0351 3588 588

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh: Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 33 của Ban Bí thư và NQ số 35 của Bộ Chính trị.

17/04/2019 14:11
Sáng 17/4, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của TW về xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhan và tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản Chỉ thị số 33 –CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”, Nghị quyết số 35- NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
 

Các đại biểu dự hội nghị
 
Việc quán triệt và triển khai kịp thời các nội dung một số văn bản mới của Trung ương nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm được tinh thần và nội dung các văn bản mới; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và người lao động, nắm rõ, hiểu rõ các các chủ trương, đường lối của Đảng. Từ đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, huy động sự vào cuộc của các đoàn thể, chính trị trong doanh nghiệp thực hiện hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.
 
Đồng thời, giúp cho các cấp ủy đảng cơ sở, lãnh đạo doanh nghiệp đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân lao động, nhất là thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ hơn về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội; biết khai thác, sử dụng Internet hiệu quả, lành mạnh.
 
Trên cơ sở nội dung, văn bản được quán triệt tại Hội nghị, lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết ở đơn vị đảm bảo tính nghiêm túc và hiệu quả. Qua đó giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các văn bản chỉ đạo của TW.
 
TT
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam