0867.238.238

Hà Nam huy động gần 31.000 tỷ đồng xây dựng NTM trong giai đoạn 2010 – 2020

09/01/2021 20:36
Một trong những yếu tố quan trọng để có nguồn lực thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) là công tác huy động và lồng ghép, tập trung các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng NTM. Trong hơn 10 năm, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh Hà Nam tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong việc toàn dân xây dựng NTM. Việc huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư được chú trọng từ khâu xây dựng cơ chế, chính sách; lập, phê duyệt dự án, xây dựng, phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển.
Để hoàn thành chương trình xây dựng NTM, trong giai đoạn 2010-2020, tỉnh Hà Nam đã huy động đầu tư tới 30.935 tỷ đồng cho xây dựng các tiêu chí NTM từ xã đến huyện. Bình quân huy động nguồn lực đạt trên 2.812 tỷ đồng/năm. Trong đó: Vốn ngân sách Trung ương là 679 tỷ đồng; ngân sách tỉnh là 3.320 tỷ đồng; ngân sách huyện, thành phố là 1.000 tỷ đồng; ngân sách xã 3.020 tỷ đồng; vốn vay tín dụng 16.200 tỷ đồng; Vốn doanh nghiệp,HTX 294 tỷ đồng; Nhân dân đóng góp 1.855 tỷ đồng; vốn lồng ghép 2.913 tỷ đồng; vốn khác 975 tỷ đồng.
 

Biểu đồ huy động nguồn vốn xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020

Việc sử dụng nguồn vốn trong xây dựng NTM được tỉnh triển khai bảo đảm công khai, dân chủ và minh bạch, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Nguồn vốn do ngân sách Nhà nước đầu tư Chương trình xây dựng NTM được phân bổ, quản lý, sử dụng bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng mục đích, đúng đối tượng là nguồn lực chủ yếu trong đầu tư, hỗ trợ các địa phương thực hiện Chương trình. Nguồn vốn của nhân dân đóng góp được thực hiện đúng quy định, bảo đảm công khai, dân chủ, do người dân tự bàn bạc, quyết định. Nhân dân trực tiếp quản lý, quyết định đầu tư theo các hạng mục đề án xây dựng NTM đã được phê duyệt, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn do mình đóng góp thông qua Ban giám sát cộng đồng đã tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đáp ứng được yêu cầu tiến độ và chất lượng xây dựng công trình phúc lợi ở các địa phương.

 

Đường hoa NTM do Hội phụ nữ tự quản ở huyện Thanh Liêm

Đến nay 100% số tuyến đường huyện; đường trục xã; đường trục thôn, xóm, ngõ xóm và đường trục chính nội đồng trên địa bàn tỉnh được đầu tư làm mới, nâng cấp đồng bộ đạt tiêu chuẩn và đảm bảo kết nối giữa các địa phương trong tỉnh phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội.  100% số huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn về chỉ tiêu trường trung học phổ thông; đạt chuẩn về chỉ tiêu văn hóa và Trung tâm y tế các huyện đều được công nhận là đơn vị sự nghiệp hạng III, đạt 100%. 100% số huyện đạt chuẩn tiêu chí về Y tế - Văn hóa - Giáo dục. Nếp sống văn minh, ý thức vệ sinh môi trường trong thu gom rác thải, môi trường nông thôn được chú trọng. Phong trào trồng hoa, cây xanh tạo cảnh quan môi trường ngày càng được nhân rộng.

 
Hoa Hiên
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam