0351 3588 588

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy làm việc với Tiểu ban văn kiện

20/03/2020 14:06
Sáng 20/3, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban văn kiện đã có buổi làm việc với thành viên Tiểu ban văn kiện phụ trách phần công tác xây dựng Đảng (XDĐ), MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội và các cơ quan chủ trì tham mưu xây dựng báo cáo chuyên đề phần công tác XDĐ.
Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban văn kiện; lãnh đạo các ban XDĐ; các thành viên tổ biên tập, tổ giúp việc của tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện.
 

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị
 
Trên cơ sở nghiên cứu dự thảo (lần 2) Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu cơ bản đồng tình, thống nhất với bố cục, kết cấu, hướng phát triển nội dung dự thảo báo cáo chính trị. Đồng thời, tham gia đóng góp ý kiến, làm rõ thêm một số kết quả trong công tác XDĐ, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội; những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm… Đặc biệt là tập trung nêu ý kiến tham mưu về xây dựng phương hướng, nhiệm vụ giải pháp trong công tác XDĐ, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội nhiệm kỳ tới để hoàn thiện hơn báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Cùng với Báo cáo chính trị, các đại biểu cũng tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về 3 báo cáo chuyên đề liên quan đến công tác xây dựng đảng, gồm: Báo cáo kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Báo cáo kết quả thực hiện NQ TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống , những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; và Báo cáo kế quả thực hiện NQ TW 6 khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; NQ TW 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Trong đó, đặc biệt  đi sâu thảo luận phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp gắn với chương trình hành động của tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

 

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị


Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo các ban XDĐ, thành viên Tiểu ban Văn kiện, thành viên Tổ biên tập, tổ giúp việc của Tổ biên tập của Tiểu ban văn kiện phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, đề xuất ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo Chính trị và các báo cáo chuyên đề trình trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo yêu cầu về tính khái quát, đánh giá chính xác, khách quan kết quả đạt được trên các lĩnh vực, trong đó có phần công tác XDĐ, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội. Đặc biệt, phải đề xuất sát thực những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong công tác XDĐ, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội nhiệm kỳ tới. Đối với các giải pháp, cần phải có tính định hướng, xuyên suốt; không trùng lặp với phần nhiệm vụ và phải đảm bảo tính khả thi.
 
Đối với các Báo cáo chuyên đề, các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo phải nghiêm túc và dành nhiều thời gian hơn nữa để nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện số liệu đảm bảo chính xác; đánh giá toàn diện, sâu sắc và chân thực những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, việc thực hiện NQ TW 4, 6,7 khóa XII mà vẫn đảm bảo cô đọng, ngắn gọn các nội dung; phần phương hướng phải gắn với chương trình hành động của báo cáo chính trị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các thành viên Tiểu ban Văn kiện, Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện tiếp thu tất cả các ý kiến góp ý của các đại biểu, tích cực, chủ động đề xuất, đóng góp ý kiến, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trong thời gian sớm nhất với chất lượng tốt nhất phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

 
TT
 
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam