0867.238.238

Hà Nam quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XI

02/01/2014 23:33
Phát biểu khai mạc hội nghị, đ/c Trần Xuân Lộc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhấn mạnh, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt tổ chức thực hiện các Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 8, BCH TW Đảng khóa 11 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua học tập, quán triệt Nghị quyết, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ nắm vững, hiểu rõ các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của TW, vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn công tác, lao động, học tập.
 DSC_1188.jpg
Đ/c Trần Xuân Lộc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

DSC_1193.jpg
PGS, Tiến sỹ Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban tuyên giáo TW truyền đạt nghị quyết

DSC_1197.jpg

      Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên trong tỉnh đã được nghe PGS, Tiến sỹ Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban tuyên giáo TW truyền đạt 2 nghị quyết và 2 kết luận trong số 7 nội dung quan trọng được Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành TW Đảng khóa 11 quyết nghị và thông qua. Trong đó Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đối với Kết luận về việc hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua: dự thảo khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm của Đảng trước nhân dân; vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; công đoàn và các tổ chức chính trị, xã hội khác; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; thành phần kinh tế và vai trò lãnh đạo của kinh tế Nhà nước… Kết luận về tình hình kinh tế xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014, và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về KT-XH, trọng tâm là 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, đã phân tích những thành tựu đạt được, những hạn chế yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 3 năm đầu thực hiện Nghị quyết 11 của Đảng, và nêu rõ những mục tiêu và nhóm giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong 2 năm 2014 và 2015.  Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trên cơ sở Tổng kết 10 năm Nghị quyết T.Ư 8 (khoá IX), với 6 mục tiêu và 6 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Trong đó tập trung xây dựng sức mạnh tổng hợp về chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hoá, quốc phòng, an ninh, đối ngoại để bảo vệ Tổ quốc…
     
      Đây là những nội dung thiết thực đối với tình hình đất nước hiện nay: Đây là lần thứ 3 tỉnh Hà Nam tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của TW Đảng qua truyền hình trực tiếp đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Toàn tỉnh đã tổ chức 269 điểm cầu tại cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh phục vụ cho hơn 40.000 cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt đầy đủ các nội dung quan trọng của Nghị quyết TW 8 khóa 11. Các cơ quan, đơn vị, huyện, thị, xã phường đã chuẩn bị chu đáo những điều kiện để tổ chức học tập Nghị quyết đảm bảo chất lượng. Việc truyền dẫn, phát sóng tín hiệu sóng truyền hình và phát thanh của Đài PT-TH Hà Nam tại các điểm học tập chất lượng âm thanh, hình ảnh đều rõ nét, đảm bảo truyền tải đầy đủ các nội dung truyền đạt của báo cáo viên trung ương tới các điểm cầu.

      Ngay sau hội nghị học tập, quán triệt, các chi đảng bộ trong toàn tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, thảo luận, qua đó các chi, đảng bộ trong toàn tỉnh sẽ xây dựng những chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, tạo sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân trong tỉnh trong việc phát triển kinh tế – văn hóa –xã hội của địa phương để nghị quyết BCHTW 8 khóa XI sớm đi vào cuộc sống.

 

Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam