0867.238.238

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy làm việc với Hội Nông dân tỉnh

17/09/2021 14:28
Sáng ngày 17/9, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Hội Nông dân (HND) tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và đội ngũ cán bộ chủ chốt của Hội Nông dân tỉnh.

Báo cáo về kết quả công tác hội và phong trào nông dân 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 của HND khẳng định, 9 tháng qua, các cấp HND trong tỉnh đã chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ kép: vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID- 19. Công tác hội và phong trào nông dân tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; công tác tham mưu đã chủ động, sát thực tế hơn, phù hợp điều kiện tình hình thực tế địa phương; các mô hình dân vận khéo được lan tỏa rộng rãi.

9 tháng đầu năm đã có 101.138 hộ nông dân đăng ký danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”. Thành lập mới 7 tổ hợp tác, 7 hợp tác xã tương ứng 180 thành viên tham gia; vận động 6.832 hộ mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện, 165 thẻ bảo hiểm xã hội; tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) cho 116.813 lượt hội viên; phối hợp đào tạo nghề cho 1.540 người, giới thiệu việc làm 3.551 người. Chỉ đạo các cấp hội tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân các cấp với tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đến 13/8/2021 là 16, 770 tỷ đồng.

Tổ chức Hội ngày càng khẳng định, vị thế vai trò trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; vai trò đại diện của Hội trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân được phát huy. Các cấp hội kết nạp 2.838 hội viên mới; ra mắt 10 tổ, chi hội nghề nghiệp; tổ chức 163 cuộc kiểm tra, giám sát; xây dựng 134 mô hình dân vận khéo.

 

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh báo cáo tại buổi làm việc

3 tháng cuối năm, HND tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên nông dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp của Nhà nước; tuyên truyền cán bộ, hội viên nông dân chấp hành nghiêm việc phòng, chống dịch COVID-19; rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, nhiệm vụ để triển khai có hiệu quả các phong trào, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi, tổ, hội. Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Cùng với đó, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân; nâng cao hiệu quả đào tạo nghề, tư vấn việc làm; vận động hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh, tham gia BHXH, BHYT tự nguyện...

Ý kiến thảo luận của các đại biểu tại buổi làm việc đã tập trung đánh giá về các kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, phong trào thi đua; kiến nghị các giải pháp để phát huy tốt hơn nữa vai trò của hội nông dân trong thực hiện các phong trào, nhiệm vụ tại cơ sở.

 

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu ý kiến thảo luận tại hội nghị
 
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả của các cấp HND trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ rõ một số tồn tại cần khắc phục trong công tác hội và phong trào nông dân. Từ đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Thời gian tới, các cấp HND cần nắm bắt, nhận thức đầy đủ và quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối, định hướng lớn về phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương và của tỉnh; nhất là, các định hướng về phát triển nông nghiệp, nông thôn trong Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XX “Về đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng NTM  bền vững, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”. Tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên thực hiện mục tiêu kép, phòng chống dịch Covid -19 thành công và phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021; giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.
 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu kết luận buổi làm việc
 
Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng. Tăng cường nhân rộng và khen thưởng kịp thời các mô hình điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh giỏi của các hội viên. Hỗ trợ nông dân tham gia tập huấn, chuyển giao KHKT; hỗ trợ vay vốn ưu đãi qua “Quỹ hỗ trợ nông dân” để nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để duy trì và nâng cao các tiêu chí NTM, bảo đảm tính bền vững; xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý đến vấn đề chuyển dịch sản xuất, chuyển đổi ngành nghề trong các hội viên nông dân để phù hợp và đáp ứng sự phát triển kinh tế ở địa phương.

Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, trong đó, tập trung vào nội dung giám sát, phản biện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của HND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao cho các đơn vị có thẩm quyền nghiên cứu, tham mưu, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để xem xét giải quyết. 

 
Hoa Hiên
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam