0867.238.238

Hà Nam phát hiện thêm 51 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong ngày 25/9

25/09/2021 18:31
Bản tin của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam tối ngày 25/9 đã thông báo 51 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Đây là những bệnh nhân đã được Bộ Y tế cấp mã số.

Lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng tại TP Phủ Lý

 
Danh sách như sau:

1. Bệnh nhân BN742.541, có tên N.T.L, là nữ giới, sinh năm 1996, hiện bệnh nhân đang ở thôn Đồng Sấu, xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

2. Bệnh nhân BN742.542, có tên L.V.N, là nam giới, sinh năm 2014, hiện bệnh nhân đang ở Tổ 6, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

3. Bệnh nhân BN742.543, có tên N.V.H, là nam giới, sinh năm 2003, hiện bệnh nhân đang ở tổ dân phố Trần Phú, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

4. Bệnh nhân BN742.544, có tên T.H.C, là nam giới, sinh năm 1989, hiện bệnh nhân đang ở tổ dân phố Mễ Nội, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

5. Bệnh nhân BN742.545, có tên N.T.H, là nữ giới, sinh năm 1992, hiện bệnh nhân đang ở tổ dân phố Mễ Nội, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

6. Bệnh nhân BN742.546, có tên T.H.B, là nam giới, sinh năm 2014, hiện bệnh nhân đang ở tổ dân phố Mễ Nội, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

7. Bệnh nhân BN742.547, có tên N.T.T.H, là nữ giới, sinh năm 1992, hiện bệnh nhân đang ở đường Lê Công Thanh, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

8. Bệnh nhân BN742.548, có tên L.T.T, là nam giới, sinh năm 1998, hiện bệnh nhân đang ở số 200 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

9. Bệnh nhân BN742.549, có tên T.H.K, là nam giới, sinh năm 2017, hiện bệnh nhân đang ở tổ dân phố Mễ Nội, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

10. Bệnh nhân BN742.550, có tên V.T.T.L, là nữ giới, sinh năm 1979, hiện bệnh nhân đang ở tổ dân phố Mễ Nội, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

11. Bệnh nhân BN742.551, có tên D.T.U, là nữ giới, sinh năm 2017, hiện bệnh nhân đang ở tổ dân phố Mễ Nội, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

12. Bệnh nhân BN742.552, có tên T.T.N, là nữ giới, sinh năm 1987, hiện bệnh nhân đang ở tổ1, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

13. Bệnh nhân BN742.553, có tên V.T.T.N, là nữ giới, sinh năm 2001, hiện bệnh nhân đang ở tổ dân phố Trần Phú, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

14. Bệnh nhân BN742.554, có tên B.T.N, là nữ giới, sinh năm 1989, hiện bệnh nhân đang ở tổ dân phố Thá, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

15. Bệnh nhân BN742.555, có tên N.K.D, là nam giới, sinh năm 1991, hiện bệnh nhân đang ở đường Lê Công Thanh, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

16. Bệnh nhân BN742.556, có tên N.T.B, là nữ giới, sinh năm 1951, hiện bệnh nhân đang ở tổ dân phố Nam Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

17. Bệnh nhân BN742.557, có tên N.V.H, là nam giới, sinh năm 1972, hiện bệnh nhân đang ở tổ dân phố Trần Phú, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

18. Bệnh nhân BN742.558, có tên V.N.T, là nam giới, sinh năm 1973, hiện bệnh nhân đang ở tổ dân phố Trần Phú, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

19. Bệnh nhân BN742.559, có tên L.V.H, là nam giới, sinh năm 1993, hiện bệnh nhân đang ở tổ dân phố Trần Phú, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

20. Bệnh nhân BN742.560, có tên B.T.C.T, là nữ giới, sinh năm 1983, hiện bệnh nhân đang ở tổ 6, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

21. Bệnh nhân BN742.561, có tên T.T.T.H, là nữ giới, sinh năm 1989, hiện bệnh nhân đang ở xã Văn Xá, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

22. Bệnh nhân BN742.562, có tên N.T.H, là nữ giới, sinh năm 1978, hiện bệnh nhân đang ở phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

23. Bệnh nhân BN742.563, có tên T.T.V, là nữ giới, sinh năm 2003, hiện bệnh nhân đang ở tổ 2, phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

24. Bệnh nhân BN742.564, có tên T.D.N, là nam giới, sinh năm 2013, hiện bệnh nhân đang ở tổ 2, phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

25. Bệnh nhân BN742.565, có tên T.T.K.O, là nữ giới, sinh năm 1952, hiện bệnh nhân đang ở tổ 4, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

26. Bệnh nhân BN742.566, có tên N.M.T, là nữ giới, sinh năm 2012, hiện bệnh nhân đang ở số 52, Phạm Ngọc Thạch, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

27. Bệnh nhân BN742.567, có tên H.K.P, là nữ giới, sinh năm 1962, hiện bệnh nhân đang ở tổ 8, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

28. Bệnh nhân BN742.568, có tên B.N.T, là nam giới, sinh năm 1981, hiện bệnh nhân đang ở tổ 2, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

29. Bệnh nhân BN742.569, có tên N.V.L, là nam giới, sinh năm 1989, hiện bệnh nhân đang ở tổ 1, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

30. Bệnh nhân BN742.570, có tên N.B.A, là nam giới, sinh năm 2015, hiện bệnh nhân đang ở tổ 12, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

31. Bệnh nhân BN742.571, có tên N.T.T, là nữ giới, sinh năm 1975, hiện bệnh nhân đang ở phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

32. Bệnh nhân BN742.572, có tên Đ.N.D, là nam giới, sinh năm 1979, hiện bệnh nhân đang ở tổ 10, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

33. Bệnh nhân BN742.573, có tên N.N.B, là nữ giới, sinh năm 2008, hiện bệnh nhân đang ở tổ 10, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

34. Bệnh nhân BN742.574, có tên N.T.H, là nữ giới, sinh năm 2008, hiện bệnh nhân đang ở tổ 12, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

35. Bệnh nhân BN742.575, có tên N.V.S, là nam giới, sinh năm 1959, hiện bệnh nhân đang ở đường Đinh Tiên Hoàng, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

36. Bệnh nhân BN742.576, có tên T.T.P.T, là nữ giới, sinh năm 1983, hiện bệnh nhân đang ở tổ 9, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

37. Bệnh nhân BN742.577, có tên H.T.T.M, là nam giới, sinh năm 2012, hiện bệnh nhân đang ở tổ 9, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

38. Bệnh nhân BN742.578, có tên D.M.N, là nam giới, sinh năm 2007, hiện bệnh nhân đang ở phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

39. Bệnh nhân BN742.579, có tên Đ.V.H, là nam giới, sinh năm 1984, hiện bệnh nhân đang ở ngõ 100, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

40. Bệnh nhân BN742.580, có tên V.K.Đ, là nam giới, sinh năm 1979, hiện bệnh nhân đang ở tiểu khu Bình Long, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

41. Bệnh nhân BN742.581, có tên H.A.T, là nam giới, sinh năm 2009, hiện bệnh nhân đang ở tổ 9, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

42. Bệnh nhân BN742.582, có tên N.P.T.S, là nam giới, sinh năm 2009, hiện bệnh nhân đang ở tổ 4, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

43. Bệnh nhân BN742.583, có tên H.T.H.Y, là nữ giới, sinh năm 1974, hiện bệnh nhân đang ở tổ 4, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

44. Bệnh nhân BN742.584, có tên N.P.L, là nữ giới, sinh năm 1982, hiện bệnh nhân đang ở tổ 4, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

45. Bệnh nhân BN742.585, có tên Đ.N.M.C, là nam giới, sinh năm 2014, hiện bệnh nhân đang ở tổ 10, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

46. Bệnh nhân BN742.586, có tên T.T.M.T, là nữ giới, sinh năm 1992, hiện bệnh nhân đang ở tổ 11, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

47. Bệnh nhân BN742.587, có tên N.T.M.T, là nữ giới, sinh năm 1994, hiện bệnh nhân đang ở phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

48. Bệnh nhân BN742.588, có tên L.T.H.V, là nữ giới, sinh năm 1959, hiện bệnh nhân đang ở tổ 3, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

49. Bệnh nhân BN742.589, có tên N.T.L, là nữ giới, sinh năm 1968, hiện bệnh nhân đang ở tổ 5, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

50. Bệnh nhân BN742.590, có tên L.V.H, là nam giới, sinh năm 1964, hiện bệnh nhân đang ở tổ 6, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

51. Bệnh nhân BN742.591, có tên T.T.B, là nữ giới, sinh năm 1955, hiện bệnh nhân đang ở Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Như vậy, kể từ ca bệnh BN687.470, ở thôn Lê Lợi, xã Phù vân, TP. Phủ Lý có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều ngày 19/9/2021, đến 18 giờ ngày 25/9/2021, Hà Nam ghi nhận 130 ca bệnh đã được Bộ Y tế cấp mã.

 

Theo BCĐ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam