0351 3588 588

Học và làm theo Bác gắn với thực tiễn từng đơn vị, địa phương

24/05/2019 14:45
“Sau 50 năm thực hiện Di chúc cuả Bác, 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của TW, với những chủ trương, giải pháp thiết thực, sáng tạo của tỉnh, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đã chú trọng gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các Nghị quyết về xây dựng Đảng, và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.”
Đó là khẳng định của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang tại  hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) vừa được tổ chức vào sáng nay 24/5.


Các đại biểu dự hội nghị

Cùng dự hội nghị có đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh; ủy viên BTV Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cùng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc được khen thưởng…

Hà Nam cùng cả nước thực hiện tâm nguyện trong Di chúc thiêng liêng của Người

 
Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt được nhiều thành tựu to lớn trên mỗi chặng đường phát triển, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân; góp phần cùng cả nước thực hiện tâm nguyện trong Di chúc thiêng liêng của Người: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Đặc biệt, kể từ khi tỉnh Hà Nam được tái lập, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, BCH Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ đã tập trung trí tuệ, khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, xác định đúng đắn chiến lược phát triển cùng lộ trình và bước đi phù hợp, tạo bước đột phá vươn lên, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh, đạt nhiều thành tựu khá toàn diện.

 

Với các chủ trương đúng đắn, được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, đề án trọng tâm hướng về cơ sở, sau 22 năm tái lập, từ một tỉnh thuần nông nghèo, Hà Nam đã vươn lên trở thành một tỉnh phát triển năng động. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 11%/năm. Năm 2018, thu ngân sách nhà nước đạt gần 7.900 tỷ đồng ( gấp trên 100 lần so với năm 1997), GRDP bình quân đầu người đạt 55,2 triệu đồng; giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 90.260 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ thương mại. Đến nay, Hà Nam đã có 8 khu công nghiệp với diện tích gần 2500 ha, trong đó 6 khu đã đi vào hoạt động. Những năm gần đây, Hà Nam luôn nằm trong nhóm những tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nhiều dự án, công trình lớn đã và đang được triển khai xây dựng tạo nên mạng lưới các tuyến đường giao thông kết nối liên vùng, các công trình hạ tầng kinh tế xã hội trọng điểm tạo tiền đề đưa Hà Nam trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao về y tế, du lịch và đào tạo nguồn nhân lực.

Chương trình xây dựng NTM được triển khai quyết liệt, hiệu quả, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Toàn tỉnh có 3 huyện và TP Phủ Lý cùng 91/98 xã đạt chuẩn NTM. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều thành tựu nổi bật; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện; quốc phòng, an ninh được củng cố, giữ vững... Hết năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 2,73%; tỷ lệ dân số có BHYT đạt 87,5%...

Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được quan tâm. Dân chủ trong Đảng và trong xã hội được chú trọng phát huy; đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong nhân dân được củng cố. 

Học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều cách làm sáng tạo để đưa các nội dung học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên.

Qua đó, đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, tư tưởng, đạo đức trong cán bộ, đảng viên, nhất là phát huy trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố QP-AN, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng NTM..

Trong quá trình thực hiện, Hà Nam đã đã chú trọng gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Lựa chọn nội dung đăng ký, và thực hiện việc “làm theo” Bác theo chuyên đề hằng năm đảm bảo sát thực tế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp cơ sở đẩy mạnh việc lựa chọn, xây dựng, bồi dưỡng các mô hình điển hình tập thể, cá nhân học tập và làm theo gương Bác trong tất cả các lĩnh vực gắn với thực hiện các phong trào thi đua, các đợt phát động, các cuộc vận động lớn.

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang tặng bằng khen cho các tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác


Đồng chí Phạm Sỹ  Lợi - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến về học và làm theo Bác

Theo đó, đã có 100% các địa phương, cơ quan, đơn vị và trung bình trên 46 nghìn đảng viên của Đảng bộ đăng ký làm theo Bác với nội dung chuyên đề năm, đạt tỷ lệ 96%. Toàn tỉnh đã duy trì và xây dựng mới trên 200 mô hình điểm về học tập và làm theo Bác. Nhiều mô hình hiệu quả đã và đang được nhân rộng như:  “Cải cách hành chính, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ” (Huyện ủy Bình Lục); “Đổi mới, sáng tạo, nhân văn, vì nhân dân phục vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ( Đảng ủy Công an tỉnh); “Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị”(Thành ủy Phủ Lý)… Cũng trong 3 năm qua, đã có gần 900 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc thực hiện Di chúc của Bác, thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trên địa bàn tỉnh, nhất là trong việc cải cách thủ tục hành chính, phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới", phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội v.v... Qua đó, đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, với những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những tấm gương người tốt - việc tốt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác bằng những việc cụ thể, thiết thực, gắn với việc thực hiện 3 khâu đột phá và các chương trình phát triển KT-XH của địa phương

Để đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng thiết thực, hiệu quả, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt, nắm chắc nội dung của Chỉ thị và tâm nguyện của Người để lại trong Di chúc; phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, sáng tạo, sâu sát hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là việc thực hiện 3 khâu đột phá và các chương trình trọng điểm về phát triển KT-XH của tỉnh. Gắn kết chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang  phát biểu tại hội nghị

Tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện di chúc và việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng hình thức phù hợp. Tiếp tục đẩy mạnh sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về thực hiện Di chúc và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh việc học tập trở thành nền tảng tinh thần trong đời sống xã hội.

Đổi mới phương pháp, tác phong làm việc, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng văn hóa công sở; tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng những mô hình hay, hiệu quả về học tập và làm theo Bác; quan tâm chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Cùng đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh cách làm qua loa, hình thức. Lấy kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hàng năm, đồng thời là căn cứ trong quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ.

Dịp này, 20 tập thể và 30 cá nhân có  thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được biểu dương, khen thưởng.
 
Thảo Vũ
 
Ý kiến bạn đọc
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NAM
Địa chỉ: 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Email:ptthhanam@gmail.com
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017
Cơ quan chủ quản: UBND Tỉnh Hà Nam
Cơ quan quản lý: Đài PT-TH Hà Nam