0351 3588 588
CCB tỉnh Hà Nam đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Cùng với các cấp ủy đảng và các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn, những ngày qua các cấp hội CCB tỉnh Hà Nam tích cực nghiên cứu, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào Dự bảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX. Ghi nhận của PV Thời sự:
Nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp vào Dự thảo Văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 -2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Đây cũng là dịp thu nhận nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm và trí tuệ xây dựng vào các văn kiện của Đại hội Đảng - có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của đất nước, của tỉnh trong giai đoạn tới. Các ý kiến đóng góp tại đại hội lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện ý Đảng, lòng dân, có giá trị thực tiễn phong phú, sinh động để bảo đảm văn kiện báo cáo chính trị sát thực tiễn, phù hợp với bối cảnh khi triển khai nghị quyết.
Lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, hướng dẫn số 24-HD/TU ngày 18/2/2020 của BTV Tỉnh ủy về “ Tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trình tại Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025" và Công văn số 872 ngày 11/5/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Trang thông tin điện tử tổng hợp Đài PTTH Hà Nam ( Hanamtv.vn) đăng toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam