0351 3588 588

Đảng uỷ Khối DN tỉnh: Quán triển, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Kết luận của Bộ chính trị, Ban Bí thư và Tỉnh uỷ Hà Nam

11/03/2019 14:45
Chiều 11/3, Đảng uỷ Khối DN tỉnh tổ chức hội nghị quán triển, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tỉnh uỷ Hà Nam cho cán bộ, lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư "về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng"; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng"; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư "về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" và Chỉ thị số 23 ngày 29/1/2019 của Tỉnh uỷ về “nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, điều tra, nghiên cứu dư luận xã hội”.
 

Các đại biểu dự hội nghị
 
Qua đó giúp các cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Đảng uỷ khối DN tỉnh nắm bắt được những mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu trong các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tỉnh uỷ; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp uỷ đảng, các tổ chức đoàn thể trong toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các Chỉ thị, kết luận đề ra.
 
Sau hội nghị, BTV Đảng uỷ khối DN tỉnh yêu cầu các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tỉnh ủy đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại đơn vị mình; tổ chức hội nghị mở rộng để tuyên truyên, phổ biến sâu rộng các Chỉ thị, Kết luận và tổ chức thực hiện nghiêm túc nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.
 
TT
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Tel: (84 - 0351) 3588 588
Email:lienhe@hanamtv.vn
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam