0867.238.238

HĐND tỉnh Hà Nam họp phiên bất thường kiện toàn các chức danh.

20/11/2014 16:18
Sáng 20/11, HĐND tỉnh Hà Nam khoá 17, nhiệm kỳ 2011 – 2016 tổ chức phiên họp bất thường nhằm kiện toàn các chức danh chủ chốt và một số chức danh khác của HĐND tỉnh.
      Tại kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh đã trình tờ trình và dự thảo nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch  HĐND tỉnh đối với ông Trần Xuân Lộc nghỉ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội và tờ trình về việc kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh. Tiếp đó UBND tỉnh trình dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Mai Tiến Dũng. Chủ tọa kỳ họp  giới thiệu danh sách đại biểu ứng cử để bầu chức danh chủ tịch HĐND tỉnh và tiến hành bầu cử. Kết quả ông Mai Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2011 -2016.. Tiếp đó, UBND tỉnh trình tờ trình về việc kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đã giới thiệu đại biểu ứng cử để bầu chức danh này để các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành bầu cử. Kết quả, ông Nguyễn Xuân Đông, phó bí thư Tỉnh uỷ đã được bầu giữ chức danh chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016. Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu kiện toàn chức danh Phó trưởng Ban văn hoá xã hội của HĐND tỉnh.

DSC_0064.jpg
 
     Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm cao của các đại biểu HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 10 bất thường của HĐND tỉnh Hà Nam đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp đảm bảo thực hiện chủ trương của Đảng về công tác cán bộ, nhất là việc kiện toàn các chức danh chủ chốt và các chức danh khác do HĐND tỉnh bầu, đảm bảo kịp thời kiện toàn bộ máy lãnh đạo của HĐND và UBND tỉnh, nhằm tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 18  và các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, xây dựng tỉnh Hà Nam vững mạnh./.

DSC_0060.jpg

Đ/c Mai Tiến Dũng - Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND
 Tỉnh Hà Nam Nhiệm kỳ 2011-2016

DSC_0074.jpg

Đ/c Nguyễn Xuân Đông Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBNDTỉnh nhiệm kỳ 2011-2016

DSC_0049.jpg

Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam