Đoàn công tác của Hội nhà báo Việt Nam làm việc tại Hà Nam

24/10/2019 15:01
Sáng 24/10, Đoàn công tác của Hội nhà báo Việt Nam do nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam về đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị 37 ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư TW Đảng khóa (IX) về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới; việc triển khai Luật báo chí, 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; công tác chuẩn bị Đại hội Hội nhà báo các cấp tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 và mtọ số vấn đề liên quan đến hoạt động báo chí.
Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Quang Cẩm, Tỉnh ủy viên, PCT UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn và Hội nhà báo tỉnh…
 

Toàn cảnh hội nghi
 
Thực hiện Nghị quyết số 37 - CT/TW, những năm qua, BCH Đảng bộ tỉnh, HĐND, UBND tỉnh đã chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao vai trò của đội ngũ nhà báo, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh. Chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường công tác phối hợp, quan tâm tạo điều kiện để Hội Nhà báo tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là công cụ của Đảng và Nhà nước trên mặt trận tư tưởng văn hóa.

 

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị
 
Với tổng số 119 hội viên, sinh hoạt tại 4 chi hội trực thuộc, quá trình hoạt động Hội Nhà báo tỉnh đã bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm của Chỉ thị 37 - CT/TW. Không ngừng đổi mới cả về nội dung và phương pháp theo hướng chất lượng, hiệu quả. Chú trọng nâng cao chất lượng nghiệp vụ cho hội viên và coi trọng quản lý đạo đức hội viên. Đặc biệt, thực hiện nghiêm các quy định của Luật Báo chí, các quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, liên tục nhiều năm nay không có hội viên vi phạm các Quy định đạo đức nghề nghiệp của nhà báo bị xử lý kỷ luật. Hàng năm, Hội phối hợp mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên theo chuyên đề; tổ chức tiếp nhận, quản lý và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả kinh phí hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao; chú trọng phát triển hội viên…Thông qua hoạt động của Hội Nhà báo, các chi hội hoạt động có nề nếp, chất lượng hội viên không ngừng được nâng cao. Các cơ quan báo chí như Báo Hà Nam, Đài PT-TH tỉnh, Tạp chí Sông Châu đã có bước phát triển mạnh mẽ, khẳng định vai trò và có đóng góp xứng đáng vào nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh.
 
Cùng với kết quả đạt được, hoạt động báo chí trên địa bàn thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: Chất lượng thông tin báo chí  chưa cao, có lúc chưa kịp thời; hình thức thông tin báo chí chưa đa dạng, còn ít phóng sự chuyên sâu có chất lượng, phản ánh thực tiễn cuộc sống; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một bộ phận người làm báo chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của báo chí thời kỳ công nghệ số cũng như đòi hỏi của độc giả.  Điều kiện hoạt động của HNB tỉnh còn nhiều khó khăn...

 

Đồng chí Bùi Quang Cẩm, Tỉnh ủy viên, PCT UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị
 
Tại buổi làm việc, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh đã đề xuất, kiến nghị với Thường trực tỉnh ủy, lãnh đạo TW Hội Nhà báo Việt Nam một số vấn đề liên quan đến: công tác quản lý Nhà nước về hoạt động báo chí, hoạt động của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo; đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Báo chí năm 2016 cho phù hợp với yêu cầu thực tế; cơ chế, chính sách về tổ chức biên chế,  kinh phí hoạt động của HNB tỉnh; cho phép tổ chức giải Báo chí thường niên cuả tỉnh và các giải báo chí chuyên đề; có cơ chế cởi mở hơn về đối tượng kết nạp hội viên để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội, các cơ quan báo chí....
Lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh phát biểu tại hội nghị
 
Về công tác chuẩn bị Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo tại hội nghị cho thấy, đến nay, Hội nhà báo tỉnh đã xây dựng xong kế hoạch tổ chức đại hội. Trong đó, xác định rõ thời gian, nội dung các công việc cần thực hiện để chuẩn bị cho Đại hội như: thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, chỉ đạo các chi hội tổ chức cho hội viên đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội, giới thiệu nhân sự; xin ý kiến Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Trung ương Hội về công tác nhân sự, nội dung các báo cáo chính trị … Dự kiến, Đại hội Hội nhà báo tỉnh Hà Nam sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6/2020.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Cùng với sự phát triển báo chí cả nước, báo chí Hà Nam đã không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức; tập trung nâng cao chất lượng thông tin, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và nhu cầu thông tin của nhân dân. Đội ngũ những người làm báo ngày càng đông, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ khá, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy đề nghị: Thời gian tới, Hội Nhà báo tỉnh phải không ngừng đổi mới phương thức, nội dung, chương trình để nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động. Chủ động, tích cực hơn nữa trong công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tham mưu, đề xuất với tỉnh các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội. Làm tốt công tác chuẩn bị để Đại hội Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ mới thành công tốt đẹp. Đồng chí bày tỏ mong muốn, Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục phát triển về mọi mặt.

 

Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam kết luận hội nghị
 
Kết luận buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác, nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh Hà Nam đối với hoạt động báo chí nói chung, hoạt động của Hội nhà báo tỉnh nói riêng, đóng góp vào sự phát triển chung của Hội nhà báo Việt Nam.
 
Để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động theo hướng ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đề nghị Hội nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí cần xác định và phát huy tốt vị trí, vai trò của báo chí trong thực tế; tăng cường tính chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phục vụ tốt các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị. 

Đặc biệt, cần tập trung làm tốt công tác tham mưu, chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội Hội nhà báo tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HNB Việt Nam trân trọng đề nghị tỉnh tiếp tục có sự quan tâm hơn nữa trong việc tạo cơ chế và đảm bảo các điều kiện hoạt động của Hội nhà báo và các cơ quan báo chí, nhất là về biên chế cho Hội nhà báo tỉnh; chỉ đạo Hội nhà báo tỉnh xây dựng và tổ chức giải báo chí của tỉnh.

Về những kiến nghị, đề xuất của tỉnh và các đại biểu tại hội nghị, Đoàn công tác sẽ tiếp thu, tổng hợp để xin ý kiến các cơ quan TW xem xét, giải quyết.
 
 TT
 
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam