0351 3588 588

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Kế hoạch và đầu tư

18/09/2019 19:32
Chiều 18/9, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Trương Quốc Huy- Tỉnh ủy viên, PCT UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành...
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc tích cực, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.
 

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, Sở Kế hoạch - Đầu tư cần phải năng động, quyết liệt hơn trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp có tính chiến lược. Trong đó, chú ý tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các chương trình, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch và đầu tư; chủ động tham mưu rà soát, đánh giá kết quả phát triển KT-XH, quốc phòng-an ninh của tỉnh giai đoạn 2016-2020; nghiên cứu, tham mưu xây dựng các cơ chế chính sách mới phục vụ quản lý điều hành của tỉnh, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương, cũng như  phục vụ việc xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Phối hợp các sở, ngành liên quan và đơn vị tư vấn, khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Thủ tướng phê duyệt; rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng đất đối các doanh nghiệp có thuê đất, đề xuất giải pháp xử lý đối với các doanh nghiệp sử dụng đất kém hiệu quả.
 

 Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch; tập trung xử lý nợ công; thực hiện tốt công tác quản lý các nguồn vốn vay, vốn hỗ trợ; nâng cao chất lượng công tác thẩm định các dự án đầu tư; tăng cường huy động, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đầu tư phát triển sản xuất; tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư...Cùng đó, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.
 

Đồng chí Trương Quốc Huy- Tỉnh ủy viên, PCT UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị 

Báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị cho thấy: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong đó, thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch, đảm bảo tính thống nhất, khả thi; thực hiện tốt công tác tham mưu các cấp lãnh đạo xây dựng kế hoạch; đề ra các chủ trương, chính sách, biện pháp phù hợp, đảm bảo việc quản lý điều hành để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kịp thời tham mưu, thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong quản lý đầu tư; chủ động tham mưu thực hiện việc phân bổ vốn đầu tư, đảm bảo công khai, minh bạch, bám sát các chỉ đạo của Chính phủ. Cùng đó, tích cực tham mưu, triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; thu hút, huy động được nhiều nguồn lực của xã hội cho đầu tư phát triển kinh tế- xã hội...

Từ năm 2016 đến nay, Sở Kế hoạch và đầu tư đã phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định và trình phê duyệt 15 Quy hoạch vùng, lãnh thổ trên địa bàn tỉnh, làm căn cứ định hướng phát triển, bố trí không gian, lãnh thổ tạo điều kiện tham mưu giúp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT- XH; thực hiện thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt gần 280 dự án đầu tư với tổng mức đầu tư 13.111.171 triệu đồng; cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho gần 2.400 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký gần 41.000 tỷ đồng.

Toàn tỉnh cũng đã thu hút thêm được hơn 400 dự án đầu tư, trong đó có 132 dự án FDI, 272 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư cấp mới, điều chỉnh là 1.838,8 triệu USD và trên 64 nghìn tỷ đồng. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 911 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký  3.095,5 triệu USD và gần 113.800 tỷ đồng.
 

Đồng chí Nguyễn Văn Oang - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư trình bày báo cáo tại hội nghị

Tại buổi làm việc, Sở Kế hoạch và đầu tư đề xuất, kiến nghị với tỉnh một số nội dung như: Chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tập trung phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư để sớm hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; hoàn thiện bộ máy lãnh đạo, bổ sung chỉ tiêu biên chế, kinh phí hoạt động do chức năng, nhiệm vụ của Sở tăng thêm, công việc phát sinh, đột xuất ngày càng nhiều;  quan tâm chỉ đạo xác định rõ mô hình hoạt động của Trung tâm xúc tiến đầu tư để có phương hướng hoạt động và đảm bảo đời sống cho cán bộ công chức, viên chức làm việc tại trung tâm...

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy đã đề nghị lãnh đạo Sở Kế hoạch và đầu tư làm rõ thêm một số nội dung về: Tình hình triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA trên địa bàn; nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công hiện nay chậm so với kế hoạch; nguyên nhân dẫn đến chỉ số năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh thấp; đánh giá hiệu quả sử dụng đất của các doanh nghiệp có thuê đất trên địa bàn...
 
Thảo Vũ
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam