0867.238.238

Hà Nam hướng tới xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu

12/01/2021 05:30
Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Hà Nam đã công nhận đạt chuẩn NTM cho 100% số xã, trong đó có 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, tất cả 6 huyện, thị xã, thành phố và tỉnh Hà Nam được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn được cải tạo, xây mới khang trang, hiện đại; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao; Môi trường khu vực nông thôn có nhiều tiến bộ; hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; an ninh trật tự xã hội được giữ vững.

Một góc huyện Kim Bảng - Hà Nam
 
Huy động sự vào cuộc của nhân dân
 
Mục tiêu xây dựng NTM của tỉnh Hà Nam là thiết thực, hiệu quả, phấn đấu là tỉnh có kinh tế phát triển toàn diện, bền vững; nông thôn phát triển; kết cấu hạ tầng từng bước hiện đại; dân chủ được phát huy, bản sắc văn hóa được giữ vững, môi trường bảo đảm, an ninh được tăng cường, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, hệ thống chính trị vững mạnh. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam xác định rõ bước đi và lộ trình thực hiện. Quá trình thực hiện, tỉnh chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các tổ chức, cá nhân trong xây dựng NTM. Đội ngũ cán bộ phụ trách lĩnh vực NTM từ tỉnh đến cơ sở đều là những cán bộ có năng lực, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; có khả năng nắm bắt, tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh, nhất là từ cơ sở. Nhờ có sự đồng thuận, quyết tâm cao từ cán bộ, đảng viên và nhân dân, năm 2020, tỉnh Hà Nam đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020.
 
Thực hiện phương châm chọn điểm mang tính đột phá theo hướng dễ làm trước, khó làm sau và có lộ trình cụ thể để tạo động lực thực hiện. Hơn mười năm triển khai thực hiện xây dựng NTM, Hà Nam đã có những bước đi vững chắc để hoàn thành mục tiêu kép - cả xã, huyện và tỉnh cùng đạt chuẩn NTM. Để hoàn thành chương trình xây dựng NTM, trong giai đoạn 2010-2020, tỉnh Hà Nam đã huy động đầu tư tới 30.935 tỷ đồng cho xây dựng các tiêu chí NTM từ xã đến huyện. Bình quân huy động nguồn lực đạt trên 2.812 tỷ đồng/năm. Việc sử dụng nguồn vốn trong xây dựng NTM được tỉnh triển khai bảo đảm công khai, dân chủ và minh bạch, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Nguồn vốn do ngân sách Nhà nước đầu tư Chương trình xây dựng NTM được phân bổ, quản lý, sử dụng bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng mục đích, đúng đối tượng là nguồn lực chủ yếu trong đầu tư, hỗ trợ các địa phương thực hiện Chương trình. Nguồn vốn của nhân dân đóng góp được thực hiện đúng quy định, bảo đảm công khai, dân chủ, do người dân tự bàn bạc, quyết định. Nhân dân trực tiếp quản lý, quyết định đầu tư theo các hạng mục đề án xây dựng NTM đã được phê duyệt, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn do mình đóng góp thông qua Ban giám sát cộng đồng đã tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đáp ứng được yêu cầu tiến độ và chất lượng xây dựng công trình phúc lợi ở các địa phương. Đến nay 100% tuyến đường huyện; đường trục xã; đường trục thôn, xóm, ngõ xóm và đường trục chính nội đồng trên địa bàn tỉnh được đầu tư làm mới, nâng cấp đồng bộ đạt tiêu chuẩn và đảm bảo kết nối giữa các địa phương trong tỉnh phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội. 100% số huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn về chỉ tiêu trường trung học phổ thông; đạt chuẩn về chỉ tiêu văn hóa và Trung tâm y tế các huyện đều được công nhận là đơn vị sự nghiệp hạng III. 100% số huyện đạt chuẩn tiêu chí về Y tế - Văn hóa - Giáo dục. Nếp sống văn minh, ý thức vệ sinh môi trường trong thu gom rác thải, môi trường nông thôn được chú trọng. Phong trào trồng hoa, cây xanh tạo cảnh quan môi trường ngày càng được nhân rộng.

 
100% tuyến đường huyện; đường trục xã; đường trục thôn, xóm, ngõ xóm và đường trục chính nội đồng trên địa bàn tỉnh Hà Nam được đầu tư làm mới, nâng cấp đồng bộ đạt tiêu chuẩn 
 
Xây dựng NTM, cơ cấu kinh tế của tỉnh Hà Nam đã có chuyển dịch mạnh từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. Về phát triển sản xuất nông nghiệp, tỉnh đã xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung liên kết sản xuất và tiêu thụ với sản phẩm chủ lực lúa chất lượng cao với diện tích lúa khoảng 27.000 ha; các vùng trồng cây ăn quả với diện tích trên 5.000 ha; tích tụ, tập trung được gần 1.900 ha ruộng đất để xây dựng 161 mô hình sản xuất lúa, rau củ quả, hoa, cây dược liệu, cây ăn quả tham gia chuỗi liên kết sản xuất nông sản sạch. Tỉnh quan tâm hình thành các khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích quy hoạch trên 656 ha thu hút các doanh nghiệp lớn vào đầu tư.
 
Tỉnh Hà Nam hiện có 7/8 khu công nghiệp đã được đầu tư hạ tầng đồng bộ, thu hút hàng nghìn doanh nghiệp đi vào hoạt động là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển công nghiệp đa dạng, nâng cao giá trị sản xuất, đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng nhanh hơn nhiều so với giai đoạn trước. Đây cũng là yếu tố quan trọng đẩy mạnh phát triển công nghiệp và đầu tư xây dựng cơ bản gắn với sự phát triển của các ngành dịch vụ đi kèm, giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho lao động địa phương. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện; thu nhập bình quân đầu người/năm khu vực nông thôn năm 2020 tăng xấp xỉ 3,7 lần so với năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm nhanh từ 10,68% năm 2010 xuống còn khoảng 2,20% năm 2020, khoảng cách phát triển giữa nông thôn – đô thị từng bước được thu hẹp. Các chính sách và giải pháp về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo được các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Hà Nam quan tâm, triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động và giúp cho người nghèo từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
 
Chương trình xây dựng NTM của tỉnh Hà Nam đã làm thay đổi nhận thức của cán bộ và nhân dân trong tỉnh, từ chỗ đa số tư tưởng còn trông chờ vào đầu tư của nhà nước đã chuyển sang chủ động, tự tin tham gia tích cực vào phong trào xây dựng NTM. Phong trào chung sức xây dựng NTM đã trở thành một phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trên phạm vi toàn tỉnh; Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân đặc biệt là sự đồng lòng, hưởng ứng tích cực của nhân dân. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội các cấp triển khai hiệu quả vai trò giám sát và phản biện xã hội, phát huy vai trò dân chủ, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới.
 
Xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu
 
Xác định xây dựng NTM là quá trình liên tục, lâu dài có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, thời gian tới, tỉnh Hà Nam tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các nguồn lực để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM cấp xã, cấp huyện, theo hướng xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.
 
Tỉnh hướng tới mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; Nhà nước đóng vai trò định hướng, hỗ trợ, người dân là chủ thể. Xây dựng nông thôn Hà Nam có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu đời sống nhân dân và lưu thông hàng hóa; nền nông nghiệp hàng hóa tiên tiến, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân được cải thiện; an ninh trật tự xã hội ở nông thôn được đảm bảo và giữ vững; môi trường, sinh thái phát triển đa dạng và bền vững hơn. Xây dựng NTM theo hướng tiếp tục nâng cao toàn diện chất lượng các tiêu chí; xây dựng, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đáp ứng nhu cầu cung cấp nông sản, thực phẩm trong tỉnh, các tỉnh lân cận và hướng tới xuất khẩu; xây dựng NTM nâng cao và kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2025, Hà Nam có ít nhất 01 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu; 35 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và 12-15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 68 triệu đồng/người/năm trở lên; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo tiêu chí nông thôn mới còn dưới 0,5%; tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên; tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải khu vực nông thôn đạt từ 95% trở lên. Đến năm 2030 có ít nhất 02 số huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao, kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn gấp 1,5 lần so với năm 2025 và không còn hộ nghèo theo tiêu chí nông thôn mới.

Hà Nam tập trung thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân khi xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu
(Trồng rau ứng dụng công nghệ cao tại Công ty VinEco Hà Nam - xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân)

 
Để đạt được mục tiêu kép hướng tới xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu bền vững tỉnh Hà Nam nhất quán quan điểm chỉ đạo, xây dựng nông thôn mới là quá trình thường xuyên, liên tục, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Nam quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là Chương trình NTM; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng tiêu chí NTM cấp xã, cấp huyện, hướng tới xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; đề xuất các giải pháp phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của trọng tâm trong suốt quá trình thực hiện xây dựng NTM; đẩy mạnh việc tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông sản sạch làm vệ tinh liên kết chuỗi với các cơ sở, các doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ nông sản và tốc độ chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, tạo thêm nhiều việc làm mới, ổn định có thu nhập cao cho người dân. Chỉ đạo các địa phương rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu để đồng bộ các quy hoạch đảm bảo thực hiện xây dựng nông thôn mới bền vững, hiện đại. Đồng thời, ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo gắn với xây dựng NTM. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, tạo nền tảng phát triển công nghiệp với tốc độ cao và bền vững. Xây dựng Đề án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao, đóng góp ngân sách lớn. Tập trung huy động các nguồn lực, lồng ghép các Chương trình mục tiêu phục vụ xây dựng NTM nhất là nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp trên địa bàn.
 
Xây dựng và tạo cảnh quan môi trường nông thôn theo hướng sáng- xanh- sạch- đẹp, hình thành các vùng quê đáng sống. Thực hiện đồng bộ các biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, khu chăn nuôi, cụm công nghiệp; thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng các khu xử lý chất thải theo quy hoạch. Nhân rộng các mô hình cộng đồng dân cư làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Phát triển và nâng cao chất lượng công tác y tế, giáo dục và đào tạo; làm tốt công tác đào tạo nghề, dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và duy trì, bảo tồn phát triển làng nghề, làng có nghề, làng nghề truyền thống. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy Hà Nam về đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ chất lượng cao cấp vùng y tế, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch giai đoạn 2016-2025. Các huyện, thị xã, thành phố và các ngành chức năng tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các xã xây dựng kế hoạch chi tiết việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí và xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu./.
 
Trương Quốc Huy
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam

(*)Tiêu đề bài viết do Hanamtv.vn đặt
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam