0351 3588 588

Hà Nam: Sơ kết 4 năm việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

19/05/2020 14:03
Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, trong 4 năm qua, với tinh thần trách nhiệm, cấp ủy các tổ chức, cơ sở Đảng đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Nhiều cấp ủy, cơ quan, đơn vị thể hiện tinh thần chủ động, tích cực lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị bằng những phương pháp mới, cách làm hay, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương.
Sáng 19/5, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Dự, chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí đại diện BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, các tập thể điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05.

 

Các đại biểu dự hội nghị

4 năm qua, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các nội dung Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII, các chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 - 2020, nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị... 

Công tác tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả như: tổ chức tọa đàm, hội diễn “ Cán bộ chiến sỹ Công an làm theo lời Bác”, nói chuyện chuyên đề, thi tìm hiểu; hội thi “ Chúng em kể chuyện Bác Hồ”…, gắn tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền, nhân rộng những cách làm hay, mô hình hiệu quả, tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt.

 

Các tập thể tiêu biểu về học và làm theo Bác được khen thưởng tại hội nghị

Đặc biệt, bám sát Chỉ thị 05, các cấp, các ngành đã chọn những nội dung học tập, làm theo Bác sát thực tế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân và đạt được những kết quả thiết thực. Từ năm 2017 đến tháng 4/2020, toàn tỉnh đã xây dựng được gần 900 mô hình điểm về học tập và làm theo bác. Trong đó, có 3 mô hình cấp tỉnh, 185 mô hìn cấp huyện và tương đương, 713 mô hình cấp cơ sở.
 
Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ, lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu được nâng lên rõ rệt. Những kết quả sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH và sự nghiệp đổi mới của tỉnh.

 

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Biểu dương và đánh giá cao những những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa thiết thực, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn chặt việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII;  nỗ lực học và làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm và gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Chú trọng biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực; phê bình những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của CBĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và trong việc thực hiện học và làm theo Bác để tạo sức lan tỏa thu hút quần chúng nhân dân tích cực noi theo.

Lấy kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hằng năm, đồng thời làm căn cứ trong quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ...

Trước mắt, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cả hệ thống chính trị cần tập trung cao độ thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và NQ đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra; làm tốt công tác công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  Động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua, đoàn kết phát triển kinh tế- xã hội, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh....

Cũng tại hội nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông báo nhanh một số nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương khóa XII.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy đã trao tặng Bằng khen cho 12 tập thể tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05.


 
TT
 
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam