0351 3588 588

Duy Tiên: Kỷ niệm 90 năm thành lập chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng, tiền thân của Đảng bộ huyện Duy Tiên ngày nay

26/11/2019 14:50
Sáng 26/11, Huyện ủy Duy Tiên long trọng tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm thành lập chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng- tiền thân của Đảng bộ huyện Duy Tiên ngày nay (11/1929 - 11/2019). Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng khẳng định truyền thống yêu nước, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng, tăng cường sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Duy Tiên lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020.
Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Văn Quyết, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Minh Dũng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Lê Hồng Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí lãnh đạo đại diện HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí cán bộ lãnh đạo, nguyên cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp; cán bộ tiền khởi nghĩa, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của huyện Duy Tiên…

 

Các đại biểu dự buổi lễ
 
Trong không khí trang trọng của buổi lễ, các đại biểu  đã cùng nhau ôn lại sự hình thành và phát triển tổ chức Đảng, tiền thân của Đảng bộ huyện Duy Tiên ngày nay.
 
Theo đó, vào giữa những năm 20 của thế kỷ XIX, các phong trào yêu nước, chống thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc của nhân dân ta dấy lên sôi nổi khắp cả nước. Trước yêu cầu phát triển của phong trào cách mạng, tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên cần phải có những đổi mới về tổ chức; việc thành lập một chính đảng cộng sản ở Việt Nam đang trở thành một nhu cầu bức thiết.
 
Ngày 17/6/1929 các đại biểu ưu tú của các tổ chức cơ sở Đảng ở Bắc Kỳ đã nhóm họp và quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng. Ngày 19/6/1929, Đảng bộ Đông Dương cộng sản Đảng Nam Định được thành lập. Tháng 10/1929, Đông Dương cộng sản Đảng Nam Định đã cử đồng chí Lê Công Thanh về Hà Nam xây dựng chi bộ Đảng. 
 
Sau khi xây dựng được chi bộ ở Bình Lục (tháng 10/1929), đầu tháng 11/1929 đồng chí Đông Sơn đưa đồng chí Lê Công Thanh về Duy Tiên gặp đồng chí Nguyễn Doãn Chấp đang dạy học ở trường Tường Thụy và đồng chí Nguyễn Hữu Tiến dạy học ở làng Lũng Xuyên để bàn bạc thực hiện “chuyển đảng”. 
 
Trên cơ sở lựa chọn các hội viên ưu tú của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, 5 ngày sau đã thành lập chi bộ Đông Dương cộng sản Đảng ở trường học cạnh miếu (Đệ Tứ) thôn Tường Thụy (Trác Văn). Chi bộ gồm 6 đảng viên: Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Doãn Chấp, Vũ Uyển (tức Hưng), Nguyễn Văn Trạc, Phạm Văn Tô, Phạm Văn Bình (tức Phó Đoàn); đồng chí Nguyễn Hữu Tiến được cử làm Bí thư chi bộ.

 Các đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Minh Dũng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng hoa chúc mừng tại buổi lễ
 
Việc thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở thôn Tường Thụy ( xã Trác Văn) đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Duy Tiên. Từ đây, phong trào cách mạng diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Duy Tiên trở thành trung tâm cách mạng của tỉnh Hà Nam.
 
Trong suốt 90 năm, trải qua quá trình đấu tranh cách mạng, có những thời kỳ khó khăn, ác liệt gian khổ nhất, Đảng bộ huyện Duy Tiên luôn chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trên các mặt: chính trị, tư tưởng, văn hóa và tổ chức. Từ chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng đầu tiên với 6 đảng viên được thành lập, trong quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đã có 4 xã: Lam Hạ, Tiên Tân, Tiên Hiệp, Tiên Hải Sáp nhập về thành phố Phủ Lý.  Đến nay,  Đảng bộ huyện Duy Tiên có 63 đảng bộ, chi bộ cơ sở; 218 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 7.029 đảng viên; trong đó có 28 Đồng chí là cán bộ tiền khởi nghĩa và 3.841 đảng viên được tặng huy hiệu 30-40-50-60-70 năm tuổi Đảng.
 
Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, những năm qua, BTV Huyện ủy Duy Tiên đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, đề án để tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, chính quyền đoàn thể vững mạnh toàn diện; củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở gắn liền với xây dựng nông thôn mới. Vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên. Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được triển khai thực hiện có hiệu quả, nhằm nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
 
Đặc biệt, sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, BCH, BTV Huyện ủy Duy Tiên đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam, đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và giành được nhiều thắng lợi quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng CNH-HĐH. Đến hết năm 2019, Công nghiệp xây dựng chiếm 73,6%; Dịch vụ chiếm 24,3%, Nông, lâm nghiệp giảm còn 2,1%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 50,8 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,01%.
 
Năm 2017 huyện được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV và là huyện đầu tiên trong tỉnh Hà Nam được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, huyện đã hoàn thiện đề án, đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thành lập thị xã Duy Tiên với 9 phường và 7 xã (trong đó, sáp nhập 3 xã Đọi Sơn, Châu Sơn, Tiên Phong thành xã Tiên Sơn). Lĩnh vực văn hoá - xã hội diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Quốc phòng được giữ vững. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện đều phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền địa phương.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Duy Tiên đọc diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ
 
Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: ”Những thành tựu nổi bật  mà Đảng bộ và nhân dân trong huyện đạt được thời gian qua bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng và của Tỉnh ủy, từ sự vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của cấp trên vào điều kiện thực tế của địa phương; sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc, tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo của Đảng bộ và chính quyền từ huyện đến cơ sở, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, từ sức mạnh đoàn kết, truyền thống yêu nước của nhân dân trong huyện; đặc biệt là từ nền móng vững chắc của việc hình thành các cơ sở, tổ chức cách mạng và các phong trào cách mạng từ những năm cuối thập niên 1920 mà đỉnh cao là việc thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản đảng vào tháng 11 - 1929, tiền thân của Đảng bộ huyện Duy Tiên ngày nay.”
 
Nhân kỷ niệm 90 năm thành lập chi bộ đảng đầu tiên, dịp này, BCH Đảng bộ huyện Duy Tiên đã tới dâng hương ở miếu Đệ Tứ (nơi ra đời chi bộ đảng đầu tiên của huyện Duy Tiên) tại thôn Tường Thụy 2, xã Trác Văn và tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa trên địa bàn huyện.

 
TT
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam