0867.238.238

Hà Nam: quán triệt, triển khai Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính Phủ về chính sách tinh giản biên chế

01/08/2015 14:57
Sáng ngày 31/7/2015, UBND tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính Phủ. Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị.

DSC_4533.jpg

DSC_4538.jpg

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu các nội dung chính của Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính Phủ về chính sách tinh giản biên chế. Theo đó, việc tinh giản biên chế được áp dụng với các đối tượng gồm: Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã; Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ – CP; Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên trong các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước hoặc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội làm chủ sở hữu; Những người là cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử làm người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước; Người làm việc trong biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao tại các hội. Nghị định cũng quy định rõ nguyên tắc tinh giản biên chế; các trường hợp tinh giản biên chế; chính sách tinh giản biên chế…

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu về các nội dung chính của Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC của liên bộ Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính; triển khai Kế hoạch số 1266/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện chính sách tinh giản biên chế; Hướng dẫn của Sở Nội vụ về việc xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021. Mục tiêu là từng cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập phải xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 và Đề án hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trong đó, phải xác định tỷ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 giảm được tối thiểu 10% biên chế so với số biên chế được giao của năm 2015.

DSC_4517.jpg

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: tinh giản biên chế là một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp. Vì vậy, trên cơ sở kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong các giai đoạn thực hiện tinh giản biên chế trước đây, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm nghiên cứu, triển khai quán triệt sâu rộng nội dung cơ bản của Nghị định 108/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; và tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2015 – 2021 đảm bảo thiết thực, đạt mục tiêu đề ra. Trong đó, gắn việc thực hiện tinh giản biên chế với đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn, nghiệp vụ đối với ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức theo đúng quy định của pháp luật hiện hành để xác định đúng đối tượng thực hiện. Đồng chí nhấn mạnh: người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị phải có giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện đúng theo yêu cầu và mục tiêu đã đề ra, đồng thời chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh về kết quả thực hiện của cơ quan, đơn vị mình.

Như Quỳnh

Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam