0351 3588 588

​Triển khai Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

11/12/2019 17:59
Chiều 11/12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới dự.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Theo báo cáo của UBND tỉnh: Năm 2019, tình hình KT-XH cơ bản giữ được ổn định và phát triển. Qua kết quả 11 tháng và khả năng thực hiện tháng 12, ước cả năm 2019 có 23/28 chỉ tiêu KT-XH chủ yếu đạt và vượt kế hoạch.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá (11,5% ), cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu cân đối ngân sách đạt 9.200 tỷ đồng, tăng 16,9%. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16,3%. Tỷ trọng công nghiệp- xây dựng và dịch vụ chiếm 91% trong cơ cấu kinh tế. Phong trào xây dựng NTM tiếp tục được triển khai mạnh mẽ. Đến nay, Hà Nam là 1 trong 5 tỉnh trên cả nước có 100% số xã đjat chuẩn NTM.

 

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Văn hoá xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi. Nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và lễ hội lớn của tỉnh được phối hợp tổ chức thành công, trong đó có sự kiện Đại lễ Phật đản Vesak năm 2019 tại chùa Tam Chúc. An sinh xã hội được đảm bảo; chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư, phát triển KT-XH.

Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH vẫn còn một số hạn chế và những vấn đề đặt ra cần tập trung chỉ đạo, đó là: chăn nuôi gặp khó khăn do xảy ra dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn; tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra; số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động tăng cao so với cùng kỳ; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn nhiều bất cập, nhất là ô nhiễm môi trường, chất lượng nước sinh hoạt, trật tự ATGT...
 
Năm 2020 - năm đóng vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong thực hiện NQ ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Mục tiêu đặt ra trong năm 2020 là toàn tỉnh phấn đấu GDP bình quân đầu người đạt hơn 69 triệu đồng, tăng 13,7% so với ước thực hiện năm 2019. Cơ cấu kinh tế năm 2020: Nông, lâm ngư nghiệp 8,4%; Công nghiệp, xây dựng 63,6%; Dịch vụ 28%. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng khoảng 13% so với ước thực hiện năm 2019; Giá trị sản xuất, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,3% so với ước thực hiện năm 2019; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 10 nghìn tỷ đồng.

 

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì hội nghị
 
Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu đã được xác định tại Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đó là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Thực hiện hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, các Quy hoạch về phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và dịch vụ; Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương. Phát triển đô thị, phấn đầu năm 2020 tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 27,15%.
 
Bên cạnh đó, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân trong tỉnh. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo TT ATXH và làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH.
 
Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của UBND tỉnh và các sở ngành, địa phương trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2019. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Nhiệm vụ năm 2020 là khá nặng nề, do đó UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương cần tập trung đánh giá lại công tác chỉ đạo, điều hành nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trong đó, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất và rà soát các cơ chế chính sách cho phù hợp. Phát huy cao sự chủ động, tích cực, quyết liệt của từng cấp, từng ngành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình. Cùng đó, quan tâm đến cải cách hành chính gắn với tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính...
 
Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý: Những kết quả đạt được chưa thực sự tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của tỉnh. Chính vì vậy, trong thời gian tới các cấp, ngành, địa phương cần quyết tâm hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để phát huy những ưu điểm, tập trung khắc phục các hạn chế, tồn tại để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, tạo tiền đề, cơ sở vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong những năm tiếp theo.

 

 Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, do vậy, chúng ta phải bứt phá trên tất cả các lĩnh vực. Các cấp, ngành cần nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, đổi mới tư duy, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020 và cả giai đoạn 2015 – 2020.

Cụ thể là, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển; thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách. Rà soát các nguồn thu để phấn đấu thu ngân sách trên 10.000 tỷ đồng. Làm tốt công tác lập, thẩm định và quản lý quy hoạch, đảm bảo quy hoạch phải đi trước một bước. Đôn đốc tiến độ các dự án và có biện pháp xử lý các dự án chậm tiến độ.

Triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, các quy hoạch về phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và dịch vụ; ưu tiên thu hút các dự án đầu tư lớn, công nghệ cao, thân thiện môi trường, những sản phẩm thông minh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ kịp thời các dự án đăng ký đi vào sản xuất năm 2020; Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn đổi cho nhân dân; Tập trung xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn, môi trường vùng Tây Đáy....
 
Về một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến Tết Nguyên đán 2020, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các huyện tập trung tổ chức hội nghị giao kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc xong trong tháng 12/2019; tổ chức tổng kết năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020. Rà soát các chỉ tiêu phát triển KT - XH, các kết luận của BTV Tỉnh ủy để tập trung hoàn thành mức cao nhất có thể. Đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân cho các dự án trọng điểm. Đồng thời, chủ động chuẩn bị các điều kiện tổ chức cho nhân dân vui xuân đón tết an toàn, tiết kiệm...

 
Thảo Vũ
 
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam