0867.238.238

HĐND tỉnh Hà Nam kiện toàn các chức danh do HĐND tỉnh bầu

06/10/2020 11:08
Sáng nay (6/10), tại Hội trường UBND tỉnh, HĐND tỉnh Hà Nam khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định.

Các đại biểu dự kỳ họp

 
Dự kỳ họp có các ông, bà: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Duy Tiên; Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Bí thư các huyện, thành ủy, thị ủy; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.
 

Ông Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp

Kỳ họp thứ 17 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII có ý nghĩa quan trọng trong việc kiện toàn một số chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhằm đảm bảo sự chỉ đạo, tính liên tục trong điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Kỳ họp đã tiến hành nội dung kiện toàn các chức danh do HĐND bầu. Theo đó, kỳ họp đã nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông, bà: Nguyễn Xuân Đông (do nghỉ công tác); Đinh Thị Lụa (do chuyển công tác khác); miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh (do chuyển công tác khác); ông Phạm Văn Đồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 (do nghỉ công tác). Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông: Trần Đức Thuấn, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ (do đã chuyển công tác).

 

Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVIII nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Đông (do nghỉ công tác) 


Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVIII nhất trí miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Đinh Thị Lụa (do chuyển công tác khác) 

Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVIII nhất trí miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Lê Thị Thanh Hà (do chuyển công tác khác) và ông Phạm Văn Đồng (do nghỉ công tác)
 
Đồng thời Kỳ họp tiến hành bầu kiện toàn các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả, ông Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Duy Tiên đã trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phủ Lý trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Các ông: Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bình Lục; Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
 

Các ông Đặng Thanh Sơn, Bùi Văn Hoàng trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Ông Trương Quốc Huy trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Ông Nguyễn Anh Chức trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp cũng đã nhất trí miễn nhiệm Trưởng Ban Văn hóa - xã hội, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với các ông, bà: Trần Đức Thuần; Phạm Thị Bích Ngọc. Tiến hành bầu kiện toàn Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả, ông Lê Hồng Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trúng cử chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Các ông: Đỗ Hoàng Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Chánh văn phòng UBND tỉnh; Trương Công Khải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Bùi Đức Thái, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Phạm Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo trúng cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.


Các ông trúng cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Phát biểu nhận nhiệm vụ sau khi trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Trương Quốc Huy cảm ơn sự tín nhiệm, tin tưởng của các vị đại biểu HĐND tỉnh đối với cá nhân đồng chí. Trên cương vị mới, đồng chí đã bày tỏ sự quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực tiếp cận, nắm bắt, sâu sát tình hình thực tế địa phương, cơ sở, trọng dân, gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, hết lòng, hết sức vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. Đồng chí cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, cộng tác chặt chẽ của các thành viên UBND tỉnh, chính quyền các cấp, đặc biệt, trân trọng và đặt niềm tin vào sự giám sát, phối hợp, ủng hộ của HĐND, MTTQ tỉnh, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội và các cơ quan thông tin đại chúng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước mắt, đồng chí cùng với tập thể lãnh đạo UBND tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2021-2026); xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Đồng chí Trương Quốc Huy phát biểu nhận nhiệm vụ sau khi trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Hà Nam cũng đã xem xét, nhất trí thông qua các nội dung do UBND tỉnh trình tại kỳ họp về việc điều chỉnh đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cầu Tân Lang và tuyến đường kết nối đến đường QL.38 huyện Kim Bảng; việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ chùa Ba Sao đến chùa Bái Đính trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
 

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Tờ trình và Nghị quyết tại kỳ họp
 
Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí chúc mừng các đồng chí vừa được HĐND tỉnh bầu giữ các chức vụ Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh và các đồng chí Uỷ viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng các đồng chí sẽ sớm tiếp cận với công việc trên cương vị công tác mới, phát huy cao nhất khả năng, trí tuệ, phẩm chất của mình để cùng với tập thể Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự tín nhiệm, tin tưởng của đại biểu, cử tri và nhân dân trong tỉnh./.

Hoa Hiên (Hanamtv)
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam