng của Đảng bộ Công an tỉnh đã đạt được trong những năm qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của công tác tham mưu xây dựng Đảng trong tỉnh hình mới, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Làm tốt công tác tuyên truyền, bảo vệ các quan điểm, nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trước mắt cần tập trung tuyên truyền về thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định, coi trọng việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, đảm bảo tiến hành thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, tận tụy, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng.
 
PV
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam