0867.238.238

Hà Nam: Kinh nghiệm tổ chức đại hội cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025

15/09/2020 20:24
Từ ngày 20/9 đến ngày 22/9, Đảng bộ tỉnh Hà Nam sẽ tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025). Đây sẽ là đại hội Đảng bộ cấp tỉnh diễn ra đầu tiên trên cả nước. Một trong những điều kiện quan trọng để Đảng bộ Hà Nam chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh đó là đã tổ chức thành công và kịp thời rút kinh nghiệm đại hội cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam chúc mừng BCH Đảng bộ thị xã Duy Tiên khóa XXIV (ảnh: Hanamtv)

Tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị tổ chức đại hội 

BTV Tỉnh uỷ Hà Nam đã chọn và chỉ đạo Đảng bộ thị xã Duy Tiên tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở từ ngày 24 đến 26-6-2020 để rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các huyện, thị, thành, đảng uỷ trực thuộc tập trung xây dựng dự thảo văn kiện đại hội bảo đảm công phu, quy trình chặt chẽ, nội dung theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn của cấp uỷ tỉnh.   

Báo cáo chính trị để trình các đại hội đã bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tình hình thực tế của đảng bộ; đánh giá đúng, khách quan, toàn diện những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII), các chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ cấp trên; đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế, yếu kém cần khắc phục; phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan để rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ tới sát với đặc điểm, tình hình của từng địa phương.   

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH thể hiện tính chiến đấu cao, nghiêm túc tự phê bình, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, qua đó nêu lên bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Dự thảo nghị quyết đại hội nội dung đầy đủ, khái quát, toàn diện, bám sát báo cáo chính trị. Dự thảo chương trình hành động của BCH là nội dung mới theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, được các đảng bộ chuẩn bị nghiêm túc, trong đó đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp lớn để đại hội thảo luận, tham gia ý kiến. 

 

Bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Kim Bảng khóa XXVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 (ảnh: Hanamtv)

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp uỷ khoá mới, nhiệm kỳ 2020-2025 được cấp uỷ các đảng bộ trực thuộc tỉnh thực hiện nghiêm túc, chủ động và bài bản. Quy hoạch cấp uỷ làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý, trong đó, quan tâm quy hoạch đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ để tạo nguồn và thực hiện chủ trương đổi mới cấp uỷ theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW; thực hiện rà soát quy hoạch, sắp xếp, bố trí nhân sự một bước trước đại hội. Quy trình công tác chuẩn bị nhân sự cấp uỷ được các đảng bộ trực thuộc tỉnh thực hiện đúng hướng dẫn, nguyên tắc, phát huy dân chủ. Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu đều bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn và đạt số phiếu tín nhiệm cao; thực hiện nghiêm việc rà soát tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên theo Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. 100% nhân sự dự kiến đưa vào danh sách trình đại hội để bầu cấp uỷ đều được thẩm định và kết luận tiêu chuẩn chính trị, xác minh, kết luận các vấn đề mới nảy sinh và khám sức khoẻ theo quy định. Đã rà soát, thống kê số lượng, xây dựng phương án bố trí, sắp xếp cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp uỷ, chính quyền; cấp ủy đã trao đổi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của từng đồng chí, giải quyết chế độ, chính sách đúng quy định. 

Những kết quả đạt được    

Với sự chuẩn bị chu đáo và tích cực, chủ động và quyết tâm, các đảng bộ đã tiến hành đại hội xong trước 1 tháng so với kế hoạch. Đại hội đảng bộ huyện, thành phố, thị xã tổ chức trong thời gian 3 ngày; các đảng bộ trực thuộc khác tổ chức trong 2 ngày. Các đại hội đều tổ chức phiên trù bị và phiên chính thức, các bước tiến hành bám sát Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên về tổ chức đại hội. Nội dung điều hành của đoàn chủ tịch đại hội bám sát vào chương trình chi tiết được xây dựng, đồng thời, có sự điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với diễn biến của đại hội.       

Thảo luận văn kiện trình đại hội: Việc tham gia ý kiến vào báo cáo chính trị được các đại biểu dự đại hội thảo luận sôi nổi, có trung bình 10-12 ý kiến phát biểu trực tiếp. Nhiều tham luận tập trung làm sáng tỏ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Mỗi đại hội đều có 3-5 tham luận tham gia vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh và văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các ý kiến tham gia cơ bản đều thể hiện sự đồng tình, nhất trí cao với văn kiện của cấp trên. Về góp ý vào dự thảo chương trình hành động, mỗi đại hội đều có 3-5 ý kiến tham gia trực tiếp tại đại hội, nhấn mạnh và cụ thể hoá những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới để thực hiện thắng lợi những mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. 

Công tác nhân sự tại đại hội: Được thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Phương án và danh sách nhân sự dự kiến do BCH khoá cũ chuẩn bị được báo cáo tại đại hội để các đại biểu thảo luận dân chủ, cho ý kiến trước khi chốt danh sách tiến hành bầu cử. 10/10 đại hội cấp huyện và tương đương đều thống nhất cao với danh sách do BCH nhiệm kỳ 2015-2020 chuẩn bị, không có đại biểu nào đề cử ngoài danh sách chuẩn bị của cấp uỷ; không có đồng chí nào xin rút khỏi danh sách bầu cử.    

 

Đại biểu bỏ phiếu thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (ảnh: Hanamtv)
 
Việc bầu cử tại đại hội được thực hiện theo đúng nguyên tắc, quy định. Các đảng bộ đều thực hiện kiểm phiếu bằng máy nên đã rút ngắn được thời gian bầu cử, kết quả kiểm phiếu nhanh, chính xác. Các đại hội bầu cấp uỷ một lần đủ số lượng, đúng cơ cấu, tỷ lệ phiếu bầu tập trung. Tổng số cấp uỷ do các đại hội bầu là 294 đồng chí. Trong đó: tham gia lần đầu 84 đồng chí (28,57%); tái cử 210 (70,43%); không có cấp uỷ viên tái cử nhưng không trúng cử; nữ 57 (19,39%), tăng 2,25% so với nhiệm kỳ 2015-2020; 41 trẻ tuổi dưới 40 tuổi (13,95%). 

Về trình độ học vấn, chuyên môn: 100% cấp uỷ viên được bầu có trình độ học vấn THPT, trình độ chuyên môn từ đại học trở lên. 

Về trình độ lý luận chính trị: 100% cấp uỷ viên được bầu có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên (trong đó, 92,17% cao cấp lý luận chính trị). Về quy định số dư: 100% đại hội bầu BCH, BTV có số dư; trong đó, tỷ lệ số dư trung bình lần lượt là 10,59% và 11,63%. Bầu phó bí thư, bí thư được thực hiện bầu tròn, không có trường hợp ứng cử, đề cử và kết quả bầu cử đạt số phiếu cao, đúng với phương án nhân sự do cấp uỷ khoá cũ chuẩn bị. Về đại hội bầu trực tiếp bí thư: Có 1/10 đảng bộ (Đảng bộ huyện Bình Lục) thực hiện bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội với kết quả tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. 

Về bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên: được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng nguyên tắc. Tổng số đại biểu được bầu chính thức là 297 đại biểu, đại biểu dự khuyết là 25. Đa số đại biểu chính thức bầu 1 lần đủ số lượng, đại biểu trúng cử đều tập trung, có số phiếu cao. 

Bên cạnh những thành công, đại hội điểm cấp trên cơ sở ở Hà Nam còn một số hạn chế sau: Ở một số đại hội, tham luận còn dài, nặng về diễn giải, đề xuất giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 chưa sát với thực tiễn, tính khả thi chưa cao; trong thảo luận chưa có nhiều ý kiến tranh luận. Chưa có nhiều ý kiến thảo luận đóng góp vào báo cáo kiểm điểm của BCH, chủ yếu tham gia vào báo cáo chính trị. 

 
Kinh nghiệm rút ra 

Một là, quán triệt sâu sắc, đầy đủ, kịp thời Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch số 129-KH/TU của BTV Tỉnh uỷ và các văn bản hướng dẫn, quy định của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp đến từng chi bộ và toàn bộ đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng và tạo thuận lợi trong tổ chức thực hiện. 

Hai là, phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, toàn diện, tập trung, sâu sắc, thống nhất của Thường trực Tỉnh uỷ, BTV Tỉnh uỷ; sự chủ động, nghiêm túc, tích cực, tập trung thống nhất của cấp uỷ các đảng bộ; sự phối hợp, hướng dẫn, giúp đỡ có hiệu quả của các ban xây dựng Đảng thuộc Tỉnh uỷ trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội. Kịp thời, thường xuyên nắm bắt tình hình và xử lý dứt điểm những vướng mắc, vấn đề phát sinh trước đại hội. 

 
Ba là, dự thảo báo cáo chính trị đại hội phải được chuẩn bị công phu, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được, có tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, bố cục hợp lý, cân đối, lô-gic nội dung, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Báo cáo kiểm điểm bám sát vào chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cấp uỷ cấp huyện, không trùng lặp với báo cáo chính trị. 
 
Thành công của Đại hội cấp huyện và tương đương là tiền đề quan trọng để Đảng bộ Hà Nam chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (ảnh: Hanamtv)

Bốn là, công tác nhân sự phải thực hiện đúng quy định, công khai, dân chủ, đúng nguyên tắc, quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có triển vọng phát triển tốt, chú ý thực hiện sắp xếp, bố trí nhân sự một bước trước đại hội. 

Năm là, kịch bản điều hành của đoàn chủ tịch phải được chuẩn bị kỹ bằng văn bản, phân công rõ ràng, cụ thể. Kịch bản điều hành của ban kiểm phiếu cần rõ ràng, đúng quy định. 

Sáu là,
 quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền gắn với phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Tạp chí Xây dựng Đảng
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam