0867.238.238

HĐND tỉnh Hà Nam thông qua các Nghị quyết và bế mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

14/07/2020 16:11
Sau 2 ngày làm việc tích cực, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao của các đại biểu, Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Hà Nam khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã bế mạc. Kỳ họp hoàn thành chương trình làm việc với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Trong phiên làm việc buổi chiều, ông Nguyễn Đức Vượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt UBND tỉnh báo cáo giải trình về những nội dung cần làm rõ qua ý kiến thảo luận, chất vấn của đại biểu.

Nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế về phát triển KTXH 6 tháng đầu năm 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: nguyên nhân do công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành còn chưa quyết liệt; việc thực thi nhiệm vụ của các ngành, địa phương, đơn vị hiệu quả chưa cao; đặc biệt đại dịch Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng, kéo giảm tốc độ phát triển của tỉnh. Đồng thời khẳng định các giải pháp trọng tâm của UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020.

 


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp
 
Các đại biểu HĐND tỉnh cũng yêu cầu Phó chủ tịch UBND tỉnh giải trình về các giải pháp xử lý dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường từ nước thải của hoạt động dệt nhuộm tại cụm công nghiệp Hòa Hậu; vấn đề chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân cư tại khu đô thị Nam Châu Giang kéo dài gần 10 năm nay; hiệu quả của chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn chưa đạt yêu cầu đề ra.
 


Toàn cảnh phiên bế mạc Kỳ họp lần thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021

Trên tinh thần nghiêm tục, trách nhiệm, tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 12 Nghị quyết về các lĩnh vực phát triển KTXH. Trong đó với nhiều Nghị quyết quan trọng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh; là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực và tạo sự chủ động của các cấp, các ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Trong đó, Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng cuối năm đề ra các chỉ tiêu chủ yếu, nỗ lực hoàn thành kế hoạch năm 2020 cần phải có quyết tâm, nỗ lực vượt bậc của cấp uỷ, chính quyền các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và người dân toàn tỉnh.

 


Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết

Năm 2020, Hà Nam phấn đấu Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2020 tăng khoảng 11% so với năm 2019.; Thu nhập bình quân đầu người cả năm đạt 71,9 triệu đồng, tăng 13,9% so với năm 2019; Cơ cấu kinh tế đến cuối năm đạt: Nông, lâm nghiệp, thủy sản 8,4%, Công nghiệp – xây dựng 63,5%, Dịch vụ 28,1%; Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản năm 2020 tăng 2,5% so với năm 2019; Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 tăng 13% so với năm 2019; Thu cân đối ngân sách Nhà nước cả năm đạt 9.324 tỷ đồng, giảm 2% so với năm 2019 và đạt 102% dự toán Trung ương, 101% dự toán địa phương, vượt kế hoạch.

Về chỉ tiêu xã hội, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo còn 2,2% và giảm 0,18% so với cuối năm 2019, đạt kế hoạch; Lao động được giải quyết việc làm mới: 16.850 lao động; trong đó xuất khẩu 1.000 lao động, đạt kế hoạch; Năng suất lao động đạt 132,7 triệu đồng/người, tăng 14,8% so với năm 2019.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Kỳ họp thứ 16 của HĐND tỉnh tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng tăng thời gian thảo luận, thời gian trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri và chất vấn của đại biểu.

Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận sự tham gia tích cực của các vị đại biểu HĐND tỉnh; sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp.

 


Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bế mạc kỳ họp
 
Để các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh cụ thể hóa các Nghị quyết của HĐND tỉnh để triển khai thực hiện. Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh, nội dung trả lời, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể tích cực vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh nhất là các Nghị quyết về cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội...

HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, quyết tâm khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020./.

Các Nghị quyết ban hành tại Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVIII
 
1. Nghị quyết về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.

2. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2020.


3. Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020.


4. Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.


5. Nghị quyết về việc giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công do tỉnh quản lý.


6. Nghị quyết về chủ trương bố trí ngân sách địa phương để đầu tư phần kinh phí bổ sung do điều chỉnh đề án xây dựng các trạm bơm đầu mối khu vực thành phố Phủ Lý nhằm nâng cao năng lực thoát nước chống ngập, úng và kết hợp tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Bỉ.


7. Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu trụ sở cơ quan hành chính huyện Thanh Liêm theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao – thuê dịch vụ.


8. Nghị quyết về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2020 – 2021.


9. Nghị quyết quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến nông từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.


10. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh.


11. Nghị quyết bổ sung, điều chỉnh danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 50 héc ta đất rừng sản xuất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.


12. Nghị quyết về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phòng, chống oan, sai và nâng cao hiệu quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân; Tòa án nhân dân và công tác Thi hành án trên địa bàn tỉnh.
  
        
 
 
Hoa Hiên
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0867.238.238
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam