Đoàn đại biểu Thị xã Duy Tiên báo công dâng Bác

06/06/2020 15:14
Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng 6/6, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Đoàn đại biểu đại diện Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã vào viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để báo công dâng Bác kết quả tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV. Đây cũng là đơn vị được Tỉnh ủy Hà Nam lựa chọn chỉ đạo tổ chức Đại hội đảng bộ điểm cấp huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 24-26/6/2020.
Tham dự buổi lễ báo công có đồng chí Trương Quốc Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy Hà Nam, Bí thư Thị ủy Duy Tiên; đồng chí Trịnh Thị Hằng, Phó Bí thư thường trực Thị uỷ; đồng chí Phạm Hồng Thanh, Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND Thị xã Duy Tiên, Hà Nam.

Trong không khí trang nghiêm thành kính, Đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ, quân và dân Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Đồng chí Trương Quốc Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Duy Tiên thay mặt cho đoàn, thành kính báo công dâng lên Bác những thành tích, kết quả của Đảng bộ và Nhân dân thị xã Duy Tiên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đoàn đại biểu Thị xã Duy Tiên dự lễ báo công dâng Bác


Đồng chí Trương Quốc Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Duy Tiên thay mặt cho đoàn, thành kính báo công dâng lên Bác những thành tích, kết quả của Đảng bộ và Nhân dân thị xã Duy Tiên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. 
 
Theo đó, thực hiện lời căn dặn của Bác “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”, nhiệm kỳ 2015 -2020, Đảng bộ và Nhân dân thị xã Duy Tiên đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và công tác xây dựng Đảng.
 
Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 14,98%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp; đến năm 2020 giá trị ngành công nghiệp, dịch vụ, thương mại chiếm 98,02%, nông nghiệp giảm còn 1,98%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 58 triệu đồng, Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,81%.
 
Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới được quan tâm chú trọng, là đơn vị đầu tiên của tỉnh Hà Nam được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, về đích trước 02 năm so với mục tiêu Đại hội. Công tác CCHC có chuyển biến tích cực; văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; giáo dục và đào tạo giữ vững lá cờ đầu của tỉnh Hà Nam, 7 năm liên tiếp được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc; quốc phòng - an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
 
Đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Chương trình phát triển đô thị đạt kết quả toàn diện, tháng 12/2019 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Ban hành Nghị quyết công nhận thị xã Duy Tiên.
 
Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai, thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được thể hiện rõ nét hơn. Nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động được triển khai sâu rộng, hiệu quả, có sức lan tỏa trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

Là đơn vị được Tỉnh ủy Hà Nam lựa chọn chỉ đạo tổ chức Đại hội đảng bộ điểm cấp huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, đến thời điểm này, 100% chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Thị xã đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và yêu cầu đề ra. Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã và đang được BTV Thị ủy Duy Tiên tập trung chỉ đạo và tiến hành đồng bộ theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 129 của Ban thường vụ Tỉnh ủy.
 
Những thành tích trong nhiệm kỳ vừa qua của Đảng bộ và Nhân dân thị xã Duy Tiên đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý như : Cờ thi đua của Chính phủ năm 2015, Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2017 và nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương và các danh hiệu cao quý khác của Đảng và Nhà nước.

 

 Đoàn đại biểu Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam tổ chức lễ dâng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam xin hứa với Người: Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết một lòng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiên định con đường mà Đảng, Bác và Nhân dân ta đã lựa chọn; ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Xây dựng thị xã Duy Tiên trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ của tỉnh Hà Nam; phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt các tiêu chuẩn đô thị loại III; trước mắt tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, xứng đáng với niềm tin của Đảng, của Bác, tạo tiền đề quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển thị xã Duy Tiên ngày càng hiện đại, văn minh.

 

Lãnh đạo Thị xã Duy Tiên khen thưởng cho 37 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025
 
Nhân dip này, 37 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được Thị uỷ Duy Tiên trao tặng giấy khen. Ngay sau khi thực hiện lễ báo công dâng Bác, đoàn đại biểu Thị xã Duy Tiên đã tổ chức dâng hoa, vào lăng viếng Bác và thăm quan Khu lưu niệm Hồ Chủ tịch.
 
Lễ báo công dâng Bác là một hoạt động đầy ý nghĩa, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho mỗi cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân của Thị xã Duy Tiên tiếp tục đi theo con đường mà Đảng và Bác đã lựa chọn, tiếp bước truyền thống các thế hệ đi trước, giương cao ngọn cờ cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Thị xã Duy Tiên ngày càng hiện đại, văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
PV 
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam