0867.238.238

Hà Nam: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết TW 9 khóa XI

11/07/2014 16:46
Sáng 10/7, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết TW 9 khóa XI. Đài PT-TH Hà Nam thực hiện phát thanh, truyền hình trực tiếp
       Hội nghị Trung ương 9 đã thảo luận, cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng: tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về văn hóa; ban hành Nghị quyết về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước", thông qua Quy chế bầu cử trong Đảng, cho ý kiến việc thực hiện quy định của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm…

ong-loc-phat-bieu.jpg

       Phát biểu khai mạc Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết TW 9 khóa XI, đ/c Trần Xuân Lộc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết BCH TW Đảng lần 9 có ý nghĩa quan trọng đối với cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh. Đ/c cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, các cán bộ, Đảng viên cần nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng các nội dung cơ bản của nghị quyết, từ đó nghiêm túc triển khai tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết xuống từng địa phương, đơn vị để Nghị quyết thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn đời sống.

DSC_0022.jpg

DSC_0028.jpg

         Tại hội nghị, PGS. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học  nghệ thuật TW đã giới thiệu những nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Kế thừa và phát triển các quan điểm, nhận thức về văn hóa của Đảng, Nghị quyết TW 9 khóa 11 đã điều chỉnh, bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục xây dựng, phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đó là: Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng nhân cách, lối sống tốt đẹp; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đồng thời đẩy nhanh việc thể chế hoá các chủ trương, quan điểm của Đảng về văn hoá...

Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam