0867.238.238

Hà Nam: Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy

09/07/2020 11:39
Sáng 9/7, Đảng bộ huyện Bình Lục long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam tin tưởng chọn thực hiện chủ trương bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội.
Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo đại diện các Ban, Bộ, Ngành, Cơ quan trung ương.

Về phía tỉnh Hà Nam có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh qua các thời kỳ; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể và Thường trực các huyện ủy, Thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh.

Về dự Đại hội còn có 215 đại biểu thay mặt cho gần 6.800 đảng viên trong toàn đảng bộ, tiêu biểu cho trí tuệ, tinh thần đoàn kết, niềm tin và sức chiến đấu của Đảng bộ huyện.

 


Các đại biểu dự Đại hội

 
Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh toàn dân; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, xây dựng huyện Bình Lục phát triển theo hướng NTM kiểu mẫu gắn với đô thị hóa”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Lục lần thứ XXVIII có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị to lớn của Đảng bộ, phấn đấu xây dựng huyện thực sự giàu mạnh, văn minh.
 


Toàn cảnh Đại hội

 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, huyện Bình Lục đã đạt nhiều kết quả quan trọng và nổi bật. Kinh tế phát triển toàn diện, đạt tốc độ tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; tỷ trọng nông lâm nghiệp, thủy sản đạt 27,9%; công nghiệp - xây dựng đạt 37,6%; thương mại - dịch vụ 34,5%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 50,9 triệu đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 470 tỷ đồng, gấp 1,45 lần so với giai đoạn 2011-2015.

Là một trong hai huyện trọng điểm nông nghiệp của tỉnh Hà Nam, lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của huyện đã có bước phát triển toàn diện, kinh tế nông nghiệp tăng trưởng khá, hình thức tổ chức sản xuất từng bước đổi mới, thực hiện tích tụ ruộng đất, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và liên kết trong sản xuất hướng tới sản phẩm an toàn, nâng cao hiệu quả, giá trị gia tăng.

Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân 5 năm giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân 2,34%/năm. Năm 2019, huyện được công nhận đạt chuẩn NTM. Toàn huyện có 100% các xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM, thị trấn Bình Mỹ đạt tiêu chí đô thị văn minh; xã An Đổ xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

 


Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

 
Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, đổi mới cả nội dung và hình thức. Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII), Chương trình hành động số 54- CTr/TU, ngày 31/01/2018 của Tỉnh ủy gắn với tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39- NQ/TW của Bộ Chính trị. Từng bước tinh gọn hệ thống chính trị ở cơ sở; sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã và thôn, xóm, tiểu khu theo lộ trình.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Văn hoá xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; giáo dục đào tạo ổn định và có bước phát triển; công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh thực hiện hiệu quả. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng hoạt động tư pháp được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện khóa XXVI cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua, đó là: năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số ít cấp ủy, tổ chức đảng còn hạn chế; hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu. Nguồn thu ngân sách của huyện còn thấp; hạ tầng cơ sở và chất lượng nguồn nhân lực cần tiếp tục quan tâm đầu tư…
.
Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Bình Lục sẽ tăng cường công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển. Xây dựng huyện Bình Lục phát triển theo hướng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị hóa. Phấn đấu huyện cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV trước năm 2030.

 
Ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bình Lục đạt được trong 5 năm qua, phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Đảng bộ huyện cần đánh giá và phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan của những tồn tại, hạn chế, để có giải pháp khắc phục, và định hướng lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ mới.
 


Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: toàn Đảng bộ cần tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, chống những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; tiếp tục thực hiện 3 nghị quyết của Trung ương về đổi mới, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vi phạm; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế trên cơ sở tận dụng thời cơ, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của huyện, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh; Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, áp dụng KHKT công nghệ cao; nhân rộng mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, xây dựng NTM gắn với đô thị hóa.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đặc biệt nhấn mạnh: Đảng bộ huyện Bình Lục được Ban chấp hành đảng bộ tỉnh tin tưởng chọn thực hiện chủ trương bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội. Vì vậy, đề nghị mỗi đại biểu phát huy quyền dân chủ trực tiếp của mình, lựa chọn và bầu đồng chí Bí thư cấp ủy thực sự tiêu biểu cho trí tuệ tập thể, là trung tâm đoàn kết của đảng bộ. Đồng thời bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ, có khả năng đóng góp vào hiệu quả và sự thành công của Đại hội.
 


Đại biểu biểu quyết thông qua đề án nhân sự BCH Đảng bộ huyện khóa mới

 
Trên tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội; đồng thời đã tiến hành các bước bầu Ban chấp hành Huyện ủy Bình Lục khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, và trực tiếp bầu chức danh Bí thư Huyện ủy tại Đại hội.


Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVIII, bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy Bình Lục tại Đại hội

 
Theo chương trình làm việc, ngày 10/7, Đại hội tiếp tục làm việc để hoàn thành các nội dung: bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, thông qua Nghị quyết, chương trình hành động và Bế mạc Đại hội./.
 
Hoa Hiên
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam